Tribuna
România parte activă din exerciţiului DEFENDER-Europe 21
Adrian POPESCU
819 vizualizari
România parte activă din exerciţiului DEFENDER-Europe 21
tot mai aproape de momentul în care Comandamentul Corpului Multinaţional Sud-Est din garnizoana Sibiu de vine operaţional

Exerciţiul NATO ”DEFEN­DER-Europe 21” a început la jumătatea lunii aprilie cu etapa ” Răspuns rapid” ( inclu­zând operaţiuni aeriene şi în spaţiul aerian româ­nesc). Acum se află în etapa a
doua, fiind numită ”Răs­puns imediat” . Este o etapă care se derulează din această lună până în iunie a.c., cuprinzând operaţiuni de logistică co­mună peste ţărm. De facto, începând cu data de 3 mai 2021, România - în calitatea sa de Aliatul NATO - găz­duieşte un contingent integrat de forţe militare aparţinând Forţelor Terestre, Forţelor Aeriene şi Forţelor Navale pentru operaţiuni speciale ale Statelor Unite. Este primul exerciţiu dedicat forţelor pentru operaţiuni speciale (SOF), numit „Trojan Footprint 21”, organizat de Coman­da­mentul pentru Operaţiuni Spe­ciale în Europa (SOCEUR), în vederea antrenării şi con­solidării în misiuni cu intero­perabilităţi. ( n.n. oferind unităţilor ocazia de a testa şi demonstra tactici, tehnici şi proceduri de tip „multi-do­main”, dar şi de a acţiona în operaţiuni de tip „all-domain”).

DACIA 21 LIVEX

Aproximativ 15.000 de mili­tari, dintre care 10.000 români şi 5.000 din 17 naţiuni aliate şi partenere vor participa, începând de marţi, 4 mai şi până la jumătatea lunii iunie, în 16 poligoane şi alte facilităţi militare din România, în ca­drul celei mai complexe acti­vităţi de instruire de la declan­şarea pandemiei COVID-19, seria de exerciţii DACIA 21 LIVEX condusă de Comanda­mentul Forţelor Întrunite din Statul Major al Apărării. DACIA 21 LIVEX integrează secvenţe de pregătire a unor forţe româ­neşti, aliate şi partenere, în context NATO şi al partene­riatului strategic româno-american, pentru executarea unei operaţii de apărare, în condiţiile unor scenarii care presupun acţiuni de luptă de intensitate ridicată. Exerciţiile au ca scop consolidarea pos­turii de apărare şi descurajare naţionale şi aliate şi confirmă capacitatea Armatei Româ­niei de a-şi angaja capabilităţile în operaţii defensive, precum şi disponibilitatea permanentă a structurilor Alianţei şi a par­tenerului strategic american de a disloca rapid în ţara noastră efective credibile pentru realizarea apărării în faţa oricărui agresor. De asemenea, pe timpul exerci­ţiilor va fi verificat modul de realizare a sprijinului acordat de ţara noastră pentru trupele şi echipamentele tehnice de luptă care tranzitează teritoriul naţional. Activităţile de in­struire planificate cuprind deplasări şi exerciţii tactice cu şi fără trageri de luptă, trageri cu bombe de aviaţie, para­şutări, forţări ale cursurilor de apă, comunicaţii criptate, coordonare a tranzitului prin puncte aeriene, navale şi terestre de trecere a frontierei, precum şi activităţi cu specific medical.

La 79,6 KM de Sibiu

O parte din exerciţiile co­mune, care se desfăşură în principalele poligoane din România, vor avea loc la Centrul Naţional de Instruire Întrunită din localitatea Cincu, judeţul Braşov. Centrul Naţio­nal de Instruire Întrunită "Ge­tica" a pregătit acest excerciţiu încă din luna aprilie când comandantul Centrului, dl. col. Ioan Marian Cristurean, a efectuat o vizita de informare-documentare în Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, cu scopul de a identifica soluţiile tehnice prin care Centrul de modelare-simulare acţiuni militare al Academiei Forţelor Terestre să fie conectat la facilităţile existente în cadrul Centrului Naţional de Instruire Întrunită "Getica". La finele lunii iunie, când se încheie activităţile exerciţiilor militare NATO, Comandamentul Cor­pului Multinaţional Sud-Est (MNC-SE) din Garnizoana Sibiu ( ca parte a structurii de forţe a NATO) va deveni ope­raţional, având rolul de a con­solida arhitectura de securi­tate din zona de misiune şi de reponsabilitate caracter defensiv, care sunt în concor­danţă cu angajamentele internaţionale ale României şi cu nevoile de întărire a apărării naţionale şi a Alianţei.

Starea de sănătate a trupelor este o prioritate

Seria de exerciţii reprezintă un vârf al pregătirii profesio­nale care a cuprins etape de planificare şi organizare dema­rate cu un an înaintea fazelor de execuţie opera­ţională derulate în prezent. Exerciţiile sunt precedate de etapa de afluire, în cursul lunii mai, a forţelor în zonele de antrenament, urmate de faza defluirii, din luna iunie. Pe parcursul lunii mai sunt pla­nificate deplasări de efective şi echipamente pe căile de comunicaţii rutiere, navale şi aeriene din ţară. În acest context se pune un accent aparte şi pe starea de să­nătate a trupelor, care este prioritatea conducerii Armatei României, iar măsurile de prevenire a răspândirii viru­sului SARS-CoV-2, în interiorul sau în afara sistemului militar, au făcut parte din elementele-cheie avute în vedere pe timpul planificării exerciţiilor. Astfel, militarii vor purta măşti sanitare, vor păstra distanţa fizică şi vor intra în cicluri rotaţionale de executare a misiunilor. Toto­dată, structurile partici­pante au planificate cursuri de ac­ţiune şi locaţii de caranti­nare pentru eventualitatea apariţiei coronavirusului în rândul personalului parti­cipant.

 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Tursib S.A

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Sibiu Blues Nights 1st Edition
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA