Tribuna
PNL
Sprijin european pentru şcoala românească
Sprijin european pentru şcoala românească

Studiile Biroului European de Statistică (Eurostat) au indicat în ultimii ani o medie de 10% a ratei de abandon şcolar printre elevii europeni, ceea ce a determinat Uniunea Europeană să iniţieze şi să sprijine îndeosebi proiecte care să (con)ducă la reducerea acestei rate sub 10% - ţintă strategică pentru anul în curs. În şcoala românească, din nefericire, ratele de abandon şcolar au fost semnificative în ultimele decenii (în 2018, de exemplu, România înregistra, la nivel european, a treia cea mai mare rată a abandonului şcolar timpuriu), ceea ce ar trebui, fără doar şi poate, să mobilizeze (în continuare) şcolile în direcţia identificării concrete a unor soluţii eficiente de prevenire a părăsirii, de timpuriu, a şcolii.

Demersuri constante şi pro­ductive, în acest sens, a făcut şi Colegiul Economic "George Bariţiu" din Sibiu prin Proiectul NEVER SAY NO TO SCHOOL, iniţiat de prof. de engleză Mihaela Răulea, responsabilul Comisiei de Proiecte Europene. Depus în cadrul Apelului naţional la propuneri de proiecte 2020 şi aprobat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) pen­tru anul 2020-2021, proiectul va fi finanţat dintr-un grant de
27.250 euro alocat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acţiunea  Cheie 1 - Proiecte de mobilitate  în domeniul educaţiei şcolare.

În contextul în care un număr (foarte) mare dintre părinţi pla­sează şi/sau continuă să plaseze şcolii întreaga sau majoritara responsabilitate pentru educaţia copiilor lor, şcoala trebuie să descopere metode de eficien­tizare a comunicării cu elevii şi familiile acestora, astfel încât să găsească împreună soluţii de monitorizare şi de îmbunătăţire a prezenţei elevilor la şcoală, dar şi a rezultatelor înregistrate periodic de aceştia. Tot în această direcţie e imperios necesar să fie întreprinse şi realizate eforturi de prevenire şi stopare a fenome­nului şcolar bullying, care reprezintă şi el una dintre cauzele abandonului şcolar, a scăderii stimei de sine, dar şi a încrederii în forţele proprii (a intrat în vigoare şi o lege în acest sens, iar unul dintre articole specifică faptul că în cadrul programelor de formare continuă se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfec­ţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică- bullying, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii didactice potrivite). Mai mult, creşterea motivaţiei elevilor pentru a urma efectiv cursurile este un alt deziderat al colegiului, deoarece în era tehnologiei, când orice (fel de) informaţie este disponibilă la un click distanţă, prezenţa la cursuri pentru asimilarea şi aplicarea cunoştinţelor privind diferitele discipline şcolare nu mai este o motivaţie suficient de puternică pentru elevi. Altfel spus, şcoala trebuie să găsească metode atractive de pregătire a elevilor pentru o dezvoltare profesională adecvată, integrarea pe piaţa muncii, dar şi în societate.

Prin cooperarea cu alte instituţii europene, respectiv prin parti­ciparea la cursurile de perfec­ţionare organizate de Kizanlikli Ltd Sti Egitim Danismanlik Kocluk Turizm din Izmir, Turcia, instituţie cu o vastă experienţă în pregătirea cadrelor didactice din UE, profesorii colegiului sibian sunt încrezători că vor descoperi o varietate de metode noi şi abordări de succes care, odată implementate în cadrul liceului, şi împărtăşite şi altor instituţii din educaţie vor aduce rezultate vizibile în prevenirea şi reducerea abandonului şcolar. În acest sens, nouă profesori din CEGB (cu atribuţii şi responsabilităţi legate de tema proiectului) şi directorul unităţii de învăţământ, prof. Roşca Daniela, se vor deplasa în Turcia pentru 10 zile, în luna noiembrie 2020, pentru a urma cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice organizate de instituţia parteneră în scopul  prevenirii absenteismului şi a abandonului şcolar. "Suntem foarte entuziasmaţi pentru opor­tunitatea creată şi sperăm ca actualul context pandemic să permită derularea efectivă a acestui fructuos schimb de experienţă, în condiţii de sigu­ranţă maximă pentru cadrele didactice implicate, chiar dacă la o dată ulterior stabilită" - mărturiseşte directorul colegiului sibian.

Tot cu scopul perfecţionării cadrelor didactice şi a elevilor liceului, Colegiul Economic "George Bariţiu" a desfăşurat în anul şcolar în curs, 2019-2020, o serie de proiecte europene pe platforma eTwinning, proiecte derulate exclusiv online, în parteneriat cu alte colegii europene, având drept obiective: promovarea multiculturalităţii şi importanţei cunoaşterii diferitelor culturi în managementul comu­nicării în domeniul afacerilor, dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi digitale ale elevilor şi profe­sorilor implicaţi, precum şi a competenţelor profesionale ale acestora prin asigurarea schim­bului de bune practici şi facilitarea schimbului de experienţe cultural-artistice între ţările implicate. Elevii colegiului s-au implicat activ în activităţile de proiect, colaborând cu elevi din alte state europene în cadrul proiectelor Blurring Borders (parteneriat cu Colegiul Deltion din Zwolle, Olanda), Sustainability in the kitchen: eat healthy across Europe (parteneriat cu Italia, Croaţia, Polonia, Bulgaria, Franţa) şi Artistic  Mathematics and Geometry (parteneriat cu Turcia, Italia, Portugalia, Grecia, Republica Cehă). Dacă anul şcolar viitor va permite acest lucru, vor avea loc schimburi de expe­rienţă ele elevilor şi profesorilor cu Deltion College din Zwolle, Olanda şi cu Colegiul Arbeit und Bildung din Marburg, Germania, existând deja parteneriate de colaborare cu aceste şcoli.

De asemenea, anul acesta, Colegiul Economic "George Bariţiu" a colaborat cu alte instituţii şcolare europene în alte patru proiecte Erasmus+ de Partene­riate şcolare strategice depuse pentru Acţiunea Cheie 2 din 2020: Our life in our hands (parteneriat cu Polonia, Grecia, Macedonia de Nord, Italia, Turcia) şi Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles locales: le développement durable sur deux territoires particuliers (Monbazillac et Sibiu) (parteneriat cu un colegiu din Franţa)- ambele proiecte având drept obiectiv-cadru încurajarea elevilor să adopte un comportament res­pon­sabil faţă de mediul încon­jurător, să protejeze biodiver­sitatea locală, să promoveze practici de reciclare prietenoase cu mediul şi să încurajeze consumul cumpătat şi reducerea risipei; A sustainable table for multiculturalism and inclusion (parteneriat cu Italia, Polonia, Croaţia, Bulgaria) vizează promovarea unui stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie sănă­toasă bazată pe mâncare bio, produsă din ingrediente locale, dar şi încurajarea protejării diversităţii locale şi a felurilor de mâncare tradiţionale sănătoase, în timp ce Maths in Museum (parteneriat cu Turcia, Italia, Portugalia, Grecia) are drept scop încurajarea păstrării identităţii naţionale prin impulsionarea explorării civilizaţiilor din trecut, şi dezvoltarea motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii. "Încă se aşteaptă rezultatele pentru aceste proiecte - transmite director prof. Roşca Daniela - , dar suntem optimişti şi sperăm că în viitor elevii colegiului vor avea posibilitatea să dobândească informaţii şi abilităţi digitale, lingvistice şi de comunicare utile în cadrul schimburilor de expe­rienţă cu elevii ţărilor partenere".

Cu siguranţă, adaugă prof. Răulea Mihaela, astfel de proiecte europene nu pot decât să fie în beneficiul elevilor şi al cadrelor didactice implicate, dar şi al colegilor din alte şcoli de pe plan local sau regional, care vor beneficia de informaţiile obţinute în cadrul activităţilor organizate, aceste proiecte de parteneriat multinaţional cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană fiind o excelentă sursă de bune practici menite a da învăţământului românesc o nouă direcţie şi o di­mensiune europeană prin metodele inovative de predare-învăţare, dar mai ales prin digi­talizarea sistemului educaţional.

Prof. Teodora Vidrighin,

Comisia de Promovare
a Imaginii din CEGB


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Sibiu Guitar Meeting

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

anunt-incepere-proiect-139830-final

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia