Tribuna
2020 Dosarele patrimoniului (LVII): omul măsura tuturor lucrurilor ... mijloc sau un scop în sine? - HONTER - Mi-aţi dăruit falnic destin … ! - cine a fost Johannes Bibliopola?
Marius HALMAGHI
1156 vizualizari
2020 Dosarele patrimoniului (LVII): omul măsura tuturor lucrurilor ...  mijloc sau un scop în sine? - HONTER - Mi-aţi dăruit falnic destin … ! - cine a fost Johannes Bibliopola?

Gândindu-ne la perioada umanismului european, ar trebui să fim de acord cu marele filozof german, Immanuel Kant, care afirma simplu: „Nimeni nu poate considera omul ca mijloc, fiecare om este un scop în sine”! Erau vremuri grele, în lupta pentru putere întrebuinţându-se toate armele, trădarea şi lipsa de loialitate fiind o practică obişnuită. Nu întâmplător, în „Codicele lui Altenberger”, alături de litera „S” era stilizată vulpea - „în fabula medievală prototipul feloniei” (călcare a jurământului): «simbolizând viclenia şi cruzimea ... Ea le dă mereu de furcă regelui Edel şi judelui Bruno - adică leului şi ursului, din încîlcitele „ramuri” ale Poveştii Vulpii». Trecuseră două milenii de când primul reprezentant al umanismului - sofistul grec Protagoras (sec. V, î.Chr), autorul constituției unei cetăți - afirma: „omul este măsura tuturor lucrurilor ...”!

La finele sec. XV, notarul Sibiului - Georg Reichesdorffer (1495) - elabora puţin cunoscutele lucrări „Chronografia Transilvaniei” şi „Chronografia Moldovei”, scrieri literare în care evenimentele importante - politice, sociale, religioase şi curiozităţile naturii - erau prezentate cronologic de la „facerea lumii”, integrate în universul moral-religios creştin. În 1495, se menţiona în documentele provinciei sibiene reînvierea juriului de competenţă juridică „centumviri” (apărut iniţial la Roma, pentru a judeca procesele de moştenire). În acelaşi an, românii îşi construiau prima şcoală românească, în Şcheii Braşovului: „s-au zidit Sfânta biserică şi şcoala”, având sprijinul voievodului muntean Vlad Călugărul, aşezământul fiind sprijinit de toţi marii domnitori ai Ţării Româneşti. Într-un articol apărut în „Lumina” (22.08.2015), pr. prof. dr. Vasile Oltean argumentează teoria că prima scrisoare în limba română a fost scrisă cu mult înainte de 1521 (când a fost datată scrisoarea lui Neacşu).

Tot în 1495, popa Bratu din Şchei era chemat în Sibiu, pentru a fi „scriitor la Cetate” (translator). În „Socotelile Sibiului” apare consemnată o scrisoare în limba română, nepăstrată (datată la 3 noiembrie 1495). În „Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei” Aurel Dumitrescu-Jippa şi Nicolae Nistor îl prezintă pe preotul Bratu ca un agent diplomatic «căruia i s-au încredinţat, spre sfîrşitul sec. al XV-lea, mai multe misiuni speciale pe lîngă domnitorii Ţării Româneşti, menţinînd permanent contactul politic şi comercial pe care Sibiul îl avea cu aceste ţări. Mircea, fiul lui Mihnea cel Rău (...) făcea legătura cu cetatea Sibiului tot prin acest popă Bratu, fiul lui popa Pătru de la biserica din Şcheii Braşovului. Era om învăţat pentru acele vremuri, din care pricină a fost cerut de către răşinăreni, care s-au dus în acest scop la Sfatul din Braşov cu „cărţi de la domnii din Sibiu”. Popa Bratu a tradus, în limba română şi slavonă la 30 (?) noiembrie 1495, multe scrisori ale oficialităţilor săseşti din Sibiu, cărora le-a slujit şi ca tălmaci. (...) Alţi trimişi ai Sibiului în misiuni oficiale la domnitorii şi dregătorii Ţării Româneşti sînt Maniu-Manea din Răşinari (1503), Dragomir din Răşinari (1503), Tigan Valachul (1509), Roman, ginerele cnezului Marcu din Veştem (1504), Tătar (1509 de două ori), prima dată cu un mesaj la Mihnea cel Rău şi a doua oară pentru a afla cauzele detronării acestui voievod, Itu (1509 de două ori), Praţa Coman (1504), Praţa Mihai (1504), ca însoţitor al nunţiului regal Gheorghe Horvath, în călătoria acestuia la domnitorul Ţării Româneşti. Un alt Praţa – probabil din aceeaşi familie, a fost trimis în 1506 la voievodul muntean şi la banul Olteniei, a doua oară în 1507 la Vidin pentru a aduna informaţii despre turci, apoi este pomenit şi în 1508. Ultima oară îl aflăm notat în 1521, cu misiunea de a merge la Nicopole pentru a urmări acţiunile turcilor, întovărăşit fiind de un alt cnez, pe nume Dragoman. (...) Existenţa unei şcoli în Răşinari la sfîrşitul veacului al XV-lea este foarte posibilă, dacă ne gîndim la amintitul cărturar preot Bratu, originar din Şcheii Braşovului, adus de ţăranii răşinăreni în anul 1495».

În „Topografia monumentelor istorice: Municipiul Sibiu. Centrul istoric”, regretatul prof.dr. Alexandru Avram (stins recent din viaţă, după o carieră unanim apreciată), consemna faptul că la 1506, este menţionat documentar primul negustor de cărţi, numele său fiind Johannes Bibliopola. Cine a fost Johannes Bibliopola? Ce cărţi vindea? Unde?

Istoria Sibiului (care, încă nu s-a scris!) consemnează puține informații, prin care înţelegem că a existat o circulaţie a cărţii în Sibiu, la începutul secolului XVI. Mai darnică cu posteritatea este istoria tiparului şi a tipăriturilor, pe care istoricul Gernot Nussbächer o prezintă sintetic. Primele tipografii au apărut astfel: Târgovişte 1508-1558 (6 tipărituri), Sibiu 1529-1598 (35 tipărituri), Braşov 1539-1594 (119 tipărituri), Cluj 1550-1600 (208 tipărituri), Oradea Mare 1565-1585 (10 tipărituri), Alba Iulia 1567-1579 (25 tipărituri), ... Bucureşti 1573-1575 (3 tipărituri) (sursa: Gernot Nussbächer, Johannes Honterus viaţa şi opera sa în imagini, 1977). Triunghiul culturii tipărite româneşti - pe teritoriul actualei Românii – a fost reprezentat de primele trei cetăţi: Târgovişte - Sibiu – Braşov; prima tipografie a fost la Târgovişte - capitala Ţării Româneşti!

Mai multe despre prima tipografie din Sibiu aflăm de la cronicarul Sibiului, Emil Sigerus: «1528 - Înfiinţarea primei tipografii de către Lucas Trapoldner, cu ajutorul lui Theobaldus Gryphius, „doctor în medicină şi licenţiat în arta tiparului”; 1529 - Prima carte tipărită „Gramatica latină” de Thomas Gemmarius; 1530 - Lucas Trapoldner tipăreşte prima carte cunoscută din tipografia de aici, un tratat despre ciumă (atribuit medicului Sebastian Pauschner). Nevoia de hârtie, atât pentru cancelaria magistratului cât şi pentru tipografia cetăţii, a determinat construirea primei mori de hârtie din ţară, la Orlat, pe malul Cibinului!

Dacă despre primul negustor şi primii tipografi se cunosc puţine lucruri, suntem obligaţi să remarcăm că mai presus de principi şi episcopi, un om născut dintr-o familie simplă, a ştiut să-şi construiască propriul destin, sfidând toate greutăţile timpului. Despre marele umanist şi reformator al saşilor, Johannes Honterus, ştim că s-a născut în Kronstadt (Braşov,1498), nefiind clarificată întrebarea „de ce n-a purtat Honterus numele tatălui său”, acesta fiiind – probabil - Jorg Austen Lederer sau Georg Grass (după listele de impozite!). Istoricul brașovean Gernot Nussbächer nota: «La dobândirea titlului de “Baccalaureus”, numele lui Honterus apare ca “Johannes Holer” (1522); iar cu ocazia promovării ca “Magister”, numele său este menţionat sub forma de “Johannes Holler Coronensis”; este corespondentul, în dialect vienez, al cuvântului săsesc “Honter(t)”, care înseamnă soc». Mai ştim că la Basel (în 1532), învăţatul sas braşovean Johannes Honterus (1498-1549), publica o descriere a lumii (renumita cosmografie), o gramatică latină şi reprezentarea cartografică a Transilvaniei „Chorographia Transylvaniae Sybembürgen”. Cea mai veche reprezentare cartografică amănunţită a Transilvaniei are - în ambele colţuri de sus - stemele Sibiu şi Braşov, iar în partea de jos un patrulater cu versuri în germană şi latină:

Mi-aţi dăruit falnic destin/ Pămînt saxon, bătrîne Rin./ Dar în străini căutai tîrzii/ Cinstiri, favoruri, prietenii./ Iar soarta mea fu preschimbată/ De cel ce-ncearcă lumea toată/ Şi umili-va şi alte state/ Eu sper încă-a sa dreptate”.

Honterus a gravat renumita hartă în lemn; după mai mult de trei secole el însuși a fost reprezentat în tipografia sa, într-un frumos basorelief, de sculptorul german Harro Magnussen (1861-1908).

(va urma)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

COMUNICAT DE PRESA

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia