Tribuna
Sevis
2019-anul tribuniştilor (VII): mausoleul lui Şaguna şi cripta lui Priessnitz - despre prudenţa sa politică, simţul practic şi tactul diplomatic - Fiţi în pace, nu vă sfădiţi!
Marius HALMAGHI
2341 vizualizari
2019-anul tribuniştilor (VII): mausoleul lui Şaguna şi cripta lui Priessnitz - despre prudenţa sa politică, simţul practic şi tactul diplomatic - Fiţi în pace, nu vă sfădiţi!

Continuăm prezentarea făcută de dr. Ioan Lupaş, din lucrarea „Mitropolitul Andreiu baron de Şaguna. Scriere comemorativă”: «Astfel Dosoftei, „care adânc din cărţi ştia”, a dat greş în judecăţile sale politice şi s’a înşelat crezând, că Ioan Sobiescki va fi în stare să scape Moldova de Turci. Pe Antim Ivireanul al Ungrovlahiei l-a costat vieaţa, când din lipsă de prevedere politică „nu s’a ţinut de datoria-i arhierească, ci primise a se amesteca şi în cele politiceşti”, iar pe cucernicul Veniamin Costachi l-a înghiţit surghiunu mănăstiresc, fiindcă nu putea înţelege deplin schimbările unor vremuri vijelioase, cari îl încurcaseră de tot, prin nestatornicia lor. Doar episcopul Ioan Inocenţiu Micu, care a fost şi el un aprig luptător pe teren politic, s’ar putea asemăna încâtva, prin atitudinea sa îndrăzneaţă şi neşovăitoare, cu politicianul Şaguna. Există însă o mare deosebire între felul lor de luptă şi mai ales între rezultatele, la cari a putut să ajungă unul şi celălalt: pe când lui Micu politica sa energică şi fără vicleşug îi deschise, prin intrigile duşmanilor săi şi ai neamului nostru, prea de timpuriu mormântul exilului, în care s’a stins între tânguiri jalnice, cu gândul vecinic la credincioşii săi chinuiţi, pe Şaguna dimpotrivă prudenţa sa politică, simţul practic şi tactul diplomatic extraordinar de fin l-a dus – chiar şi între împrejurări cu totul potrivnice – din izbândă în izbândă, făcându-i cu putinţă, să stoarcă oricărui prilej tot folosul, ce ni-l putea da. Dr. Ioan Lupaş, profesor la „Seminarul Andreian».

Amintim câteva informaţii legate de analiza pe care tribunistul Ioan Lupaş o făcea cu privire la activitatea „politică” a marilor ierarhi români. Mitropolitul Moldovei, cărturarul Dosoftei (1624-1693) a fost primul poet naţional şi primul versificator al Psaltirii, dar şi primul traducător din literatura dramatică universală, respectiv din cea istorică, contribuind la formarea limbii literare româneşti. În 1686, a fost dus în Polonia de oastea regelui Jan Sobieski, unde s-a stins din viaţă la Żółkiew -Polonia, azi Jovkva-Ucraina. A fost trecut în rândul Sfinţilor, de Biserica Ortodoxă Română (2005). Sfântul ierarh Martir Antim Ivireanul (născut în Georgia, 1650-1716), mare om de cultură şi teolog, a avut un rol important în introducerea limbii române în slujbele bisericeşti, creând o limbă liturgică limpede (chiar dacă nu era limba sa nativă). Mare ctitor, el a fost un critic dur al moravurilor şi apărător al drepturilor românilor şi al bisericii ortodoxe, atitudinea antiotomană aducându-i înlăturarea din scaun şi caterisirea de patriarhul ecumenic, la cererea primului domn fanariot al Țării Românești, Nicolae Mavrocordat. Fiind condamnat la exil pe viaţă (în M-rea Sf. Ecaterina de pe Muntele Sinai), pe drum a fost ucis de escorta turcă, trupul fiindu-i aruncat în apropiere de Adrianopol. În 1992 Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, Sfântul Antim Ivireanul fiind sărbătorit în fiecare an în 27 septembrie. Mitropolitul Veniamin Costachi (1768-1846) a reuşit mari realizări atât ca episcop şi mitropolit cât şi în funcţia de caimacam (locţiitor de domn de două ori). Apărând drepturile Moldovei, s-a opus ruperii Moldovei de răsărit şi încorporării acesteia la Împeriul Rus, împotrivindu-se şi exceselor eteriştilor; s-a retras din conducerea bisericii la M-rea Slatina (1842), în timpul domniei lui Mihail Sturdza, fiind considerat mare ctitor de numeroase schituri şi mănăstiri (Neamţ, Agapia, Sihăstria, Slatina, etc). Întemeietorul gândirii politice româneşti, Ioan Nicenţiu Micu-Klein (1692, Sadu -1768, Roma), episcop greco-catolic al Episcopiei româno-unite de Făgăraş şi consilier imperial, a fost chemat la Viena, unde i s-a interzis întoarcerea în Transilvania; împărăteasa Maria Terezia i-a reproşat lipsa de intervenţie împotriva mişcării călugărului Visarion Sarai (ieromonah sârb), principalul promotor al tulburărilor anticatolice din Transilvania (între 1744-1746).

În lucrare este consemnată relatarea dr. Ilarion Puşcariu: «Cu corpul lui, s’a îndeplinit cele prescrise de tipicul bisericesc. (...) Corpul îmbalzamat (...), s’a aşezat în cosciug şi s’a expus în salonul din reşedinţă pentru public (...) pe carul funebral fu dus în conduct la Răşinari, şi după serviciul funebral, (...) fu aşezat în cripta pregătită, pentru a cărei conservare a destinat şi dat bisericii din Răşinari, ca fond suma de 4 mii floreni; peste criptă, consistoriul arhidiecezan a ridicat o capelă după modelul capelei de pe mormântul lui Prisnitz în Graefenberg, ştiind consistoriul, că acest monument simplu dară frumos a lui Prisnitz văzându-l într’o foaie ilustrată i-a plăcut mitropolitului Şaguna. (...) Mitropolitul Şaguna depărtându-se dintre noi a lăsat după sine toate afacerile bisericeşti şi ale sale cele private regulate şi în cea mai bună ordine. Întreaga sa avere considerabilă a lăsat-o bisericii spre deosebite scopuri. El rămânând între marginile canoanelor bisericeşti şi voind şi în această privinţă să dea un exemplu de cinosură pentru următorii săi în scaunul arhiepiscopesc (...) a dispus prin testamentul său, ca toate obiectele sale, afară de cele lăsate la arhipiscopie, ca fond instruct să se vândă cu licitaţie în favorul fundaţiunilor. (...) arhiepiscopul şi mitropolitul Andreiu baron de Şaguna şi în faţa morţii s’a arătat mare după exemplul Sfinţilor părinţi clasici ai bisericii. Religiositatea adânc înrădăcinată în sufletul lui încă din casa părintească, conştiinţa a-şi fi împlinit cu sfinţenie datorinţa de înalt arhiereu şi credincios conducător al unui popor, i-au dat tăria şi bărbăţia sufletească ce i-a caracterizat întreaga lui vieaţă, să supoarte cu resignaţiune greutăţile unei boale îndelungate. „Toate lucrurile mele” – zicea dânsul de multeori – „le-am pus în rânduială şi acum poate să urmeze cu mine ce va vrea bunul Dumnezeu”. Cuvintele din urmă ale lui adresate vicarului său: „Fiţi în pace, nu vă sfădiţi” arată că şi în oara din urmă a vieţii, gândurile lui erau îndreptate asupra sorţii bisericii, care el cu multă grije şi trudă o a adus la o stare mai fericită. Pacea, dragostea şi concordia între fraţi, ne spune el, la răsuflarea din urmă, deschide calea spre biruinţă. Dr. Ilarion Puşcariu». Pentru pasionaţii de istorie prezentăm imaginea capelei care l-a inspirat pe Şaguna, după modelul acesteia fiind construit „mausoleul” - loc de pelerinaj şi de reculegere - în cimitirul din Răşinari. Cripta familiei Priessnitz din Gräfenberg (azi Lázně Jeseník ) este important obiectiv turistic în regiunea Olomouc - centrul ecleziastic al Moraviei - cu frumoasa Coloană a Sfintei Treimi (Coloana Ciumei), monument de artă barocă sit UNESCO. Localitatea cehă este renumită în Europa datorită activităţii fermierului Vincenz Priessnitz (1799-1851) considerat fondatorul hidroterapiei, ramură a medicinei naturiste bazate de utilizarea apei în scop terapeutic. Chiar dacă tehnica a fost cunoscută din antichitate, Priessnitz a pus bazele hidroterapiei moderne, sub numele de „Cure de natură”, remediile recomandate de el fiind hrana adecvată, aerul, exerciţiile fizice, odihna şi apa. Sanatoriul şi Spa-ul din Gräfenberg, parcul balnear, institutul şi muzeul familiei Vincenz Priessnitz au fost centrul manifestărilor - în anul 1999 - a 200 aniversare a naşterii fondatorului fiind inclusă în aniversările UNESCO. Priessnitz Spa este cunoscut pentru microclimatul său – având cel mai curat aer din Republica Cehă - măsurătorile regulate recomandând locul ca ideal pentru plimbări; descrierea orăşelului ceh aminteşte de Răşinari, multe familii stabilindu-se aici - şi în Mărginime - pentru cel mai curat aer din România. Ştiaţi că în Mărginimea Sibiului şi munţii Cindrelului este cel mai curat aer din România? (va urma)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia