Tribuna
Fabrica Sevis
2021 Dosarele patrimoniului (LXXXVIII): poporul este etern, guvernele ...? - Noaptea Demnitarilor! - ce este iletrismul academic? - nici caracterele nu sunt toate genii ...!
Marius HALMAGHI
578 vizualizari
2021 Dosarele patrimoniului (LXXXVIII): poporul este etern, guvernele ...? - Noaptea Demnitarilor! - ce este iletrismul academic? - nici caracterele nu sunt toate genii ...!

 

Istoria a acordat numele de „Noaptea Demnitarilor” valului de arestări care au avut loc în noaptea de 5/6 mai 1950, atunci începând efectiv exterminarea elitelor româneşti. Noul regim al Republicii Populare Române a dispus arestarea multor demnitari, în rândurile lor fiind artizani ai Marii Uniri şi martiri ai Basarabiei şi Bucovinei. Resursele informative digitale indică 84 de persoane, fiind identificate 74 şi arestate efectiv 69, toţi opunându-se procesului de sovietizare a ţării, fiind apărători ai democraţiei şi constituţionalismului. Mulţi dintre cei arestaţi s-au stins din viaţă, în închisoarea din Sighetu Marmaţiei.

În 2021, toţi românii din Banat ar trebui să comemoreze şapte decenii de la stingerea din viaţă a tribunistului Sever Bocu!

Născut la Şiştarovăţ - unde am regăsit o placă pe biserică -, cu studii în satul natal, la Lipova şi Arad, iar studiile superioare la Viena şi Paris, a condus cotidianul „Tribuna” din Arad. În 1914, Sever Bocu şi-a respectat convingerile, trecând în România şi încadrându-se în rândul intelectualilor ardeleni care militau pentru ieşirea României din neutralitate şi intrarea ei în război alături de Antantă, pentru realizarea idealului naţional, participând activ la lupta pentru Marea Unire. A fost organizator al prizonierilor români ardeleni din Rusia şi aducerea lor ca voluntari în armata română cu scopul de a lupta pentru dezrobirea Ardealului (1917). În 1918 trece la Paris, unde scrie şi militează pentru menţinerea Banatului în hotarele României Mari. El însuşi, sublinia obiectivul, care a fost îmbrăţişat de toţi luptătorii pentru Marea Unire („Drumuri şi răscruci”): «„Eu şi generaţia mea am crescut în religia libertăţii. Pentru acest crez, cei din generaţia mea au umplut temniţile maghiare. Astea toate pentru a câştiga libertatea naţională. Am izvorât din acel trecut sbuciumat, din înaintaşi frânţi pe roată, pentru acelaş crez de libertate naţională. Din cauza acestei concepţii politice, Sever Bocu, va susţine toate celelalte obligaţiuni ce derivă din ea: „Poporul este etern, guvernele sunt trecătoare. Dar ori cât ar fi de trecătoare, ele trebuie să răspundă pentru fiecare părticică din această ţară, făcută din sufletul şi sângele poporului şi dacă nu vom avea o vigilenţă totală, ne pândeşte un pericol de moarte. Când oamenii greşesc, pericolul nu e mare; dar când ţara greşeşte, nenorocirea vine inevitabil”». Sever Bocu, în perioadă interbelică, a reprezentat Banatul, ca deputat şi fruntaş al Partidului Naţional Român şi, ulterior, al Partidului Naţional Ţărănesc, militând în calitate de economist pentru un program complex de dezvoltare regională. Bazându-se pe analize lucide, clar exprimate, el scria: «Dar pentru realizarea acestui program, e nevoie de caractere, de oameni tari care să nu cedeze în momentele de slăbiciune. Pentru formarea acestor caractere, împotriva oportunismului, a luptat Sever Bocu mereu: „Eu respect chiar şi cele mai mari rătăciri cu condiţia să fie sincere”, căci „eu nu cred că ţara mea are ceva de câştigat din minciună, eu cred că ţara mea are totul de câştigat din adevăr”. Dacă nu se va ajunge în România la un maximum de moralitate politică „tot ceeace este la noi nu poate dura”. Într’adevăr „există o ordine morală în toate acţiunile cu adevărat sănătoase, de aceea pentru a reuşi în proectele noastre ne trebuesc caractere. Cu o morală de oscilări nu se poate consolida un partid. Caracterele sunt scheletul organizării noastre. Deci să ne bazăm pe oameni întăriţi printr’o convingere intimă. Nici oligarhia aristocratică a talentului, a diplomelor, nici însuşi primatul intelectual nu folosesc dacă nu se integrează într’o ordine morală, de largă concepţie. Diplomele şi toate calităţile noastre nu sunt un drept ci un mijloc prin care devenim utili societăţii şi prin aceasta nouă înşine”. Nici un om superior nu poate fi fără o ţintă dreaptă în vieaţă. Numai aceia au oscilat în momentele grele a căror rezistenţă morală a fost mai slabă: „Omul este stâncă atât cât este moral şi atât cât îl ţine Dumnezeu. Lutul este şubred, el nu poate face nimic dacă este lipsit de forţa morală. Luptele politice în fond sunt lupte de caracter. Puterea este acolo unde-i cinstea. Cea mai mare putere o are omul moral, omul cinstit”. Cât de mult ţine dânsul la tăria caracterului în viaţă declară el însuşi: „În lunga mea carieră politică nu odată am fost pus înaintea problemei de a alege între popularitate şi credinţele mele. Şi nu odată am aruncat-o ca pe un lest netrebnic pe aceasta pe altarul intereselor superioare”. (...) Tăria caracterului îţi dă prestigiul fără care nu se poate trăi în societate şi cu atât mai puţin a o conduce: „Ultima guvernare la noi a avut drept cauză a prăbuşirii scăderea vertiginoasă a prestigului. Ea nu-şi dădea seama de aceasta, punea vina pe formule dela care aştepta minuni şi pe cari le schimba pe rând. Dar nici o formulă nu se putea substitui prestigiului. În zadar ne-am făcut Monarhie Constituţională, Monarhie Autocrată, Teocrată cu guvernare cu patriarhi, cu Petrache Lupu, cu marşuri tinereşti, nici o formulă nu rezista ... Fiindcă prestigiul putea investi orice formulă, absenţa prestigiului nu putea fi înlocuită prin nicio formulă”. De aceea prestigiul cel mai înalt îl au geniile cari au fost mari caractere: „Geniile însăşi nu sunt în realitate decât mari caractere ce se deosebesc net de talente, cari sunt lucrative, inflaţioniste, nu revelatorii, deci nu necesarmente caractere. Evident, nici caracterele nu sunt toate genii, dar toate geniile sunt caractere».. În „Noaptea Demnitarilor” a fost arestat şi torturat - considerat „lacheu al claselor exploatatoare din regimul burghezo-moşieresc” -  stingându-se din viaţă, în temuta închisoare de la Sighetu Marmației, la 21 ianuarie 1951.

Vizitând muzeul orăşenesc Lipova şi audiind excelenta prezentare a doamnei muzeograf Corina Dubeştean, am înţeles și cunoscut rolul pe care l-a avut Sever Bocu în dezvoltarea Banatului şi contribuţiile acestuia la ridicarea de ctitorii în ţinut: construcţia palatului „Tribunei” din Arad (1909), înfiinţarea Bursei la Timişoara (1930), înfiinţarea şcolii de arte frumoase la Timişoara (1933), înfiinţarea episcopiei ortodoxe a Timişoarei (1939, devenită Mitropolie în 1947), înfiinţarea Universităţii de Vest din Timişoara (1944), construcţia catedralei mitropolitane din Timişoara (târnosită în 1946). O contribuţie importantă a avut-o Sever Bocu la marcarea memoriei înaintaşilor, consemnându-se edificarea: monumentului eroilor din 1914-1918 Igriş (1930), monumentului memorandiştilor în Lipova (1932) şi a monumentelor lui Vincenţiu Babeş (Timişoara-1934) şi a lui Coriolan Brediceanu (Lugoj-1937). Nu ar trebui uitată contribuţia lui Sever Bocu la repatrierea osemintelor lui Eftimie Murgu şi reînhumarea lor la Lugoj (1932) şi repatrierea osemintelor lui Vichentie Babeş şi reînhumarea lor la Hodoni (1936)!

Dosarele patrimoniului” a atins problema analfabetismului funcţional, mulţi elevi - deşi cunosc cititul, scrisul şi socotitul - nedezvoltând gândirea critică, pentru a rezolva probleme zilnice; astăzi, știm că peste 40% din absolvenţii de gimnaziu nu înţeleg citirea unui text! În ultimii ani s-a definit termenul de „iletrism” - „mulţi văd, puţini pricep”, sociologii susţinând că există mulţi oameni instruiţi în societate care ştiu să citească, dar nu percep semnificaţia textului, intepretându-l greşit sau confuz. Presa franceză definea „iletrismul” sub termenul de „neo-analfabetism” sau „ilettrisme de retour” – „analfabetism recăpătat”. În timp ce vechiul analfabetism este o consecinţă a ne-frecventării şcolii, noul analfabetism academic (!?) ar reprezenta o urmare anormală și nefirească a frecventării şcolii!

(va urma)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
A.D.I. Eco Sibiu

Festivalul 25 ore de teatru non-stop

Muzeul Astra

Guitar Meeting

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia