FITS 2024
Tribuna
Se instituie Taxa Specială de Protecţie Civilă, la Tălmaciu
Dan FRÂNCU
1462 vizualizari
Se instituie Taxa Specială de Protecţie Civilă, la Tălmaciu
În ultima perioadă, foarte multe dintre proiectele de hotărâre ce urmau să fie supuse adoptării Consiliului Local al oraşului Tălmaciu, au fost supuse, în prealabil, procedurii de dezbatere publică. Este o măsură democratică deosebit de importantă şi utilă pentru cetăţeni, aceştia având posibilitatea să cunoască din timp iniţiativele legislative locale, dar şi să-şi poată exprima anumite păreri, să poată face propuneri sau sugestii referitoare la acestea.
Cea mai nouă acţiune de acest fel este referitoare la aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Taxei Speciale de Protecţie Civilă. Astfel, iniţiativa respectivă a fost dată publicităţii, poate fi studiată inclusiv pe pagina de internet oficială a oraşului (www.talmaciu.ro), iar cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoarer de recomandare referitoare la proiect de act normativ, la sediul Primăriei oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de email a instituţiei (primaria@talmaciu.ro), până la data de 3 august 2020. Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Taxei Speciale de Protecţie Civilă a devenit necesară după ce, în urmă cu ceva timp, Consiliul Local al oraşului Tălmaciu a adoptat Hotărârea nr. 58/2020 prin care a fost aprobată instituirea Taxei Speciale de Protecţie Civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Această taxă specială ar urma să fie plătită atât de persoanele fizice (0,005 % din valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea contribuabililor sau în folosinţa agenţilor economici), cât şi de persoanele juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza oraşului Tălmaciu (0,01 % din valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea sau folosinţa contribuabililor). Taxa va fi colectată la fel ca celelalte impozite şi taxe locale datorate oraşului Tălmaciu. Sumele strânse urmare a aplicării acestei taxe speciale vor fi utilizate în exclusivitate pentru susţinerea activităţilor de protecţie civilă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Taxei Speciale de Protecţie Civilă va fi supus adoptării în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Tălmaciu ce se va desfăşura în cursul lunii august.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
CONTINENTAL

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica