Tribuna
Reducerea abandonului şcolar şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale -
Dan FRÂNCU
2343 vizualizari
Reducerea abandonului şcolar şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale -
obiectivele primului proiect Erasmus + în care este implicată Şcoala Gimnazială Avrig

În perioada 19 - 26 august, la sediul din Oslo (Norvegia) al organizaţiei elveţiene Eru­ditus Language School s-a desfăşurat cel de-al doilea curs organizat în cadrul Pro­iectului Erasmus + "Practici europene în vederea redu­cerii abandonului şi a inte­grării elevilor cu cerinţe edu­caţionale speciale". La curs au participat şi trei cadre didactice de la Şcoala Gim­nazială Avrig (prof. Claudia Man - director adjunct, Ra­mona Indreica - profesor pentru învăţământul primar şi Cristiana Rodean - pro­fesor pentru învăţământul gimnazial), pentru instituţia de învăţământ din oraşul unde s-a născut Gheorghe Lazăr acesta fiind primul pro­iect european în care este implicată.

Cursul "How an effective classroom management can lead to students' academic performances increase, to early school leaving decrease and to a positive communication environment" a fost prezentat de experta organizaţiei Eruditus Language School, Felicia Dimulescu, cele 42 de ore ale acestuia conţinând se­siuni de lucru în cadrul cărora au fost dezbătute aspecte teoretice despre relaţiile profesor - elev, strategiile didactice folosite în vederea combaterii comporta­mente­lor negative, tehnici de ma­na­gement educaţional, sti­luri de predare, intervenţiile pro­fesorului din cadrul actului educaţional (recompense versus pedepse), platforma web 2.0, sistemul educa­ţional norvegian, învăţarea interactivă prin folosirea internetului etc.

În cadrul cursului, partici­panţii au vizionat şi discutat pe baza unor filme docu­men­tare şi videoclipuri edu­caţionale, au încercat să "intre în pielea" elevilor şi a profesorilor, în cadrul unor jocuri de rol, au vizitat muzee unde au aplicat metoda "vânătoarea de comori", au învăţat unii de la ceilalţi prin schimb de experienţă şi exemple de bună practică şi au exersat competenţele de limbă engleză.

Formatorii au promovat strategii matematice moder­ne, interactive, bazate pe stimularea gândirii critice, activitatea practică, impli­când activ participanţii în pre­dare şi oferind multe exem­ple.

Impactul pozitiv al acestui proiect asupra participanţilor se reflectă în dezvoltarea individuală a fiecărui participant din punct de vedere profesional şi social, aspect ce influenţează pozitiv activi­tatea instituţiei aplicante.

În cadrul acestui proiect, cadrele didactice de la şcoa­la din Avrig au avut posibili­tatea de a face schimb de experienţă internaţională şi de a coopera cu profesori ce au reprezentat instituţii din Cipru, Bulgaria, Spania şi bineînţeles, Norvegia.

Obiectivele acestei mobili­tăţi au fost: dezvoltarea abi­lităţilor de comunicare cu elevii care provin din familii şi medii defavorizate, însu­şirea unor strategii didactice aplicabile atât activităţilor curiculare cât şi celor extra­curriculare, menite să creas­că motivaţia pentru învăţare a elevilor, prin participarea la ore, scăderea absenteis­mului şi a riscului de abandon şcolar.

Din anul şcolar 2018/2019, Şcoala Gimnazială Avrig este implicată în proiectul Erasmus + "Practici europene în vederea redu­cerii abandonului şi a inte­grării elevilor cu cerinţe edu­caţionale speciale" (număr de referinţă 018-1-RO01-KA101-047590), proiect de a cărui implementare se leagă speranţe pentru ameliorarea unor probleme complexe şi deosebit de sensibile cu care se confruntă această institu­ţie de învăţământ.

Proiectul are o durată de  2 ani, iar perioada de desfă­şurare a activităţilor este cu­prinsă între 1 septembrie 2018 şi 31 august 2020.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Tursib S.A

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Sibiu Blues Nights 1st Edition
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA