Tribuna
Salariaţii vor obţine acces la date-le din Revisal din 2025, până atunci vor putea obţine aceste date de la I.T.M.
Salariaţii vor obţine acces la date-le din Revisal din 2025, până atunci vor putea obţine aceste date de la I.T.M.
În Monitorul Oficial nr.937 din 26 septembrie 2022 a fost publicată HG nr.1164/2022 privind aprobarea procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin ex-tras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate. Hotărârea intră în vigoare de la 31 decembrie 2024, cu excepţia prevederilor art. 6 din anexă, care au intrat în vigoare odată cu publicarea acesteia ( în M.Of.), respectiv 26 septembrie 2022.

 

 

Conform art. 6 din anexa la Hotărâre, până la implementarea noului sistem informatic, inspec­toratele teritoriale de muncă eliberează, la cere­rea scrisă a sala­riaţilor sau a foştilor salariaţi, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la solicitare şi după plata tarifului de 20 lei/document.

Salariatul sau fostul salariat se va putea prezenta personal, sau prin împuternicit, la sediul inspectoratului teritorial de muncă (unde îşi are angajatorul sediul/domi­ciliul, unde îşi desfăşoară activitatea salariaţii uni­tăţilor fără personalitate juridică sau în a cărui rază teritorială lucrătorul îşi are domiciliul, dacă anga­jatorul are/avea sediu în alt judeţ) în vederea eliberării unui extras din registru.

Rămân însă valabile prevederile HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, conform cărora angaja­torii sunt obligaţi să fur­nizeze salariaţilor sau foştilor salariaţi date din REVISAL privind propriul contract de muncă, în cel mult 15 zile de la primirea unei solicitări scrise în acest sens, precum şi la încetarea activităţii.

În cazul în care an­gajatorul nu eliberează extrasul din Revisal, sala­riaţii sau foştii salariaţi ai acestuia se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă, care, tot în interval de 15 zile de la data solicitării, va elibera extrasul.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Tursib S.A

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Sibiu Blues Nights 1st Edition
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA