Tribuna
PNL
Scutiri la impozitele pe salarii
Laura BUCIU
853 vizualizari

Contribuabilii angajaţi ai agenţilor economici care au ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit pe venitul din salarii, în conformitate cu Codul fiscal. Potrivit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu, aceştia trebuie să îndeplinească cumulativ, potrivit Ordinului nr. 250/189/748 din 31.05.2004 (M.O. nr.573 / 2004) mai multe condiţii. În primul rând, posturile pe care sunt angajaţi cuprind ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator, şi anume analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, administrator baze de date, inginer software şi manager de proiect informatic. Îm al doilea rând, se fac scutiri dacă postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare. Cei care beneficiază de scutire trebuie să aibă diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările automatică, calculatoare, informatică, matematică, cibernetică, electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 250/189/748. În plus, pentru scutirea de impozitul pe venitul din salarii, angajatorul trebuie să facă dovada că a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari americani (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii se pot adresa birourilor, respectiv compartimentelor de asistenţă contribuabili din cadrul administraţiilor fiscale teritoriale.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia