Tribuna
Sibiu: Sute de spirometrii gratuite şi zeci de persoane con-vinse să renunţe la fumat cu ajutorul medicaţiei gratuite oferite de spital
Sibiu: Sute de spirometrii gratuite şi zeci de persoane con-vinse să renunţe la fumat cu ajutorul medicaţiei gratuite oferite de spital
Zilele trecute, timp de trei ore, cetăţenii au avut posibilitatea să efectueze spirometrii gratuite în Mall Shopping City, în cadrul campaniei antifumat "Luna Mai, Luna de conştientizare a efectelor fumatu-lui asupra sănătăţii plămânilor", organizată de reprezentanţii Spitalului de Pneumofiziologie Sibiu.

 

 

Astfel, câteva sute de sibieni au ales să îşi testeze funcţionarea pul­monară, persoanele de­pistate cu probleme fiind îndrumate de echipa me­dicală, coordonată de dr. Sebastian Buga, medic pneumolog, şi pentru alte consulturi ulterioare.

De asemenea, aproa­pe 30 dintre pesoanele investigate au decis să încerce să renunţe la fumat cu ajutorul soluţiilor farmaceutice antifumat puse la dispoziţie de spital în mod gratuit,  produsele antifumat fiind achiziţionate din donaţiile şi sponsorizările atrase special pentru această campanie.

"Ne-am propus ca până la finalul anului să reuşim să ajutăm un număr cât mai mare de persoane să renunţe la fumat, atât prin acţiunile de conştientizare pe care le organizăm intensiv în această lună mai, "Luna de conştientizare a efec­telor fumatului asupra sănătăţii plămânilor", cât şi prin oferirea medicaţiei antifumat în mod gratuit pentru persoanele dis­puse să abandoneze ţi­gările. Este o ţintă în­drăzneaţă, în condiţiile în care produsele pentru această acţiune le procu­răm doar din donaţii şi sponsorizări, iar costurile medicaţiei antifumat pen­tru o persoană sunt de aproximativ 150 - 200 de lei. Ne-am străduit să adu­năm sumele nece­sare, reuşind deja să achiziţionăm produse pentru aproximativ 100 de persoane şi urmează să primim în viitorul apropiat o sponsorizare pentru încă 100 de persoane, însă facem în continuare un apel pe această cale către toate companiile sau persoanele de bună credinţă care doresc să se implice, să ne sprijine pentru a putea să redăm sănătatea unui cât mai mare număr de persoane dependente de fumat", spune Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Spirometria este una dintre cele mai utile investigaţii în aprecierea funcţiei pulmonare.

"Este important ca cei care sunt fumători, chiar dacă sunt asimptomatici să vină la controale perio­dice, pentru că aşa preve­nim o deteriorare accen­tuată a capacităţii pul­mo­nare. În plus, bolile obstructive cronice respi­ratorii evoluează treptat şi atunci este indicat ca func­ţia pulmonară să fie monitorizată regulat", spune dr. Sebastian Bu­ga, medic pneumolog Spitalul de Pneu­mof­tiziologie Sibiu.

Pentru diagnosticarea şi monitorizarea afecţiu­nilor plămânilor, pe lângă spirometrie, medicul mai poate recomanda şi efec­tuarea unei radio­grafii toracice, analize de labo­rator şi, în anumite cazuri, de CT toracică (dacă există suspiciune de cancer pulmonar).

Campania antifumat se află la cea de-a VI-a ediţie şi se derulează în perioa­da 1-31 mai. Principalele acţiuni derulate sunt: consilierea antifumat a elevilor din liceele si­biene, împreună cu spe­cialiştii Centrului Anti­drog, efectuarea de spi­rometrii gratuite în locaţii publice, oferirea medica­ţiei antifumat pentru fumă­torii care doresc să re­nunţe la consumul de tu­tun, precum şi organi­zarea Marşului Sănătăţii Plămânilor.

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Q House

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Magazin
Licitatie publica

ACCENT MEDIA