Tribuna
2021-Anul Goga, anul tinerilor oţeliţi (XLVI): BANDIŢII PUBLICISTICEI NOASTRE? - vor învinui tinerii oţeliţi! - când adevărul şi dreptatea se lămureau? - fericim evul mediu?
Marius HALMAGHI
483 vizualizari
2021-Anul Goga, anul tinerilor oţeliţi (XLVI): BANDIŢII PUBLICISTICEI NOASTRE? - vor învinui tinerii oţeliţi! - când adevărul şi dreptatea se lămureau? - fericim evul mediu?

 

 

Continuăm reproducerea din lucrarea „Publicişti precursori ai Marii Uniri”, autor Stelian Vasilescu: «Acum se dezice de conducătorii sibieni ai bisericii ortodoxe şi de conducătorii (mai corect zis, de unii dintre ei) Astrei sibiene. Socotindu-i ca pe nişte oameni care au pierdut pasul în lupta ce trebuia dusă pentru cerinţele româneşti ale timpului, va porni împotriva lor o radicală campanie, cerînd oameni noi şi gînduri noi. Cu o forţă polemică şi incendiară, cum puţini au avut în scrisul lor publicistic, Goga va trimite la tipar serialul care apoi va fi cuprins între paginile volumului Tribuna zilelor noastre”. Acolo vor fi: „Mons Meg, Judecățile unui om mai în vîrstă și lămuririle unui băiat tînăr, Treguga dei, Cum se otrăvesc sufletele, O mărturisire, Ce e Tribuna zilelor noastre? Tabu, Rolul scriitorilor în politică” etc., ca ripostă la denigrările aduse tribuniştilor de adversari în volumul „Mangra, Tisza şi Tribuna. Pe parcursul a trei luni (oct. – dec. 1910), va scrie „Părinţii şi fiii”, „Fumegă putregaiul, Copiii nimănui, Îndemnuri noui, Fruntaşi ai neamului, Dreptul criticii, Pro domo”, toate contribuind la o analiză – oglindă critică – asupra stării de fapte politice şi culturale ale românilor transilvăneni. Goga şi ceilalţi vor aşeza la baza activităţii lor de la Tribuna, din acei ani, credinţa că în conducerea mişcării naţionale româneşti transilvănene sînt necesare schimbări importante.

Ei vor socoti că insuccesul în campania electorală din 1910, cînd românii nu reuşesc să trimită în parlamentul maghiar decît 5 deputaţi (n.red. la Budapesta), nu se datorează doar corupţiei guvernamentale, ci şi conducerii P.N.R. ci şi în sectorul bisericii, instituţiilor, presă etc. Ceilalţi, acum adversari de idee, ca de exemplu: A.C. Popovici, V. Branişte, Goldiş, Al. Vaida vor răspunde prin „Gazeta Transilvaniei”, „Lupta”, „Drapelul” etc şi vor învinuitinerii oţeliţide răzvrătire, nesupunere, încălcarea disciplinei de partid. Prin Al. Vaida Voievod (se va ajunge pînă acolo încît) Goga va fi acuzat de trădarea intereselor româneşti, de a pactiza cu guvernul de la Budapesta. Neadevărul acuzei va fi dovedit, pînă la urmă, iar disputa - bătălie politică - se va încheia printr-o „refacere a unităţii naţionale”».

În lupta publicistă între „tinerii oțeliți” și conducerea Partidului Național Român, s-a scris mult. Reproducem articolul „BANDIŢII PUBLICISTICEI NOASTRE - Cetiţi Românul" apărut în cotidianul Tribuna” - Arad (17/30 ianuarie 1912), menţionând că organul de presă al Partidului Naţional Român era Românul”, ce apărea la Arad (din comitetul de conducere făcând parte Vasile Lucaciu, Al. Vaida – Voevod, Vasile Goldiş). Articolul lui Goga critica tactica pasivismului şi implicit argumentele conducerii partidului, susţinute de Românul”. Reproducem articolul: «Fericim evul mediu! Va fi fost el întunecat şi barbar, a avut însă un puternic simţ de adevăr şi dreptate care nu iartă. Cavalerul acestor veacuri batjocurite de toţi aşa zişii moderni de azi, când prindea de veste că împotriva lui se unelteşte prin intrigi şi calomnie, ieşea în largul drumului, îşi aştepta duşmanul cu faţa deschisă şi cu spade în mână: îşi făcea el dreptate. Nu aştepta satisfacţia juriilor de onoare, ori întârziata dreptate a judecătoriilor, căci impulsivitatea lui primitivă îi poruncea să-şi apere cinstea chiar şi prin primejduirea vieţii. Nu ştim dacă gândul acesta al nostru e frumos, în or ice caz este însă just, pentru că ceeace face aşa zisul organ autorizat al partidului nostru național de un an de zile, unui om cu simţ de ruşine nu-i poate produce decât dorinţa să se întoarcă acele vremuri când adevărul şi dreptatea se lămureau într'un mod mult mai expeditiv.

Nu mai vorbim acum despre neruşinata calomnie ce s'a aruncat asupra ziarului nostru, nu mai vorbim despre Mangra, Jeszenszky şi trădarea". Un an de zile ea a constituit singurul argument pentru distrugerea noastră, un an de zile noi am spulberat'o cu atitudinele noastre naţionale, faptele noastre. Dacă şi astăzi mai sunt oameni care îndrăznesc să o coboare pe hârtie, aceasta nu se poate atribui decât anarhicei libertăţi, care s'a înstăpânit asupra societăţii noastre şi pe care noi nu suntem în stare să o restrângem. Cum spunem, nu mai insistăm asupra acestei mizerabile calomnii, căci iată organul autorizat serveşte cauza noastră naţională cu alte acte vrednice de el şi de activitatea lui de până acum. Organul autorizat, de vr'o câteva zile, se năpusteşte asupra oamenilor cari scriu Tribuna". Nu au fost destule bănuielile injurioase de până acum, nu au fost destule ponegririle lansate printre rânduri, organul autorizat vine acum, chipurile, cu dovezi cari, crede el, ar fi în stare să nimicească pentru totdeauna pe unii dintre redactorii noştri. (Cetitorii noştri înţeleg foarte bine pentru ce trebuie să moară" redactorii Tribunei".) Organul autorizat a început să scormonească în viaţa noastră privată, a inventat fapte cari n'au exista şi a mărit greşeli inerente firii omeneşti. Deocamdată d. Sever Bocu este luat la goană (Vezi Românul" de Duminecă şi de astăzi!). Acum noi nu voim să mai facem analiza sufletelor spurcate şi inimilor putrede cari umblă să nimicească cu ori ce preţ un om, - ar însemna să ne murdărim mâna într'un băligar – nici nu vom cerca să apărăm aici pe un coleg al nostru care a ştiut să se ridice prin muncă îndelungată şi cinstită acolo unde este astăzi.

Am face un lucru de prisos, căci publicul nostru ştie ce valoare morală reprezintă gazeta autorizată şi poate să judece redactorii Tribunii" după ziarul pe care-l scriu ei jertfind toate plăcerile acestei lumi, pentru idealul nostru naţional.

Am vrea să facem însă o întrebare cătră organul autorizat şi totodată cătră publicul românesc:

-E nevoie ca, daraveri băneşti, necazuri pur personale, viaţa privată a unui om să fie invocată la toate ocaziile când e vorba de o discuţie de ordin absolut principiar? Când eu vreau să-ţi dovedesc ţie că urmezi o politică greşită, trebuie să strig în lumea largă că un picior ţi-e mai scurt decât celălalt sau că acum sunt două zeci de ani, deşi ai făgăduit prin un bileţel parfumat, totuşi nu ai luat de nevastă pe fosta ta iubită?

Acest procedeu este nu numai caraghios dar deadreptul infam chiar şi atunci când este întemeiat pe adevăr. Nu mai încape îndoială că dacă recurgi şi la calomnii pe socoteala vieţii private a unui om, vrînd să-l distrugi politiceşte, eşti un criminal de rând, firea-i ori cât de autorizat. Noi nu vorbim ad hoc. D. Sever Bocu va şti să spulbere toate acuzele ce i-s'au adus prin Românul". Voim numai să ne justificăm pe noi. Am făcut întrebarea aceasta şi am răspuns numai fiincă voim să lămurim publicul nostru pentru ce în Tribuna" nu s'a publicat până acum nici un atac personal împotriva nici unui adversar. Noi am înţeles şi înţelegem un singur lucru: să păstrăm discuţia principiară cu toate năzuinţele de a o deplasa a contrarilor noştri. Și să nu se creadă că noi nu am avea la mână o mulţime de dovezi" din viaţa privată a autorizaţilor noştri. Nu, avem foarte multe. Îi cunoaştem doar atât de bine şi de o vreme atât de îndelungată.

Să spunem numai vr'o câteva pilde: 1) Unul, astăzi falit care nu mai vrea să moară şi duşman al nostru, om care are tupeul să arunce în faţa redactorilor noştri pretinse acte infamante, este un delapidator ordinar. A pungăşit o instituţie naţională a noastră cu zeci de mii de coroane şi împotriva lui este în curgere un proces, care, este adevărat, se tot amână, dar odată totuşi va trebui să ajungă la sfârşit, dându-l de gol în faţa opiniei publice româneşti.

2) Altul, un tip al omului lipsit de scrupule, care are aierul că pluteşte într'o grozavă superioritate morală deasupra noastră, este, în termini comuni, un hoţ cu drepturi ab antiquo». (va urma)

comentarii
1 comentarii

La Craciun se incheie serialul?
23.11.2021 13:44
Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Comunicat de presa
Licitatie publica

accentmedia