Tribuna
Sărbători creştine: Adormirea Maicii Domnului
Gh. DOBRIN
1192 vizualizari
Sărbători creştine: Adormirea Maicii Domnului

În fiecare an, pe 15 august, credincioşii creştini săr­ bătoresc Adormirea Maicii Domnului, unul din cele mai cinstite praznice ale Năs­ cătoarei de Dumnezeu. În această zi, Biserica prea­ măreşte pe Regina îngerilor şi a toată făptura, care se mută cu trupul de pe pământ la cer, pe fiinţa prea aleasă care s-a ridicat pe culmile desăvârşirii mai presus de îngeri şi sfinţi, prin curăţia vieţii, "pe cea mai cinstită decât heruvimii şi mai prea­ mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul a născut". Pe purtătoarea harului lui Dumnezeu şi cea care a adus binecuvântarea Dom­ nului pe pământ. "Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine, bine­ cuvântată eşti tu între femei" - cu aceste cuvinte i se adre­ sează un mesager al ceru­ lui, respectiv arhanghelul Gavriil, când a venit să-i aducă Vestea cea Mare a întrupării Domnului.

Din acel moment viaţa ei a depăşit spaţiul şi timpul, devenind Născătoare de Dumnezeu.

În această calitate, i-au fost date să trăiască zile de mare durere în timpul patimilor şi răstignirii Fiului său, dar şi de mare bucurie, când Domnul a înviat şi s-a înălţat la ceruri.

După înălţarea Domnului la ceruri, Preasfânta Născă­ toare de Dumnezeu va ră­ mâne bucuria şi mângâierea apostolilor cu care va petrece mult timp împreună "în post şi rugăciune".

Sf. Apostoli vor fi în jurul ei şi în ceasul plecării sale din viaţa pământească la cea cerească. Căci, aflăm din Sinaxarul praznicului, că un nor a cuprins pe toţi apostolii care erau răspândiţi în lume, la propovăduirea Evanghe­ liei şi i-a adus în satul Ghetsi­ mani, la casa Sf. Ap. Ioan, unde se afla Maica Vieţii. Sin­ gurul care lipsea era apostolul Toma. Astfel, ei au fost de faţă la ultimele clipe din viaţa pământească a Maicii Domnului, care, după ce i-a binecuvântat, şi-a dat sufletul în mâinile Fiului Ei. Apostolii, cu mare cinste şi cântări, au aşezat trupul ei într-un mormânt de piatră, în Grădina Ghetsimani, de la poalele Muntelui Măslinilor. După trei zile a sosit şi Sf. Ap. Toma, din îndepărtata Indie, şi, dorind să mai vadă o dată chipul Sfintei Fecioare, s-a rugat să-i des­ chidă mor­ mântul. Dar, când au luat piatra de pe uşa mormân­ tului, l-au găsit gol. Trupul Maicii Sale, Domnul Iisus Hristos l-a înălţat la cer şi l-a aşezat de-a dreapta slavei Sale.

Acum au înţeles apostolii şi toţi creştinii de ce Toma nu a fost adus la înmor­ mântarea Maicii Domnului, pentru ca el să fie martor peste veacuri că Maica Domnului a fost înălţată de Fiul Său cu trupul la cer.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia