Tribuna
PNL
Termene de depunere a situaţiilor financiare

În fiecare an, contribuabilii depn situaţii financiare fie la Registrul Comerţului, fie la Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Nu întotdeauna aceştia ştiu şi ce şi unde trebuie să îşi dea dovada de buni cetăţeni. În conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, coroborate cu prevederile Legii nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, societăţile comerciale vor depune situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora pentru exerciţiul financiar 2009 numai la Oficiul Registrului Comerţului şi asta până la data de 30 mai. Societăţile comerciale care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare vor depune o declaraţie în acest sens, tot la Oficiul Registrului Comerţului, însă ar fi trebuit să facă asta până la data de 1 martie.
La unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, adică, în ceea ce îi priveşte pe sibieni, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, se depun alte situaţii. Până la 30 mai trebuie să depună situaţiile financiare societăţile /companii naţionale, regiile autonome şi instituţile naţionale de cercetare – dezvoltare. Acelaşi termen de depunere au şi subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinatate. Societăţi cooperatiste şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale au termen de depunere a situaţiilor financiare până la 30 aprilie 2010. La fel şi asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale. Până la 1 martie ar fi trebuit să depună situaţiile financiare persoanele juridice, cu excepţia societăţilor comerciale, care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi cele în lichidare. Acestea ar fi trebuit să depună, până la 1 martie, o declaraţie în acest sens la unităţile teritoriale ale MFP. (L. B.)
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica