Tribuna
Semnal
"Privind prin trecut spre viitor"
N. I. DOBRA
633 vizualizari

Aşa îşi intitulează edito­rialul Eduard Raul Hellvig, directorul SRI, publicat în nr. 41 al revistei "Vitralii. Lumini şi umbre", ultimul din 2019 şi primul din 2020.
Vă reproduc câteva pasaje, spre edificare: "(...) Ştiu că SRI s-a adaptat permanent, a învăţat din pro­priile greşeli, s-a dezvoltat odată cu societatea şi a reuşit de-a lungul anilor să fie cu un pas înaintea vre­mu­rilor. SRI este astăzi un serviciu care îşi înţelege mai bine vulnerabilităţile precum şi un catalizator, capabil să unească în jurul brandului organizaţiei o comunitate a viitorilor, ac­tualilor şi foştilor angajaţi. Serviciul a devenit astăzi o instituţie rezilientă, mai matură şi mai angajată în îndeplinirea rolului său în statul român (...)".
Vorbe bine aşezate în pagină, dar ele trebuie acoperite cu fapte.
Publicaţia veteranilor din Serviciile Române de Infor­maţii este structurată pe câteva capitole distincte: "Noapte de decembrie" după 30 de ani, File de istorie, Memorie profesio­nală, Atitudini, În sprijinul culturii de securitate, Pagini literare, Revista la 10 ani de la lansare, Din viaţa şi activitatea ACMRR-SRI. Ca de obicei, prezentarea gra­fică este impecabilă. Din cuprins, vă semnalez câte­va articole care merită aten­ţie: Despre handbal şi revo­luţie (convorbire fără ură şi părtinire cu gl.bg.r. Dan Marin, consemnată de col.r. dr. Aurel V. David), De vorbă cu un revoluţionar autentic - Mihai Montanu (col.r. Ha­gop Hairabetian), Privind prin vitraliile unui sfârşit de epocă. Anchetat în postură de arestat preventiv (col.r.dr. Aurel V.David), De la Servi­ciul Special de Informaţii la Direcţia Generală a Secu­rităţii Statului. Istoria SSI după 23 August 1944 (col.r. dr. Tiberiu Tănase), Confir­mările şi limitele unui re­chi­zitoriu (gl.bg.r. Vasile Mălureanu), Premise pen­tru o dezbatere asupra se­cu­rităţii naţionale (col.r.dr. Niculae Iancu), Securitatea cibernetică între viaţa pri­vată şi menţinerea echili­bre­lor sociale (col.r.dr. Cristian Felea) etc.
Cu prilejul aniversării a 10 ani de apariţie neîn­tre­ruptă a publicaţiei, pe adre­sa redacţiei au ajuns nume­roase mesaje de felicitare din partea unor persona­lităţi precum: dr. Florin Bichir, cercetător ştiinţific al Academiei Române, Mirel Curea, prim redactor şef adjunct "Evenimentul zilei", Victor Roncea, jurnalist, editor, dr. Alin Spânu, Facul­tatea de Istorie, Universi­tatea Bucureşti, dr. Con­stan­tin Corneanu, director ştiinţific al Institutului Revo­luţiei Române din Decem­brie 1989, Mircea Colo­şenco, istoric literar, prof. univ. dr. Mihai D. Drecin, Universitatea din Oradea, prof.univ.dr. Petronel Zaha­riuc, Universitatea din Iaşi, conf.univ.dr. Mihai Raco­viţan, Sibiu, dr. Corina-Mihaela Apostoleanu, mana­ger, Biblioteca "Ioan N. Roman", Constanţa etc.
Cum spuneam şi cu alte prilejuri, "Vitralii. Lumini şi umbre", este o revistă de citit şi de luat în seamă.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia