Tribuna
2021-Anul Goga, anul tinerilor oţeliţi (XLI): poeţii nu mai au jilţ de odihnă în cer? - cântă luptând şi luptă cântând! - naş Alexandru Vlahuţă - Ţara noastră? - O rază!
Marius HALMAGHI
457 vizualizari
2021-Anul Goga, anul tinerilor oţeliţi (XLI): poeţii nu mai au jilţ de odihnă în cer? - cântă luptând şi luptă cântând! - naş Alexandru Vlahuţă - Ţara noastră? - O rază!

În monografia „Octavian Goga”, Ion Dodu Bălan consemna: «Deşi nu-l pasionează munca de funcţionar, Goga o duce totuşi cu bine la capăt, deoarece scopurile generale ale „Societăţii” erau dintre cele mai nobile. În postul acesta va sta puţin, cu sentimentul că se mişcă într-un mediu prea puţin cultural, care-i va influenţa negativ creaţia. Din aceeaşi scrisoare din 2 februarie 1906, adresată din Sibiu lui Titu Maiorescu , se desprinde limpede această temere (...) „în lumea de-aici, unde sunt atât de puţine sfaturile juste în materie de artă, e atât de greu să ţii cumpăna unei autocritici severe.

Eu simt atât de des trebuinţa unui cuvânt de înţelegere dreaptă, care pe lângă îndrumări potrivite mi-ar răscoli în suflet partea mai bună. Atunci aş putea înconjura mai uşor greşelile de care mă poticnesc de multe ori, când de dragul unei imagini sau cadenţe ajung să fiu prea darnic cu seminţele ... Nu am fost niciodată pe deplin mulţămit cu scrisul meu, şi nu sunt în deosebi cu cele din urmă care s-au înfiripat în pripă” (...) Frământat de asemenea gânduri şi însufleţit de atari speranţe, Goga îşi va da demisia peste un an, cu intenţia de a concura la ocuparea postului de secretar literar al „Asociaţiunii”. În şedinţa din 14-15 august 1906 a Comitetului Central i se aprobă cererea, însoţită de aprecierile elogioase al Comitetului Central al Astrei şi în locul lui e ales secretar II Octav C. Tăslăuanu, care urma să-şi ia funcţia în primire la 1 septembrie 1906. La 21 septembrie 1906, O. Goga e ales secretar literar al „Asociaţiunii”, în locul lui Corneliu Diaconovici. Noua situaţie îl reapropie de prietenul său O.C Tăslăuanu, de care se răcise în urma unei rivalităţi erotice.

Acesta va veni la Sibiu, aducând cu sine de la Budapesta şi revista Luceafărul, gândindu-se şi la înfiinţarea unei tipografii proprii. Visul i se realizează cu ajutorul lui Mihai Popovici din Braşov, pe atunci student la Viena, care dă prima rată (5000 de coroane) din costul maşinilor, care valorau 10000 coroane. Tipografia va fi instalată la Sibiu, pe strada Molnar nr. 10. Primul număr imprimat la Institutul tipografic şi de editură „Luceafărul” a fost numărul dublu 13-14, din 15 iulie 1905, cu subtitlul „Revistă pentru literatură şi artă”. Goga, care la început manifesta o ciudată neîncredere în sine şi în creaţia sa, se arată tot mai sigur de el, devenind o persoană importantă pe plan cultural şi politic.

În anul 1906 - în şedinţa sesiunii generale din 21 martie - obţine premiul „Herescu Năsturel” al Academiei Române, în valoare de 4000 lei, pentru volumul Poezii, avându-l ca raportor pe Titu Maiorescu».

Pentru Goga, anul 1906 a avut o dublă semnificaţie: pe lângă afirmarea pe plan naţional, Octavian se căsătoreşte, cu Hortensia Cosma. Să revedem prezentarea evenimentelor, în relatarea lui Ion Dodu Bălan:

«După o seamă de experienţe erotice în anii de studii şi în vacanţele răşinărene, dintre care cea mai răscolitoare va fi fost aceea cu Adelina Olteanu Maior, din verile anilor 1904-1905, Goga se căsătoreşte, în 1906, cu Hortensia Cosma.

Era fiica cea mai mică a unuia dintre cei mai înstăriţi români din Transilvania, directorul băncii „Albina”, influentul Partenie Cosma. Logodna a avut loc cu prilejul deschiderii la Bucureşti a expoziţiei prin care se serbau patruzeci de ani de domnie a regelui Carol I. Nunta a avut loc în 14 oct. 1906. A fi ginerele lui Partenie Cosma părea a însemna mai mult decât a fi poetul Ardealului. Evenimentul căsătoriei va fi relatat de Tăslăuanu în revista „Luceafărul” (an. V, nr. 17-18, 1906) în articolul „Vlahuţă în Ardeal” (...) Cu această ocazie, Vlahuţă va ţine un toast care reprezintă, în fond, o caracterizare pertinentă a misiunii poeziei lui Octavian Goga: „Astăzi - spunea Vlahuţă - poeţii nu mai au jilţ de odihnă în cer, lângă Dumnezeu, astăzi poeţii, la neamuri cum e al nostru, nu pot fi numai nişte visători ori cântăreţi ai frumuseţii vecinice - ci trebuie să fie poeţi cetăţeni, care trăind pe pământ şi între semenii lor luptă pentru idealurile acestora, cântă luptând şi luptă cântând.” Goga urca, odată cu familia Cosma, scările palatului regal şi fără să-şi dea seama începea să fie solicitat de o altă lume, cu care până acum n-avusese nimic comun. Căsătoria, care a luat proporţiile unei adevărate sărbători naţionale s-a celebrat la Sibiu, în prezenţa multor personalităţi marcante, naşi fiind poetul Alexandru Vlahuţă şi soţia sa Alexandrina. Evenimentul i-a inspirat lui Goga poezia “O Rază”, în care vibraţia sentimentului intim e îndeajuns de săracă, poezia rămânând, mai degrabă, un crez artistic şi social:

“(…) Sunt cântăreţul celor fără nume,/ Un strigăt smuls de-a vremurilor vâltoare/ Din viforul durerilor din lume/ Mult tăinuita firii îndrumare/ M-a plămădit din ură şi iubire,/ Mi-a dat durerea lumii moştenire,/ Amarul ei să-l ocrotesc pe strune./

Te-apropie, te-apropie de mine,/ Vreau mâna ta, minunea mea bălaie;/ Azi, sub aprinsa ceriului văpaie,/ În strălucirea mândrei bolţi albastre,/ Să se-nfrăţească sufletele noastre,/ Să se topească-n firea-ndrăgostită/ Atât prinos de viaţă netrăită, Ce răzvrătit îmi fulgeră prin vine».

În cadrul Asociaţiunii ASTRA, secretarul literar Octavian Goga urmăreşte cu convingere scopul acesteia: «înaintarea literaturii române şi a culturii poporale în deosebite ramuri prin studiu, prin elaborarea şi editarea de opuri, prin premii şi stipendii, pentru diferite specializări de ştiinţe şi arte, cum reiese din cuvântarea de deschidere a mitropolitului Şaguna”. Goga izbuteşte să obţină fonduri de la „Asociaţiune” şi dreptul de a edita o revistă care să militeze pentru ţelurile de mai sus. El e conştient de necesitatea unei publicaţii mai operative decât vechea „Transilvanie”, care să pătrundă în masele largi ale poporului cu un spor de informare şi educare politică a cititorilor. În acest scop, „Asociaţiunea” va edita, începând cu 1 ianuarie 1907, o revistă populară, menită să pătrundă în toate păturile sociale şi îndeosebi la sate. Astfel apare „Ţara noastră”, „revista poporală a „Asociaţiunii” pentru literatura română şi cultura poporului român”, având ca redactor pe Octavian Goga. Redacţia şi administraţia erau în Sibiu, strada Morii nr. 6. Foaia apărea săptămânal, duminica, începând cu nr. 1, din 1 ianuarie 1907. Un anunţ îi roagă pe cititori să o „răspândească între oamenii noştri de la sate”, cărora le era în primul rând destinată. „Toţi cărturarii noştri, mai ales cei în atingere apropiată cu ţărănimea, preoţi şi învăţători, sunt rugaţi a trimite acestei reviste articole şi ştiri care sunt în legătură cu trebile ţărănimii. Îndeosebi primim bucuros articole cu poveţe economice, precum şi snoave, poezii, parabole, etc. Scriitorii articolelor sunt rugaţi a se folosi de un grai înţeles de popor, ca să nu fim siliţi a supune schimbării în redacţie a articolelor. Pentru articolele bune dăm şi o cuvenită răsplată bănească”. Goga încerca o interpretare nouă a îndatoririlor „Asociaţiunii”, care se găsea într-un moment de impas, din pricina delăsării conducătorilor ei. „Ajungând aici – îi scrie Goga lui Ion Bianu – la începutul anului 1907 – mi-am dat seama că rostul acestui aşezământ nu se poate justifica prin felul de muncă al înaintaşilor mei (...)

De când am venit aici, mi-am pus în gând să duc pe alte cărări chemarea acestei societăţi. Mă poticnesc în cele mai multe gânduri şi păreri ale mele de un îngust spirit, care călăuzeşte pe membrii cei mai mulţi ai Comitetului Central - de tendinţa de a aşeza în fruntea societăţii celebrităţi locale, care n-au nici un simţ pentru problemele noastre culturale, şi socot să menirea noastră aici e numai de a administra fondurile; lipseşte orice spirit de iniţiere, orice îndemn pentru îndrumări nouă». va urma)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia