Tribuna
SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
„Educaţia interdisciplinară, motorul dezvoltării personale a elevilor"

Joi, 18 aprilie 2019, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu şi compania Continental Auto­motive Systems Sibiu au organizat cea de-a XI-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice cu tema "Educaţia interdisciplinară, motorul dezvoltării personale a elevilor", care s-a desfăşurat în Sala  "Hanovra" a com­paniei Continental Automotive Systems Sibiu.

Ediţia din acest an a Se­siunii Internaţionale de Comu­nicări Ştiinţifice a avut ca scop dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţile de învăţământ preuniversitar din ţări europene, comunitatea locală, companii şi disemi­narea bunelor practici în domeniul educaţiei şi ma­nagementului educaţional.

Obiectivele generale urmă­rite în cadrul sesiunii au fost: dezvoltarea de parteneriate educaţionale între şcoli şi companii; stimularea dialo­gului între şcolile europene, comunităţile locale şi com­panii; implicarea comunităţii locale în viaţa şcolii; cunoaş­terea exemplelor de bune practici din ţări europene.

La deschiderea lucrărilor sesiunii de comunicări au luat cuvântul directorul Colegiului Tehnic Energetic din Sibiu, domnul Sorin Dan Volosciuc, care a adresat urări de bun venit participanţilor şi felicitări pentru lucrările interesante pe care le-au realizat,   domnul Mihai Etcu, Lear­ning& Training Team Leader, Ta­lent&Performance Mana­gement, în cadrul companiei Continental Automotive Sys­tems Sibiu, care a felicitat organizatorii pentru tema pusă în dezbatere în această sesiune şi a subliniat impor­tanţa parteneriatului şcoală-companie. Din partea Inspec­toratului Şcolar Judeţean Si­biu a participat doamna in-
s­pector de specialitate Anca Voineag, care a subliniat con­tinuitatea şi tradiţia sesiunii de comunicări organizate de Colegiul Tehnic Energetic Sibiu.

În cadrul sesiunii, cadre di­dactice şi specialişti din cadrul companiilor au prezentat articole interesante din do­meniul educaţional şi tehnic.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia