Tribuna
Sevis
Rectificări bugetare de 4 milioane de lei, la Consiliul Judeţean Sibiu

Consilierii judeţeni au votat ieri, într-o şedinţă extraor­dinară, două proiecte de hotă­râre privind rectificări bugetare. Primul se referă la repar­tizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit. Ad­ministraţia Judeţeană a Fi­nanţelor Publice Sibiu a informat Consiliul Judeţean Sibiu despre suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de un milion de lei. Banii vor fi repartizaţi în mod egal, astfel fiecare primărie va primi 164.300 lei, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean. Primăriile vor putea folosi banii pentru achitarea arie­ratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţi­nerea programelor de dezvol­tare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Al doilea proiect de hotărâre aprobat de consilierii judeţeni se referă la aprobarea rectifi­cării bugetului propriu de ve­nituri şi cheltuieli al judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul Consiliului Jude­ţean Sibiu pe anul 2014. La partea de venituri s-a apro­bat suplimentarea buge­tului propriu de venituri şi chel­tuieli cu suma de 1.166.000 lei reprezentând sume alo­cate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echi­librarea bugetelor locale. Suplimentarea cu 1.841.000 lei reprezint[ sume defal­- cate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. La partea de cheltuieli s-a aprobat suplimentarea cu suma de 611.000 lei a fondului de rezervă bugetară la dis­poziţia autorităţilor locale des­tinat finanţării unor activităţi. La capitolul invăţământ s-a apro­bat suplimentarea cu suma de 1.481.000 lei pentru acor­darea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asisten­ţă educaţională. La capitolul cultură, recreere şi religie s-a aprobat suplimentarea cu suma de 915.000 lei pentru transferuri între unităţi ale administraţiei publice. (S.M.)comentarii
1 comentarii

Vrem un Președinte Compatibil,Corect la Consiliu Judetian Sibiu. Ioan Cindrea sa fie dat afara din funcție.
sibiuviorel
11.12.2014 15:52
Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia