Tribuna
94 de ani de la marea bătălie a Sibiului
94 de ani de la marea bătălie a Sibiului

Printre bătăliile campaniilor din anii 1916-1919, cu rezonanţă în epocă şi peste timp, purtate de armata română pentru înfăptuirea României Mari, prin eliberarea teritoriilor de dincolo de Carpaţi, se înscrie şi cea care s-a desfăşurat în zona Sibiului, între 4 şi 17 septembrie 1916. În acest context, un exemplu edificator ni-l oferă şi Regimentul 2 de Infanterie Vâlcea, care a luptat în zona Orlat, Gura Râului, Cacova/Fântânele.
În contextul acţiunilor din zona localităţii Orlat, unde inamicul (Armata a 9-a germană) a folosit pentru prima dată gaze de luptă pe teritoriul actualei Românii, se înscrie şi lupta dusă până la sacrificiul suprem de o companie din Regimentul 2 Vâlcea pe dealul Merezi, situat în imediata vecinătate a satului Fântânele (fost Cacova) comuna Sălişte.
În darea de seamă, în urma bătăliei, a căpitanului Victor Popescu, comandantul batalionului din care făcea parte şi compania 1, se arată: „Pe timpul desfăşurării luptelor ostaşii acestei companii s-au evidenţiat prin vitejia şi eroismul de care au dat dovadă în faţa atacatorilor: fraţii sublocotenenţi de rezervă Vasile şi Gavril Godeanu, primul căzut în luptă”. Consemnarea luptelor rezultă şi dintr-un document autentic, respectiv o scrisoare a sublocotenentului Gavril Godeanu datată 9/22 septembrie 1916, care a fost păstrată de Florica, sora sublocoteneţilor Vasile şi Gavril Godeanu, ultima supravieţuitoare, în 1975, din cei 6 copii ai familiei învăţătorului Ion şi Ecaterina Godeanu.
Scrisoarea este impregnată de o picătură din sângele eroului Vasile Godeanu căzut la datorie în aceste lupte (imprimată de fratele său, Gavril). Reluăm un pasaj din aceeaşi dare de seamă a comandantului de batalion sus amintit, din care reproducem: „pentru  reuşita acţiunii bătăliei de la Orlat, două companii au primit misiunea să manevreze rezistenţele inamice amplasate pe dealul Teuişul - cota 951. Acestea au rămas însă fără legătură între ele şi, în acţiunile desfăşurate pe timp de noapte, au fost încercuite şi izolate în acest teren muntos, împădurit. Una din subunităţi, o companie comandată de sublocotenentul de rezervă Vasile Godeanu, căzută în încercuire, a luptat pe dealul Merezi împotriva unor forţe superioare ca număr şi dotare. Subunitatea a rezistat pe poziţie până la cel din urmă luptător. Faptul rămâne o pildă vie de curaj şi de abnegaţie, de sacrificiu fără rezerve şi de eroism colectiv, caz unic în Războiul cel Mare al Reîntregirii gliei şi neamului, pentru patria şi poporul cărora le aparţineau acei bravi ostaşi vâlceni. Pe timpul încleştărilor de pe dealul Merezi, populaţia din satul Fântânele (Cacova) a fost alături de fraţii lor ostaşi români, rămaşi izolaţi, fără hrană, încercuiţi de un regiment de homvezi unguri, dovedind şi prin acest mod profundul ei ataşament la cauza pentru care ostaşii vâlceni luptau.
Timp de 2 săptămâni, cât a durat lupta la încercuire, sătenii se strecurau noaptea pe poteci numai de ei cunoscute, printre punctele de pândă ale honvezilor şi îi alimentau cu mămăligă şi ceapă şi un ulcior cu apă, acestea fiind singurele lor alimente în perioada cât au stat încercuiţi până la jertfa supremă. Lupta de pe dealul Merezi a fost o demonstraţie practică a eroismului colectiv a soldaţilor comandaţi de sublocotenentul de rezervă Vasile Godeanu, originar din satul Nisipi, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea. El era învăţător în una din localităţile judeţului natal, când a primit ordin de mobilizare, încă din primele zile ale campaniei declanşate de armata română la 15 august 1916. În aceeaşi companie cu el se afla şi fratele acestuia, tot sublocotenent de rezervă, Gavril Godeanu. Acesta a supravieţuit încleştărilor, fiind singurul supravieţuitor. După rezistenţa eroică a ostaşilor vâlceni, a fost însă luat prizonier şi dus în Germania, fiind deţinut în lagărul de prizonieri români de la Crefeld. Reîntorcându-se în ţară, în septembrie 1917, a fost remobilizat în Regimentul 2 Vâlcea şi a participat la campania armatei române purtată în 1919, pentru alungarea armatei ungare din Transilvania, armată fidelă guvernului comunist Bela Kun de la Budapesta care, susţinut de Moscova bolşevică, refuza să recunoască actul Unirii de la 1 decembrie 1918.
După ce peste înălţimile de lângă satul Cacova se aşternuse o linişte lugubră, cei din partea acestor locuri, din ordinul jandarmeriei maghiare, au fost obligaţi să îngroape în  tranşee trupurile celor 75 de ostaşi români ai regimentului 2 Vâlcea căzuţi în această luptă inegală.

Dar aceşti eroi vâlceni nu au fost daţi uitării. Astfel, după 7 ani, în 1923, locuitorii satului au dezhumat osemintele şi le-au reînhumat după datina creştină străbună într-un mormânt comun, pe platoul Augur, de pe acelaşi deal Merezi, mult mai aproape de sat. La căpătâiul lor au aşezat o cruce pe care au scris un epitaf simplu, dar răscolitor: „Aici se odihnesc 75 de eroi din Regimentul 2 Vâlcea. Glorie eternă din partea sătenilor din Cacova”.
Cu acest prilej, părinţii şi fratele sublocotenentului erou Gavril Godeanu, au fost invitaţi la acest moment creştinesc. Ei au identificat corpul propriului lor fiu care se afla învelit într-o manta de piele. După încheierea războiului, în fiecare an, de ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, decretată în 1920 Zi a Eroilor, locuitorii satului şi-au adus prinosul lor de recunoştinţă faţă de cei 75, depunând pe mormântul lor flori, aprindeau lumânări şi se rugau pentru odihna lor veşnică. Cu acele prilejuri, copii şcolii satului cântau versurile scrise de rapsodul popular Stana Miclăuş din sat, sub titlul „Versuri eroilor din Regimentul 2 Vâlcea”. Versurile au fost puse pe portativ de un învăţător, din care cităm 3 strofe: „Of, iubiţi părinţi/ Trişti şi îmbătrâniţi/ Nu mai suspinaţi/ Nu mai aşteptaţi/ Că ai voştri fii/ N-au rămas pustii/ Că-s înmormântaţi/Dincoace de Carpaţi/ Într-un vârf de deal/ În mândru Ardeal/ Lângă un sat mic/ Cacova numit.” În semn de neuitare a acestor eroi, în anul 1973, din iniţiativa unui grup de consăteni ai satului Fântânele şi cu ajutorul Consiliului Popular al comunei Sălişte, mormântul celor 75 de eroi de pe platoul Augur a fost împrejmuit cu bare de ţeavă prinse în stâlpi de beton şi s-a aşezat placă de bronz, fixată într-un bloc de piatră şi ciment pe care a fost gravat următorul epitaf: „Recunoştinţă ostaşilor Regimentului 2 Vâlcea, căzuţi eroic în lupta de pe dealul Merezi – septembrie 1916 – pentru desăvârşirea unităţii de stat a României”. Atunci au fost plantaţi puieţi de brazi în jurul mormântului. Această iniţiativă a fost urmată de o activitate susţinută de către cetăţenii satului Fântânele, în vederea ridicării unui monument închinat şi eroilor satului, monument care după trei ani de trudă şi perseverenţă va fi ridicat în anul 1976, din iniţiativa dr. Stanciu Stroia, fiu al satului, al unor ofiţeri activi din Fântânele încadraţi în unităţile militare din garnizoana Sibiu. La ridicarea acestui monument au contribuit toţi locuitorii satului, parohia satului, consiliul popular al comunei Sălişte, sprijiniţi de MApN, al comandantului garnizoanei Sibiu, a Muzeului Militar Central şi al Studioului de arte Plastice al Armatei. Prin eforturile comune, s-a ridicat, în memoria ostaşilor eroi din această aşezare străveche românească, căzuţi în cele 2 Războaie Mondiale şi a celor 75 eroi din regimentul 2 Vâlcea, un frumos monument aşezat în centrul satului, la doar câteva sute de metri de platoul Augur, de pe dealul Merezi, unde se află şi acum mormântul ostaşilor vâlceni jertfiţi pentru patrie în 1916. Monumentul este realizat din beton acoperit cu plăci de travertin şi a fost dezvelit la 15 octombrie 1978, cu un ceremonial religios la care a fost prezentă şi muzica militară a garnizoanei Sibiu, cetăţeni din satele învecinate, fii ai satului Fântânele, întreaga suflare a satului. Deşi lucrarea a fost finalizată, ceremonia dezvelirii a fost amânată până la sfârşitul anului 1978, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfăptuirea actului istoric de la 1 decembrie 1918 – Alba Iulia – făurirea României Mari, înfăptuire la care au participat un număr însemnat de delegaţi ai localităţii Fântânele (atunci Cacova).
Revenind la monument, principalul element artistic al acestuia îl constituie chipul turnat în bronz al unui militar român, creaţie a sculptorului Horia Geosanu de la Studioul de Arte Plastice al armatei. Într-o nişă este montat un meplat de bronz care ilustrează o scenă de luptă din timpul războiului antihitlerist. Pe monument sunt montate mai multe plăci din bronz cu următoarele inscripţii: „Ridicat în anul 1976 de cetăţenii satului Fântânele la împlinirea a 60 de ani de la războiul de întregire a patriei”. „Recunoştinţă ostaşilor din regimentul 2 Vâlcea căzuţi eroic în lupta de pe dealul Merezi – septembrie 1916 – pentru săvârşirea unităţii de stat a României”. „Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut suprema jertfă pe câmpul de luptă pentru unitatea naţională a poporului român”. Pe 2 plăci comemorative speciale montate pe faţada monumentului se află înscrise numele a 23 de ostaşi din localitate căzuţi pe câmpurile de luptă în primul şi al doilea Război Mondial. Interesant este şi faptul că pe plăcile comemorative, contrar reglementărilor vremii, au fost trecuţi şi eroii satului căzuţi în luptele de la est de Prut, purtate de armata română pentru eliberarea teritoriilor româneşti răpite din trupul României Mari în vara anului 1939 de către Rusia Sovietică. Deasupra celor 2 plăci, la nivel cu bustul ostaşului, este montat un medalion care reprezintă pe eroul sblt. ve rezervă Vasile Godeanu, din Regimentul 2 Vâlcea, căzut eroic la datorie în luptele din zona Orlat (vezi foto 4). După revoluţia din decembrie 1989, ca peste tot plaiul românesc, sătenii din localitatea Fântânele (Cacova) îşi omagiază eroii satului şi ai Regimentului 2 Vâlcea, în fiecare an în sfânta zi de Înălţare a Domnului Iisus Cristos.



comentarii
18 comentarii

poate sa spuna cineva < OARE PENTRU CE S-AU SACRIFICAT OAMENI ACEIA? >noi tot nu traim mai bine ,cum au crezut ei.PACAT
gigi
01.10.2010 04:07
S-au sacrificat pentru ca noi sa avem acum o TARA ! Daca n-ar fi fost ei, sau altii asemenea lor, cine stie ce hoarde tatare sau hune ar fi fost asezate aici. Cinste si glorie eterna ! Bunul Dumnezeu sa-i odihneasca in pace, tinandu-i de-a dreapta Sa, iar pe noi sa ne intelepteasca, facandu-ne urmasi vrednici eroilor neamului !
Maria, pt. Gigi
01.10.2010 08:17
marie tu esti la citeva sute bune de ani distanta de cele scrise mai sus
basil
01.10.2010 08:37
mai bine taceai ca nu te faceai de kk

Au murit romani pentru a-i elibera pe iobagii de sibieni care acum plang dupa rahatul ala de Imperiu. Dar rahat la rahat trage.
@basil
01.10.2010 10:28
iobag iesti tu mai tampitule
gogu
01.10.2010 11:43
repet: iobagii de sibieni. Rahat de Imperiu. Rahat la rahat trage. Te oftici? De cand iobagii se oftica?
@gogu
01.10.2010 12:58
romanii din Ardeal au vrut egalitate cu celelalte nationalitati, in nici un caz unirea cu Romania balcanica. din pacate ne-au cucerit si dupa aceea au navalit peste noi, de dincolo de munti...
history
01.10.2010 13:07
am luptat ... si unde am ajuns...
ne-am impanzit de olteni nespalati si moldoveni prapaditi.
Am ajuns ardeleni minoritari pe meleagurile noastre.
Iar banii munciti de noi in Ardeal se duc dracului dincolo de munti la bucales unde stau sus-numitii cu mana intinsa.
tovarasu
01.10.2010 13:30
asa iti trebuie tovarase ca tu ai fost un las si un catel al politiei ca si acuma poponaru naibi
tardeli ptr tovarasu
01.10.2010 13:37
De cand munciti ma voi in Ardeal? Ca nu se vede nimic. Poate munciti cu capu, ca la ardeleni asta necesita efort triplu decat la altii. La sibieni cvintuplu.
Cam prea mare gura pentru niste venituri din Albania si Bosnia care se cred mari romani.
@history & tovarasu
01.10.2010 13:52
lasa ca se vede la voi tot ce munciti
@ 01.10.2010 13:52
01.10.2010 14:21
cine vorbeste un comunist imputit poponar ca tovarasu care toata viata lui a pus curu la bataie si a dat cu ciocu la militie
claudiu
01.10.2010 14:36
gogule schizofrenule hotareste-te odata - ori esti gogu nespalatu ori claudiu jegosu
apropos - ti-am explicat deja treaba cu iobagu?
iobag lu mata, lu sora-ta si lu fiica ta.
Dar nu numai, ci si tie-n m-u-i-e hahaha.
Dar sa te speli intai pe dinti. Ai inteles?
tovarasu
01.10.2010 15:13
tovarasu ! cam are dreptate ,moldoveni olteni a-ti uitat ca nu ardealul sa unita cu tara ,tara sa unit cu ardealul hai pa ca am treaba
un tigan de la nisa
01.10.2010 15:20
L-am considerat nebun pe Sabin Gherman.
Si uite ca, daca nu am vrut secesiune, avem recesiune.
Taran Galactic
01.10.2010 17:16
Sabin Gherman
01.10.2010 18:21
Singura solutie, independenta Transilvaniei!
@
01.10.2010 18:25
Afara cu oltenii si moldovenii!
@2
01.10.2010 18:26
Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia