Continental
Tribuna
Sărbători creştine: Buna Vestire
Gh. DOBRIN
569 vizualizari
Sărbători creştine: Buna Vestire
În fiecare an, pe 25 martie, Biserica creştină prăznuieşte Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Cel veşnic, din sânul Preacuratei Fecioare Maria. Este Taina prin care Cerul se coboară pe Pământ, iar Fiul lui Dumnezeu cel veşnic se face Fiul Fecioarei.

 

Astăzi, Cel mai presus de timp şi spaţiu intră în timp şi în spaţiu. Cel pe care nu-L poate cuprinde nici cerul, nici pământul, se lasă cuprins în sânul Fecioarei.

Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic intră în trup ca pe noi, cei din timp, să ne înveşnicească şi să ne dăruiască viaţă veşnică. El îşi asumă viaţa noastră, cu toate păcatele noastre, ca pe noi să ne sfinţească şi să ne dăruiască biruinţă asupra păcatului şi a morţii. Şi astfel, să ne aducă de bunăvoie la Dumnezeu.

Acest eveniment extraordinar va schimba destinul neamului omenesc şi cursul istoriei. Căci până la întruparea Fiului lui Dumnezeu, neamul omenesc mergea spre moarte sufletească şi trupească, ca urmare a păcatului protopărinţilor noştri Adam şi Eva.

În această zi, însă, Dumnezeu a căutat cu milă şi îndurare din cer spre pământ şi a auzit suspinele şi plângerea tuturor celor care se chinuiau în iad, de la întemeierea lumii şi le vesteşte mântuire.

Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru a înnoi firea umană moştenită de la Adam cel vechi şi pentru a descoperi oamenilor modul în care trebuie să trăiască, uniţi cu Dumnezeu, nu despărţiţi de Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu, nu neascultători de Dumnezeu.

Căci pentru neascultare şi lipsă de smerenie, Eva cea veche a căzut în păcat împreună cu Adam, iar urmarea căderii în păcat a fost blestemul.

Acum însă, în Fecioara Maria, noua Evă, se anulează blestemul cel de demult, pentru că ea este ascultătoare şi smerită.

Ei, mesagerul cerului, în persoana arhanghelului Gavriil, i se adresează cu cuvintele: "Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei".

Acesta este salutul cu care o întâmpină îngerul, un salut nemaiauzit de către un pământean, venit din partea unui sol al Cerului. Uluită şi cutremurată, Fecioara cere lămuriri, întrucât ea nu ştie de bărbat. Atunci îngerul îi descoperea taina, respectiv faptul că aceasta se va face în chip minunat, mai presus de fire, prin puterea cea fără de margini a lui Dumnezeu.

"Duhul Sfânt se va pogorî peste Tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din Tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema" (Lc 1, 35)

În urma acestor lămuriri, Fecioara Maria consimte, plecându-se voinţei divine şi zice: "Iată roaba lui Dumnezeu, fie Mie după cuvântul Tău". Prin acest cuvânt de umilinţă şi supunere desăvârşită, Sf. Fecioară Maria ne-a adus mântuirea, iar Ea a devenit o personalitate de valoare cosmică, o punte de legătură între Dumnezeu şi om.

Căci prin Maica Domnului s-a coborât Dumnezeu pe pământ. Ea fiind scara care leagă cerul cu pământul. De aceea, Sf. Fecioare îi adresăm rugăciunile noastre şi o rugăm să mijlocească pentru noi înaintea Fiului Ei şi Dumnezeului nostru. Şi aceasta pentru că numai prin Sfânta Fecioară Maria ajungem la Hristos. Ea fiind Maica Vieţii, Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră a tuturor, ocrotitoarea şi păzitoarea neamului omenesc.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia