Tribuna
Tichete de 200 de lei pentru copiii care rămân la programul "Şcoală după şcoală"
Ana Maria MĂTUŞOIU
1476 vizualizari
Tichete de 200 de lei pentru copiii care rămân la programul
Copiii din clasele 0-4, care urmează programul "Şcoală după şcoală", ar putea să primească tichete în valoare de 200 de lei. Acordarea tichetelor este o propunere legislativă a PNL care a fost aprobată, marţi, de Comisia de Învăţământ a Camerei Deputaţilor, informează Mediafax.

Unul dintre iniţiatorii pro­iectului, deputatul PNL, Ra­luca Turcan, a spus că pă­rinţii pot opta pentru pro­gramul "Şcoală după şcoală" la finele fiecărui an şcolar ori în mo­mentul înscrierii copi­lului la şcoală. "Acest pro­gram se poate derula prin acordarea unui tichet valoric gestionat de către şcoli, în valoare de 0,4 ISR, apro­xi­mativ 200 de lei. Părinţii sau reprezentanţii legali pot opta pentru acest program la sfâr­şitul fiecărui an şcolar sau în momentul înscrierii copilului la şcoală. Progra­mul se adresează tuturor elevilor din învăţă­mântul primar, de la clasa pregăti­toa­re până la clasa a patra inculsiv", a spus Ra­luca Tur­can. Potrivit aces­teia, pro­iectul are avizul favorabil al Ministerului Educaţiei.
În expunerea de motive a proiec­tului se precizează că valoarea ti­chetului este sta­bilită în funcţie de indicatorul social de referinţă şi se indexează anual cu indicele de in­flaţie. Tichetul reprezintă un ajutor pentru fiecare elev iar va­loarea  a­cestuia va aco­peri, integral sau parţial, cos­turile şcolii sau ale orga­ni­zaţiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii după ce aceştia vor termina lecţiile. 
Tichetele se vor putea acorda începând cu anul şcolar 2016 - 2017 numai dacă proiectul de lege va fi adoptat de plenul Camerei Deputaţilor şi apoi de Senat.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia