Tribuna
Sevis
Tălmaciu: Consiliul Local dezbate bugetul oraşului pentru anul 2021
Dan FRÂNCU
589 vizualizari
Tălmaciu: Consiliul Local dezbate bugetul oraşului pentru anul 2021

  Joi, 15 aprilie, începând cu ora 17, la sala de festivităţi a Primăriei Tăl­maciu, se va desfăşura şedinţa ordinară a Con­siliului Local al oraşului Tălmaciu.

Cel mai important pro­iect de hotărâre ce se află pe ordinea de zi propusă pentru această întâlnire este cel referitor la aproba­rea bugetului local al oraşului pentru anul 2021.

În afara acestei iniţiative, aleşii locali din Tălmaciu vor dezbate şi supune adoptării încâ 11 proiecte, cele mai interesante fiind cele referitoare la apro­barea bugetului de venituri şi cheltuieli, detalierea indicatorilor economico – financiari, a Programului de Investiţii şi a Măsurilor de îmbunătăţire a re­zultatului brut şi reducere a plăţilor restante la SC Apă - Canal Tălmaciu SRL pentru anul 2021, apro­barea bugetului de venituri şi cheltuieli, detalierea indicatorilor economico – financiari, a Programului de Investiţii, a Măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, a devizelor de lucrări silvice la RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA şi a investiţiilor propuse pentru anul 2021, grila de salari­zare pentru angajaţii SC Apă – Canal Tălmaciu SRL, precum şi aprobarea documentaţiilor tehnice şi a principalilor indicatori tehnico – economici pen­tru obiectivele de investiţii „Descărcare reţea de canalizare cartier Armeni II şi amenajare drum”, „Reabilitarea străzilor Emil Cioran, Corneliu Coposu, Arinilor, zona SEIL Tăl­maciu II (etapa I – străzile Emil Cioran, Corneliu Co­posu şi Arinilor)”, „Pro­iectare şi execuţie reţea de canalizare şi staţie de pompare, sat Tălmăcel, zona nr. 255, 367, 135, 262, 265”, „Reţea de canalizare Aleea Castanilor, zona Vile, oraş Tălmaciu” etc.

Ordinea de zi propusă pentru această întâlnire este completată cu solici­tări de avizare pentru diverse rapoarte, informări şi cereri adresate autori­tăţilor administraţiei pu­blice locale.

Consilierii locali care nu pot fi prezenţi fizic la această şedinţă au posibilitatea de a participa online, prin intermediul aplicaţiilor online de specialitate.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia