Tribuna
Fabrica Sevis
Şcolile profesionale din Sibiu participă în proiectul ”Prin educaţie spre locuri de muncă decente!”
Şcolile profesionale din Sibiu participă în proiectul ”Prin educaţie spre locuri de muncă decente!”

 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), prin Fundaţia HEKS/EPER Elveţia, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Sibiu şi Fundaţia Open Fields România, au lansat, zilele trecute, proiectul"Prin educaţie spre locuri de muncă decente!", spun reprezentanţii Mitropoliei Ardealului.

Potrivit acestora, proiectul va dura timp de trei ani şcolari (2021-2024) şi va beneficia de un buget în valoare de 6.164.927 de lei. Pro­iectul se va derula în 8 şcoli gimnaziale şi 8 licee tehnologice/şcoli pofesionale din judeţul Sibiu. Obiectivul final al proiectului urmăreşte ca tinerii proveniţi din medii sociale dezavan­tajate/vulnerabile, incluzând comunitatea romă să aibă acces la locuri de muncă stabile şi decente, să fie sprijiniţi în continuarea şcolii, recuperarea materiei şcolare şi meditaţii. Până la încheiere, este vizat un grup ţintă de 1.000 de persoane. Elevii vor beneficia de ore de consiliere individuală, cât şi de grup,  de activităţi de educaţie remedială care îi vor include pe toţi elevii unei clase, iar profesorii meditatori vor fi prezenţi săptămânal în sprijinul lor. Părinţii sau tutorii elevilor vor fi şi ei introduşi în proiect în activităţile de consiliere-mediere. Proiectul "pune la încercare" abilitatea sistemului educaţional şi a pieţei muncii de a păstra şi de a valoriza aceşti tineri şi îşi propune sustenabilitatea activităţilor enumerate şi pe viitor, prin cooperarea şi conectarea oamenilor între ei în interesul copiilor şi tinerilor. Sunt deziderate importante ale acestui demers eduacţional, care urmăreşte să stabilească, să consolideze şi să susţină fundamentul relaţional dintre cei implicaţi, să dea dovadă de dragoste creştină şi să împlinească şi o misiune mântuitoare, ţinând seama că în societatea contemporană numeroşi tineri şi familiile lor se confruntă cu probleme sufleteşti delicate şi chiar cu traume.

În urmă cu două săptămâni a avut loc întâlnirea de lucru a partenerilor, reprezentaţi la nivel de conducere de către prof. Monica Adriana Munteanu, inspector şcolar general, Liviu-Emanuel Ţapu, director HEKS/EPER, Ovidiu Spînu, director executiv Open Fields şi pr. dr. Adrian Roman, preşedinte AFOS, însoţiţi de membrii echipelor de implementare. Dna. prof. inspector şcolar general a subliniat utilitatea unui astfel de proiect educaţional amplu, care se doreşte a avea implicaţii pozitive pe termen mediu şi lung, în contextul nevoii concrete a societăţii de a beneficia de intrarea stabilă  pe piaţa muncii din România a unui număr cât mai mare de tineri, prin alegerea de joburi atractive pe baza înclinaţiei lor vocaţionale. Monica Munteanu a asigurat partenerii din proiect de întreaga susţinere şi disponibilitate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu privind furnizarea informaţiilor necesare, precum şi de a susţine logistic bunul mers al activităţilor de informare, consiliere, mediere şi de tip remedial care urmează a se desfăşura începând cu anul şcolar 2021-2022.

Directorul HEKS/EPER, Liviu Ţapu, a evidenţiat că efortul partenerilor se va concentra pe tranziţia tinerilor din clasele terminale, din medii defavorizate, către învăţământul profesional sau superior, iar prin procesul de consiliere elevii vor avea o viziune mai clară asupra carierei şi îşi vor alege traseul educaţional şi profesional în consecinţă, cu un accent special pe situaţia abandonului şcolar timpuriu în rândul fetelor de etnie romă. De aceea, se propune inclusiv utilizarea "Ghidului privind incluziunea romilor post-angajare", realizat în cadrul proiectului HEKS/EPER - HOPE. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul pune la dispoziţie resurse în vederea mobilizării şi perfecţionării perso­nalului şcolar (consilieri şcolari, psihologi sau profesori) pentru a prelua pe viitor consilierea în carieră şi după finalizarea proiectului sau prin sprijinirea şcolii în recrutarea şi formarea unui astfel de specialist. Un alt punct important avut în vedere de Fundaţia HEKS/EPER este consolidarea legăturii între potenţialii angajatori şi absolvenţii şcolilor profesionale şi creşterea oportunităţilor de angajare pentru tinerii vulnerabili, prin conectarea sustenabilă dintre instituţiile direct interesate.

Coordonatorul echipei de implementare a AFOS, asistent social Nicu Blaga, a subliniat că metodologia de consiliere şi mediere este important a fi însoţită şi completată de o abordare psiho-emoţională umană, plină de delicateţe şi empatie faţă de situaţiile dificile de viaţă  traversate de tinerii din proiect, dar şi de tineri în general, astfel încât eficacitatea rezultatului să fie consolidată prin creşterea rezilienţei la acest tip de provocare, specifică vârstei şi contextului socio-economic al adolescenţilor şi tinerilor. Odată cu semnarea acordului şi a protocolului de colaborare dintre parteneri, urmează a fi iniţiate procedurile imediat următoare, de contactare a şcolilor eligibile, de recrutare a personalului şi de pregătire a etapelor constitutive ale strategiei de implementare, achiziţii de licenţe şi programe de testare şi evaluare, instruiri ale cadrelor şi specialiştilor cu privire la folosirea unor platforme sau chestionare, whorkshopuri ş.a. În concluzie, succesul Proiectului "Prin educaţie spre locuri de muncă decente!" se va traduce în intrarea stabilă pe piaţa muncii din România a unui număr cât mai mare de tineri absolvenţi ai învăţământului de tip vocaţional; creşterea capacităţii şcolilor profesionale de a coopera cu sectorul privat şi de a pregăti elevii pentru cerinţele pieţei muncii; îmbunătăţirea planurilor de învăţământ pentru unele profile de educaţie profesională şi progresul în activitatea de monitorizare a inspectoratului şcolar şi a şcolilor privind angajarea absolvenţilor; sensibilizarea tuturor factorilor responsabili din comunitate - autorităţile administraţiei publice locale, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale - în legătură cu situaţia reală din sistemul şcolar preuniversitar din judeţ, coroborat cu obiectivele proiectului.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
A.D.I. Eco Sibiu

Festivalul 25 ore de teatru non-stop

Muzeul Astra

Guitar Meeting

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia