Tribuna
SEVIS
Sărbători creştine: Sf. Ioan Botezătorul
Gh. DOBRIN
1612 vizualizari
Sărbători  creştine: Sf. Ioan Botezătorul

A doua zi după praznicul Botezului Domnului, Biserica creştină face pomenirea Sf. Ioan Botezătorul. Dacă ieri am sărbătorit Botezul Domnului în râul Iordan, astăzi prăznuim după cuviinţă pe cel care s-a învrednicit să-L boteze pe Fiul lui Dumnezeu, adică pe Sf. Ioan Botezătorul şi Înain­temergătorul.
Despre Sf. Ioan ne vorbesc toţi evangheliştii. Ei ne dau date personale, fixându-l într-un timp istoric precis, ca ni­meni să nu se îndoiască de el.
Sf. Ioan s-a născut printr-o minune din părinţii Zaharia şi Elisabeta, care nu aveau copii. Zaharia era preot al Legii Vechi, iar soţia lui era din neamul lui Aaron şi erau rude cu Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana. Ei s-au rugat mult lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. Dar când nu mai aveau nicio speranţă, ei fiind deja bătrâni, lui Zaharia, care slu­jea la templul din Ieru­salim, i s-a arătat arhanghelul Gavriil, care i-a vestit că femeia sa, Elisabeta, va naşte un fiu la bă­trâneţe. Şi pentru că Za­haria s-a îndoit de această minune, a rămas mut până ce Elisabeta, femeia sa, a născut.
Când pruncul a crescut, acesta nu a rămas în lume, ci s-a dus în pustie, la şcoala marilor bărbaţi. Aici va duce o viaţă aspră, de asceză, hră­nindu-se cu lăcuste şi miere sălbatică, umblând îmbrăcat într-o haină din piele de cămilă.
La vârsta maturităţii a primit poruncă de sus să meargă pe malul Iordanului şi să predice pocăinţa spre iertarea păca­telor. El avea o înfăţişare smerită şi aspră, ce amintea poporului de vechii profeţi.
Datorită vieţii sale austere, conformităţii dintre cuvânt şi faptă, el va căpăta o mare credibilitate în rândul po­porului, fiind întemeietorul unei mişcări religioase cum nu mai fusese de mult în Ţara Sfântă. Ioan şi-a făcut repede un nume mare, devenind cunoscut, ascultat, urmat şi chiar temut. La el veneau să-i asculte predica toate cate­goriile sociale: vameşii, mili­tarii, cărturarii, fariseii. Ei veneau să-l întrebe ce să facă pentru a scăpa de pedeapsa divină. Sf. Ioan îi îndemna să se pocăiască, să se lepede de lucrurile rele şi să ducă o viaţă cinstită.
Cuvântul pe care el îl repeta mereu era "Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor", iar ca element văzut propo­văduia "botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor". Mulţi dintre cei care îi ascultau cuvântul se lăsau botezaţi. El practica un botez al pocăinţei, oarecum nou în tradiţia şi practica Vechiului Testament. Botezul lui era un simbol, o pregătire în vederea primirii credinţei şi a botezului pe care avea să-l aducă omenirii Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta o spunea chiar Ioan: "Eu vă botez pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc".
Prin tot ceea ce făcea, Ioan devenise o mare persona­litate a vremii, încât mulţi contemporani îl întrebau dacă nu el este Mesia cel aşteptat. Acestora le răspundea cu sme­renie: "Nu sunt eu. Eu sunt doar cel ce pregăteşte calea Celui care va veni şi care este Mesia". Şi aceasta pentru că el urma să dea prima mărturie publică despre Iisus în momentul Botezului, când cu autoritatea sa îl va arăta mulţimilor pe Mesia zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii!".
Misiunea lui nu s-a terminat la Iordan. După ce Domnul a ieşit la propovăduire, Sf. Ioan s-a retras în Galileea, vorbind tuturor despre Mesia, că este Hristos şi mustrând fără­delegile lui Irod, care trăia în desfrânare cu Irodiada, soţia fratelui său. Deci nu s-a retras la odihnă, ci până la moarte a învăţat şi a mărturisit pe Hristos şi a mustrat păcatul. Irod însă, prinzând pe Ioan,
l-a întemniţat, iar de ziua naşterii sale, când a dat o petrecere desfrânată cu beţii şi jocuri, i-a tăiat capul la îndemnul Irodiadei.
Aşa a sfârşit Sf. Ioan Botezătorul, ca martir pentru adevăr şi dreptate, mustrând păcatele care ucid sufletele noastre.              

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Noua ne pasa

publicare anunturi

Somarest

PORTAL MEDICAL

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia