Tribuna
PNL
Semnal: "Arhiva Securităţii Judeţului Sibiu a fost distrusă integral"
N. I. DOBRA
1131 vizualizari
Semnal:

Am  primit nr. 40/2019 al revistei "Vitralii. Lumini şi umbre", editată de Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii. Citez din editorialul "Pe drumul spre o istorie aşa cum a fost", în care i se face o scurtă recenzie volumului "Mihai Caraman - un spion român în Războiul Rece", de Florian Banu: "(...) Pentru mulţi dintre noi, unul din principalele merite ale lucrării rezidă în dezvăluirea dragostei de ţară, a patriotismului real - nicio­ dată-trâmbiţat - al oamenilor de informaţii, fie ei ofiţeri sau colaboratori (sic!) Punerea pe primul plan a ţării şi intere­ selor ei este o trăsătură de caracter şi o abordare absolut indispensabilă pentru ca ei să îşi poată depăşi nu doar propriile limite ci şi dificultăţile şi situaţiile cu care se pot confrunta în realitatea ope­ rativă, dar uneori şi în propria "casă" profesională (...)".

N-am citit cartea respectivă, dar eu ştiam că Mihai Cara­ man a fost agent dublu, colaborând şi cu KGB-ul. E bine că s-a găsit cineva - un istoric avizat - care să limpezească apele.

Publicaţia este structurată pe mai multe secţiuni: File de istorie, Memorie profesională, Atitudini, Colţul mizantropului, În sprijinul culturii de secu­ ritate, Pagini literare, Din viaţa şi activitatea ACMRR-SRI.

Mi-au atras atenţia în mod deosebit câteva articole, din bogatul cuprins: La 1 De­ cembrie 1918, Dumnezeu a fost român (lt.col.r. Maria Someşan), Iubirea de neam şi ţară - virtute eminesciană cu valenţe de perenitate II (col.r.dr. Aurel V. David), Opoziţia oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu (gl.bg.r. Vasile Mălureanu).

Asupra acestui studiu voi zăbovi, citând câteva pasaje semnificative: "(...) Unele dosare ale Securităţii nu mai există, întrucât au fost distruse în diferite circumstanţe şi din raţiuni diferite. Astfel, după interdicţia statuată de condu­ cerea PCR în 1968 de a nu se mai întocmi dosare mem­ brilor de partid care sprijineau activitatea de securitate, au fost distruse cca. 270.000 (sic!) de dosare ale informa­ torilor deveniţi membri de partid (sic!).  În anul 1977, con­ ducerea Ministerului de Interne a ordonat să fie eli­ minate din arhive şi dosarele personale ale informatorilor şi colaboratorilor care deceda­ seră. (...) În cursul eveni­ mentelor din decembrie 1989 au fost distruse sau sustrase cca. 100.000 de dosare aflate în lucru (sic!) De asemenea, arhiva Securităţii Judeţului Sibiu, în care existau peste 40.000 dosare, a fost distrusă integral în incendiul provocat de tragerile efectuate de unitatea militară din zonă (...)

Din problematica de artă şi cultură au fost distruse dosarele a circa 10 surse umane de informare şi documente din 3 dosare de urmărire informativă (...)".

Acum m-am dumirit de ce sunt atât de liniştiţi politicienii sibieni de azi! Dar, poate, vreun securist cu fler o fi reuşit să salveze câte ceva din acea arhivă şi ce bine-i prinde acum!

Alte titluri: Arme pentru ani­ hilarea şi retorsiunea războ­ iului (col.r. Ion Sandru), Vulnerabilităţi şi riscuri pentru analiştii de Intelligence (col.r.dr. Tănase Tiberiu), Terorismul islamic în Europa (col.r. Alexandru Bochiş Borşanu) etc.

Cum am scris şi cu alte prilejuri, revista mi se pare interesantă şi echilibrată ca atitudine.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia