Tribuna
File de calendar
Săptămâna a 25 a anului 2022
Preot Nicolae STREZA
1506 vizualizari

Cuvântul Părintelui Arsenie: ştim că fiul lui Zaharia a fost Ioan Botezătorul. Îngerul Gavriil, vestindu-i lui Zaharia că Elisabeta soţia lui deşi era în vârstă va naşte un prunc pe care el îl cerea în rugăciune împreună cu femeia sa - a precizat: " El, Ioan va merge înaintea Domnului cu duhul şi cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre fii şi pe cei neascultători întru înţelepciunea drepţilor "(Evanghelia de la Luca1,17). Cine ştie dacă Zaharia ar fi ştiut că pentru copilul acesta urma să moară ucis de soldaţii lui Irod care căutau pruncul să-l ucidă, oare l-ar mai fi cerut de la Dumnezeu în rugăciune?... Mântuitorul a spus despre Ioan: "Acesta a venit cu duhul şi cu puterea lui Ilie. Oare s-a reîncarnat Ilie în Ioan? A fost un singur suflet - o data Ilie, a doua oară Ioan. Nu. Reîncarnarea nu există şi fiecare om, suflet în trup va da socoteală la Judecata finală. În Asia în unele credinţe religioase se vorbeşte de reîncarnare. Şi mai zice Mântuitorul: "Ce aţi ieşit să vedeti, un Proroc? Da, zic vouă şi mai mult decât un proroc. (Luca 7,25). Căci el, Ioan este acela despre care s-a scris: "Iată Eu trimit pe îngerul meu înaintea feţei Tale care v-a pregăti calea ta "(Marcu 1,2; Maleahi; Isaia 40,3). Deci Ioan era Ilie sau era înger sau Ilie era înger? Dogmatic după înviere toţi vom fi ca îngerii; Răpirea lui Ilie la cer cu trupul face imposibilă reîncarnarea lui Ilie în Ioan. Apoi la schimbarea la Faţă a Domnului vin de faţă pe muntele Tabor Ilie şi Moise. Moise din iad. Ilie - din rai sau din iad? Dacă îl considerăm pe Ilie independent de Ioan, atunci a venit din Rai sau a venit din iad, că Moise ştim din Tradiţie că a venit din iad, iar Ilie a fost răpit în carul de foc, care după Dionisie Areopagitul era un cor de îngeri sub chipuri de cai de foc şi car de foc. Dacă Ioan era Ilie şi ştim că Ioan mort prin tăierea capului a fost înainte mergător al Domnului şi în iad, în cazul acesta şi Ilie a venit din iad. Dar după cum ne spune Tradiţia, Ilie va veni la sfârşitul veacurilor pe pământ ca să fie omorât, deci el vine din rai. Că Ioan a fost înger sau era Ilie transformat de Rai în înger rămâne iarăşi o întrebare. De ce Ioan este reprezentat de iconografia veche îndată după tăierea capului şi cu capul său pe tavă şi cu aripi care sunt semnele firii îngereşti? Deci îngerii pot veni pe pământ în trupuri pământeşti, cum au venit cei trei la Avraam şi au mâncat la masă - prefigurând Sfânta Treime şi i-au spus că femeia lui Sara va naşte un băiat din care se vor trage cele douăsprezece seminţii ale poporului ales Israel; Precum şi îngerii coborâţi la Sodoma şi Gomora pentru a pedepsi cu foc şi pucioasă pe locuitorii păcătoşi; Precum şi Arhanghelul Gavriil care îi vesteşte Fecioarei Maria că va naşte un prunc, pe Fiul lui Dumnezeu. Deci îngerii pot lua trupuri dar nimenea nu i-a atins ca să ştim ce trupuri sunt; Cum spune Pavel că sunt trupuri pământeşti si trupuri duhovniceşti (spirituale). Ilie este prevăzut ca Înainte mergător al zilei celei înfricoşate a Domnului cum spune prorocul (Maleahii 3,23). Deci Ioan este fiul lui Zaharia şi Elisabeta verişoara Fecioarei Maria.
Tradiţia ne spune că Elisabeta a fugit cu pruncul în munţii Galileii ca să-l scape de Irod ce poruncise omorârea pruncilor crezând că îl va omorî pe Mesia. La 40 de zile după omorârea lui Zaharia, Elisabeta moare şi ea în pustie, într-o peşteră. Pruncul Ioan este hrănit de îngeri şi aşa creşte în pustie. Iată tainele lui Dumnezeu ţinute ascunse şi neştiute nici de îngeri."
Iată că părintele Arsenie Boca spunea asemenea întrebări fără răspunsuri într-o predică ţinută la Prislop în 14 noiembrie 1949, după sărbătoarea Arhanghelilor Mihail şi Gavriil. După ştiinţa mea nici chiar părintele Dumitru Stăniloaie, teologul cel mai mare al creştinătăţii, nu numai al ortodoxiei, nu are un text cu privire la naşterea Sfântului Ioan. Dar a vorbit despre imposibilitatea ca sufletele oamenilor morţi să se reîncarneze în alte trupuri fie de oameni fie de animale. Chiar făcea o butadă sub formă de glumă spunând: "Numai dracu poate să îşi bată joc de credinţa oamenilor, promovând drăcovenia cu reîncarnarea; Ce ar însemna eu să mă reîncarnez în mâţă iar mama mea în şoarece". Dar nu făcea trimitere la Ioan Botezătorul şi prorocul Ilie.
Oricum sărbătoarea din 24 iunie a Naşterii Sfântului Ioan, la noi românii se petrece într-o legătură de mitologie populară legată de Sânzienele ce înfloresc în acest timp şi înmiresmează cu mirosul lor atmosfera lunii iunie. Le place să crească în special pe maluri de drumuri sau în zona cu terenuri sărate. Lacurile de la Ocna Sibiului sunt înconjurate de sânziene.
Faptul că bunica părintelui Arsenie Boca, din partea mamei i-a ales numele nepotului Zian are legătură cu Sânzienele. În mitologia noastră populară se mai numesc iele şi măiastre adică nişte zâne bune, posibil îngeri. În unele locuri de praznicul Sânzienelor copiii ies pe drumuri cu găleţi cu apă şi udă pe trecători în special pe fete şi femei. Este un ritual legat de belşugul pământului. Alt ritual folcloric este împletirea cununilor din flori de sânziene şi aruncarea lor pe acoperisuri, precum şi purtarea cununiţelor de fetele care cântă ca ielele. Nu avem o explicaţie teologică pentru acestă legătură religioasă între ziua de 24 iunie când serbăm Naşterea prorocului Ioan Botezătorul şi Sânzienele, dar avem bogăţia folclorului poporului român şi cred că este suficient.
Referitor la numele de Ioan, el este nemaiîntâlnit înainte de naşterea Prorocului din Zaharia şi Elisabeta, dar vedem că l-au primit după aceea, Apostolul Ioan şi apoi mulţi părinţi teologi precum Ioan Gură de Aur, Ioan Damaschin care apăra Sfintele Icoane, Ioan Scărarul şi mulţi alţii. Popoarele încreştinate botează copii cu acest nume sfânt. Grecii au diminutive precum Ioannis şi de aici Ianis; Noi românii avem cel mai frecvent nume Ioan şi Ioana, Ionel, Ionela dar mai nou şi Ianis. Sunt peste două milioane. Şi desigur contând pe cele aflate despre numele dat de bunica sa părintelui Arsenie, mai nou avem şi câţiva români botezaţi cu numele Zian, de la Sânzian. La fel avem şi fetiţe unele devenite doamne Sânziana.
Să ne bucurăm de această minunată sărbătoare şi să le urăm celor care îşi trag numele de la Sfântul Ioan, toate cele bune şi La mulţi ani.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
adi eco

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA