Tribuna
Sevis
Tribuna fermierului
Ioan VIDRIGHIN
1201 vizualizari
Tribuna fermierului
Tribuna vă prezină Lista completă a schemelor şi cuantumurile pentru care se fac plăţi în avans

 

Directorul general al agenţiei de plăţi, Adrian Pintea, a anunţat în exclusivitate pentru Agrointeligenţa care sunt cele 9 scheme care primesc în 2017 avans din sub­venţii. Acestea sunt urmă­toarele:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă, SAPS:  97,2452 euro/ha adică 68,0716 euro/ha avans;

2. Plata Redistributivă. Sunt două categorii: fermieri care lucrează până în 5 hectare şi fermieri care lucrează între 5-30 de hectare. De reţinut că cei care lucrează peste 30 de hectare nu mai primesc bani pe suprafaţa care depăşeşte 30 de hectare. Deci dacă aveţi 32 de hectare primiţi plata redistributivă doar pentru 30 de hectare!

Plata redistributivă: nivelul 1 până în 5 hectare: 5 euro/ha adică 3,5000 euro/ha avans şi nivelul 2, între 5 şi 30 de hectare: 48,3251 euro/ha adică 33,8276 euro/ha avans;

3. Plata pe înverzire: 57,1745 euro/ha adică 40,0222 euro/ha avans;

4. Plata pentru tineri fermieri – 24,3113 adică 17,0179 euro/ha avans;

5. Plata pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) ovine/caprine – 22,8572 euro adică 16,00 euro pe cap de animal avans.

6. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, pentru care se acordă plăţi de avans pentru toate cele 7 pachete, respectiv:

- Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an adică 120,70 euro/ha avans; Pachetul 2 – Practici agricole tra­diţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1): varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an adică 85 euro /ha avans; Varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti per­manente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an adică 17,85 euro /ha avans; Pachetul 3 – Pajişti impor­tante pentru păsări: Subpachetul 3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti impor­tante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an adică 263,50 euro /ha avans; varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an adică 196,35 euro /ha avans; – Areal: judeţele Bacău, Harghita, Mara­mureş, Mureş, Neamţ, Sălaj. (conform PNDR). Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus: varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an adică 135,15 euro /ha avans; varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an adică 68 euro /ha avans; –  Areal: judeţele Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Con­stanţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Iaşi, Neamţ, Olt, Satu Mare, Tulcea, Timiş, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. (conform PNDR); Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an adică 108,8 euro /ha avans; Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an adică 106,25 euro /ha avans; Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) cu varianta 6.1 – lucrări ma­nuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an adică 348,50 euro /ha avans; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an adică 281,35 euro /ha avans; Pachetul 7 – Terenuri arabile im­portante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an adică 212,50 euro /ha avans.

7. Măsura 11, agricultură ecolo­gică, pentru care se acordă plăţi de avans pentru toate cele 6 pa­chete, respectiv: Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclu­siv plante de nutreţ) 293 euro/ha (sM. 11.1 conversie) adică 249,05 euro/ha avans; 218 euro/ha (sM 11.2 certificat) adică 185,3 euro/ha avans; Pachetul 2 – legume - 500 euro/ha/an (sM 11.1 conversie) adică 425 euro/ha avans; 431 euro/ha/an (sM 11.2 certificat) adică 366,35 /ha avans; Pachetul 3 – livezi - 620 euro/ha/an (sM 11.1 con­versie) adică 527 euro/ha avans; 442 euro/ha/an (sM 11.2 certificat) adică 375,7 euro/ha avans; Pachetul 4 – vii - 530 euro/ha/an (sM 11.1 conversie) adică 450,5 euro/ha avans; 479 euro/ha/an (sM 11.2 certificat) adică 407,15 /ha avans; Pachetul 5 – plante me­dicinale şi aromatice - 365 euro/ha/an (sM 11.1 conversie) adică 310,25 euro/ha avans; 350 euro/ha/an (sM 11.2 certificat) adică 297,5 euro/ha avans; Pachetul 6 – pajişti permanente - varianta 6.1 – 124 euro/ha/an (sM 11.1 conver­sie) adică 105,4 euro/ha avans; varianta 6.1  – 111 euro/ha/an (sM 11.2 certificat) adică 94,35 euro/ha avans; varianta 6.2 – 78 euro/ha/an (sM 11.2 certificat) adică 66,3 euro/ha avans.

8. Măsura 13 Plăţi compen­satorii, care cuprinde 3 submăsuri, şi anume: Submăsura: 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană (fosta Măsura 211) – 97 euro/ha adică 82,45 euro/ha avans;

Submăsura: 13.2 - Plăţi compen­satorii pentru zone care se confrun­tă cu constrângeri naturale semni­fi­cative (fosta măsura 212) – 62 euro/ha/an adică 52,70 euro/ha avans;

Submăsura: 13.3 – Plăţi com­pen­satorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri speci­fice (fosta măsura 212) –  75 euro/ha/an adică 63,75 euro/ha avans;

9. Măsura 214 Plăţi pentru agro-mediu, care cuprinde 7 pachete, şi anume: Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală – 124 euro/ha/an adică 105,4 euro/ha avans; Pachetul 2 – practici agricole tradi­ţionale (aplicat numai în combi­naţie cu Pachetul 1) -58 euro/euro/an adică 49,3 euro/ha avans;

Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări cu varianta 3.1 – Crex crex – 209 euro/an adică 177, 65 euro/ha avans; varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus -101 euro/ha/an adică 85,85 euro/ha avans; Pachetul 4 – culturi verzi -130 euro/ha/an adică 110,5 euro/ha avans; Pachetul 5 – agricultură ecologică cu varianta 5.1- culturi agricole pe terenuri arabile (inclu­siv plante de nutreţ) – 162 euro/ha/an adică 137,7 euro/ha avans; varianta 5.2 – legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) – 335 euro/ha/an adică 284,75 euro/ha avans; varianta 5.3 – livezi – 393 euro/ha/an adică 334,05 euro/ha avans; varianta 5.4 – vii – 393 euro/ha/an adică 334,05 euro/ha avans şi varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice – 270 euro/ha/an adică 229,5 euro/ha avans.

Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 euro/ha/an adică 204 euro/ha avans;

Pachetul 7 – terenuri arabile im­portante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 171 euro/ha/an adică 145,35 euro/ha avans.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia