Tribuna
Recomandări privind comercializarea și consumul de alimente specifice Postului de Crăciun
Recomandări privind comercializarea și consumul de alimente specifice Postului de Crăciun

În perioada “Postului de Crăciun”, populaţia care respectă această tradiţie creştină, solicită pentru consum produse alimentare specifice, respectiv produse de morărit şi panificaţie, soia, fasole, mazăre, sortimente pe bază de legume, fructe, produse de patiserie şi zaharoase, alimente conservate, ciuperci, produse naturiste, diferite sortimente de băuturi, și alte sortimente alimentare cu origine vegetală, solicitare care determină operatorii din domeniul alimentar să pună pe piaţă cantităţi mai mari de astfel de alimente decât în mod obişnuit.
        Având în vedere volumul mare de produse alimentare din aceste sortimente. care se regăsesc la procesare sau în distribuţie pe piaţa de consum, există riscul ca pe parcursul lanţului alimentar unele produse să fie supuse contaminării cu microorganisme sau prin contaminanţi naturali care sunt introduşi accidental sau prin tratarea inadecvată a alimentelor, respectiv prin :  
*    contaminanţi chimici - care includ substanţe chimice provenite din mediu, (contaminare intâmplătoare)  aportul suplimentar de compuşi chimici proveniţi din tehnologia agricolă sau alimentară (contaminare deliberată) reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri;
*    contaminare biologică - bacterii, fungii, viruşi sau paraziţi;
*    intenţia ilicită de falsificare a alimentelor prin:
*    substituirea totală sau parţială a uneia sau a mai multor componente ale materiei prime;
*    înlocuirea unor componente valoroase cu unele mai ieftine;
*    adaosul de substanţe naturale sau sintetice în vederea mascării unor defecte;
*    utilizarea de ingrediente şi aditivi alimentari neadmişi sau în doze mai mari decât cele recomandate;
*    punerea pe piaţă a unui produs de imitaţie în locul produsului original.
     Din acest motiv este absolut necesar ca securitatea şi siguranţa produselor alimentare să poată fi realizată şi controlată prin metode care să asigure identificarea şi înlăturarea pericolelor potenţiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Ce obligații au comercianții

    Având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentar, a prevederile legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă, pentru sănătatea publică, prelucrarea și punerea în consum a unor sortimente de alimente specifice Postului de Crăciun, serviciile sanitare veterinare cu atribuţii de supraveghere şi control privind respectarea legislaţiei în domeniul alimentar, atenţionează administratorii din domeniu, că au următoarele obligaţii:    
*    să deţină documentul de autorizare / înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, eliberat de D.S.V.S.A. judeţeană;
*    să respecte condiţiile generale de igienă, referitoare la aspectele structurale şi la facilităţile privind dotarea după specificul obiectivului;
*    să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate / înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul de specialitate, acreditat,
*    să asigure condiţii de depozitare a produselor alimentare, în special a celor care necesită condiţii deosebite de temperatură şi să monitorizeze funcţionarea permanent a spaţiilor respective;
*    prepararea şi expunerea spre comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se evite orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;
*    alimentele trebuie să fie ambalate sau preambalate, corespunzător, iar după caz etichetate și să se asigure încadrarea acestora în termenele de valabilitate;
*    să se folosească echipamente de protecţie sanitară a personalului angajat, precum şi să existe documente care să ateste starea de sănătate a personalului angajat;
*    să se efectueze periodic acţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;
*    să se gestioneze corect deşeurile şi subprodusele rezultate, precum şi neutralizarea rapidă a acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare,

Cum trebuie să se protejeze consumatorii

             În aceiaşi măsură pentru prevenirea apariţiei unui discomfort alimentar, sau toxiinfecţii alimentare, sunt responsabilizaţi, în contextul normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi consumatorii de alimente specifice aceastei perioade cu respectarea unor recomandări care se referă la:
*    achiziţionarea alimentelor specifice postului numai din spaţii sau unităţi înregistrate sanitar veterinar, care garantează, prin examen de specialitate, calitatea şi salubritatea acestora, evitând comerţul ”stradal”sau a diferitelor produse preparate sau conservate la domiciliul unor comercianți, neautorizați);
*    citirea cu atenţie a instrucţiunilor de pe etichetele produselor alimentare, care în mod obligatoriu trebuie să conţină informaţii privind elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă şi termenul de valabilitate;
*    păstrarea corectă a alimentelor în frigider, în spaţii uscate la temperaturi optime, după caz;
*    păstrarea în condiţii de maximă igienă a tuturor suprafeţelor destinate preparării alimentelor (mese, blaturi,veselă, etc);
*    folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
*    spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor şi verdeţurilor folosite în reţetele culinare sau când acestea se consumă crude;
*    asigurarea condiţiilor de protecţie necesare evitării oricărui contact între alimentele destinate consumului şi insecte sau alte animale;
*    gestionarea corectă a resturilor menajere;
*    să apeleze la personalul de specialitate, pentru a sesiza nereguli în domeniul igienei şi a siguranţei lanţului alimentar.
     Protejarea populaţiei este asigurată permanent de personalul de specialitate din cadrul D. S. V. S. A. judeţene, prin monitorizarea şi efectuarea de acţiuni de control tematice, cu referire la respectarea normelor de funcţionare şi igienă în unitățiile furnizoare de materii prime, în unităţi de procesare a produselor alimentare de origine nonanimală, unităţi de depozitare şi comercializare, pieţe agroalimentare şi alte obiective care pot fi considerate în anumite condiţii cu risc alimentar, precum şi prin analize la laboratoare acreditate, din probe recoltate din materii prime şi produse finite, pentru examene microbiologice, fizico-chimice, determinarea aditivilor, a contaminanţilor, pesticide, rezidii de metale grele, micotoxine, medicamente, organisme modificate genetic, radioactivitate, etc.
    

Dr. Penţea Ioan Viorel -  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

COMUNICAT DE PRESA

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia