Tribuna
AFF
Un diplomat elveţian, cucerit de traseele munţilor din România
Adrian POPESCU
2030 vizualizari
Un diplomat elveţian, cucerit de traseele munţilor din România

În aceste zile, la Sibiu, par­tenerii proiectului ”Conecta­rea României la reţeaua de poteci turistice europene de lungă durată”, au organizat o sesiune de comunicări de­dicată finalizării celor două trasee europene: E3 şi E8, trasee care au fost in­cluse oficial în ruta drume­ţiilor transfrontaliere din UE. Proiectul de conectare face parte din programul de coo­perare elveţiano-român. La se­siunea de prezentare, găzduită de FDGR, a fost prezent şi Roland Python, şeful Biroului de Conturi (n.n. de contribuţie) din Elveţia al Ambasadei Confederaţiei El­­veţiene din Bucureşti. Pre­zenţa domniei sale nu a fost întâmplătoare deoarece de­par­tamentul amintit a moni­torizat acest proiect finanţat de Guvernul elveţian, care a durat 36 de luni. Va­loarea totală a fost de 268.415 CHF din care 214.565 CHF au re­prezentat un grant oferit de Elveţia prin intermediul ”Con­tribuţiei Elveţiene pen­tru U­niunea Europeană Extinsă”.

Profil diplomatic

Până la actuala misiune din cadrul Ambasadei Elve­ţiei de la Bucureşti, Roland Python a deţinut funcţia de director adjunct al Oficiului de Contribuţie Elveţian din Varşovia. Înainte de această funcţie a fost "şef adjunct al diviziei New Member States din Berna", ca urmare a activităţii sale prodigioase întreprinse în calitate de director adjunct al Oficiului de Cooperare din Sofia. Dom­nia sa s-a alăturat Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare a Departa­men­tului Federal pentru Afaceri Externe în 1996, pentru a lucra în domeniul proiectelor de apă şi infrastructură. Până la îndeplinirea acestei misiuni a mai lucrat timp de 10 ani pentru mai multe com­panii de consultanţă pen­tru inginerie civilă din Elveţia şi din străinătate. Domnul Python deţine o di­plomă de Master în Inginerie Civilă şi un Master în Admi­nistrarea Afacerilor. Este căsătorit şi are 4 copii.

Dialogul non convenţional

”Am onorat evenimentul de la Sibiu în calitate de reprezentant al Ambasadei Elveţiei. Cu acest prilej am felicitat membrii Asociaţiei Schweizer Wanderwege şi membrii Asociaţiei Sieben­bürgischer Karpatenverein pentru buna cooperare, pentru finalizarea cu succes a acestui proiect - care a be­neficiat de programul elve­ţian de finanţare, ca parte com­ponentă a fondului pen­tru extinderea în UE. Elveţia susţine eforturile şi demer­surile dedicate stabilităţii şi democraţiei pe continentul nos­tru, susţine integrarea noilor membri UE, prin stra­tegii sociale, educaţionale, ştiinţifice şi economice sus­tenabile regiunilor europe­ne. În plus, implicarea Elve­ţiei are dincolo de valoarea simbolică a proiecţiei de in­te­grare a potecilor europene de lungă distanţă şi o com­ponentă agricolă dar şi dezvoltare a turismului cultural”: ”Sunt un iubitor al muntelui şi al drumeţiilor. Eu şi familia mea ne rezervăm parte din timpul liber unor astfel de drumeţii pe cărările montane. Ca atare, şi din această postură, pot să vă spun că acest proiect elveţiano-român este important din două considerente. În primul rând dezvoltă şi stimulează turismul motan. Poate să fie o adevărată lecţie deschisă de geografie şi nu numai…este şi o for­mă de monitorizare a naturii, oferind un cadru propice pentru sensibilizarea oame­nilor în ce numim protejarea naturii. Din altă perspectivă proiectul mai oferă un cadru de dezvoltare economică pentru regiunile montane. În acest sens Elveţia benefi­ciază de o experienţă în do­meniul turismului montan. Pornind de la acest punct, putem dezvolta noi cadre de parteneriat între cele două ţări”; ”Cu mândrie spun că am străbătut zone montane din România nu numai cu maşina, ci şi la pas...M-ţii Făgăraş fiind atractivi şi prin trasee şi prin diversitatea naturii. În acest context cu sinceritate spun că mai sunt multe aspecte care merită să fie perfecţionate dincolo de cele puse la punct prin proiectul nostru. Mă refer la zona de marcare, de identi­ficare, sau la aspecte care ţin de securitatea individuală ori de grup a montaniarzilor. Trebuie evitate toate riscurile care ar plana pe traseele de drumeţie montană. Prin finalizarea acestui proiect am dat cont şi unui aspect simbolic, cel ce vizează sus­ţi­nerea integrării europene prin promovarea şi a unor trasee turistice, culturale DAR şi economice. Acest model de parteneriat ne-a întărit credinţa că România poate să se implice în programe durabile”; ”Ar mai fi un aspect de reţinut, anu­me acela care ne arată că România se află în plin pro­ces de ascensiune econo­mică. Este o ţară atractivă care trebuie să aibă în vedere că peste tot în lume stabilitatea economică este importantă pentru mediul de afaceri, pentru investiţii, pen­tru planurile financiare de dezvoltare. Economia iubeş­te stabilitatea, ca atare aici se afla cheia succesului şi pentru România. În această ecuaţie Sibiul este un fel de barometru. Eu vin cu drag la Sibiu în vacanţe. Îmi place oraşul. Are o dinamică bună, o administraţie care gestio­nează cu succes temele cu­rente. Am colaborat foarte bine cu autorităţile, dar şi cu ONG-urile implicate în pro­iectul finalizat aici la Sibiu”; ”Ca atare mesajul meu este unul pozitiv pentru locuitori. Să aibă încredere în ei, să fie conştienţi că au parte de o regiune magnifică pe care trebuie să o dezvolte economic , social şi cultural – turistic. ”.

Foto: Răzvan NEGRU


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA