Continental
Tribuna
Un gard din Sibiu, mărtuire a unei istorii efervescente
Adrian POPESCU
1190 vizualizari
Un gard din Sibiu, mărtuire a unei  istorii  efervescente

Cei ce trec pe lângă clădirea Rectoratului ULBS pot observa, dincolo de reestetizarea faţadei că aceasta păstrează tainele/mis­terele unor file de arhivă mai puţin cunoscute, pe care dorim să le răsfoi împreună. Am începe cu menţionarea ariei actualei în care se află clădirea. În anii 1777-1782, aici se afla un imobil de dimensiuni mai mici, cu alte funcţiuni. Ulterior (loc de întrunire a confreriei Sf. Andreas) a primit actuala configu­raţie arhitecturală. Clădirea a fost inaugurată în 15 aprilie 1904, deve­nind reşedinţa comandatului Corpului 12 Armată ce îşi avea se­diul în Sibiu, comandantul acestui corp fiind la vremea respectivă generalul Emil Probst von Edler. Clădirea a fost construită de Julius Bielz şi a rămas în proprietatea familiei Bielz până la naţionalizarea din anul 1947. Din anul finalizării edificiului şi până în 1919, strada unde se afla imobilul se numea Schewisgasse. Din anul 1919 strada a fost redenumită , devenind Carmen Sylva ( n.n. acesta fiind pseudonimul reginei Elisabeta). Începând cu 1 ianuarie 1919 clă­direa a devenit un loc unde se derulau activităţi importante pentru Sibiu: de la vizita generalului Berthelot, găzduită în clădirea actuală a rectoratului şi până la repartizarea unor compartimente ale Consiliului Dirigent în spaţiile ei. Astfel la 6 aprilie 1919 este consemnat că: la parterul clădirii (aula Lucian Blaga) au funcţionat birourile Revizoratului socotelilor (serviciul contabil al CD), Şefului Siguranţei şi ale Biroului de Presă (condus la acea dată de Silviu Dragomir - reputat istoric şi fost secretar al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia). La etajul 1 a fost secretariatul pentru interne (actualele birouri ale Serviciului de Relaţii Internaţionale), iar la etajul II a fost reşedinţa preşedintelui Consiliului Dirigent. (n..n. Preşe­dintele Iuliu Maniu a fost ales pe 2 decembrie 1918 în funcţia de minis­tru-prezident al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, funcţie echivalentă cu cea de guvernator, îndeplinind, totodată, şi funcţia de ministru de Interne). Prof. univ.dr. Mihai Ion Turcu a avut o contribuţie personală la estetica exterioară a actualului imobil. Iată confesiunea domnei sale: " În urma unui dialog academic am propus universita­rilor să se dărâme zidul construit în timpul în care clădirea a fost sediul securităţii. Am reuşit să con­ving că se impunea acest demers motivând că imobilul a fost edificat ca rezidenţă a Generalului Coman­dant al Transilvaniei în timpul Marelui Principat. În acest sens puteţi vedea şi azi decoraţiunile militare din stuc - bine conservate, dar şi alveola pentru santinelă. Aşa cum subliniaţi şi dumneavoastră în clădire a funcţionat Consiliul Dirigent al Transilvaniei, aspect care a fost menţionat ca argument pentru modificarea exterioară propusă de mine. În susţinerea demersului meu am mai menţionat că zidurile apar în perioada în care clădirea a ajuns în patrimoniul Garnizoanei Sibiu, mai precis sub ocupaţia militară sovietică, când întregul cvartal (n.n.edificat de arhitectul Conte Bedeus) a fost ocupat de serviciile de informaţii sovietice. Doar micul palat a funcţionat ca sediu al miliţiei şi securităţii. Acesta este momentul în care au fost îndepărtate grilajele originale (care se pare că se află în Cisnădie şi merită să fie căutate şi recuperate). Astfel, intervalele dintre piloni au fost zidite. Ulterior, în urma schimbului popus de UGSR s-a construit o clădire vecină cu actuala Poliţie, iar Securitatea s-a mutat lângă aceasta. Astfel clărirea ULBS (de azi) a fost pre­luată de sindicate (n.n. Sindicatul şoferilor). Universitatea sibiană, imediat după constituire, a intrat în această clădire în calitate de chi­riaş. Acum clădirea este în propri­e­tatea ULBS (care a cumpărat imobilul de la sindicate). În acel an am solicitat Rectorului prof.univ. dr. Habil. Dumitru Ciocoi-Pop, ca zidul exterior să dispară iar gardul iniţial să fie cadrul de împrejmuire adecvat. Repet, în lipsa gardului original, care poate fi recuperat, a fost conceput un model de feronerie ,din fier forjat, în ton cu clădirea. Rectorul a fost deosebit de receptiv şi a dispus dărâmarea zidului. Trebuie să precizez că prezentele grilaje sunt în armonie cu modelul celor originale. În fine, urma să montăm şi emblema universităţii în lucarna de pe faţadă, demers încă nematerializat". Se pare că în 2020 această faţadă va cunoaşte şi alte intervenţii ne­agresive, menite să confere imobi­lului o imagine estetică pe măsura prestigiului de care se bucură azi ULBS.

comentarii
1 comentarii

a fost cumpărat de la 11 moștenitori !!!
x
06.11.2019 08:15
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia