Tribuna
Recomandări pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate asupra animalelor
Recomandări pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate asupra animalelor

În cazul condiţiilor meteorologice cu temperaturi ridicate peste media specifică zonei geografice, cu avertizare "cod portocaliu" sau "cod roşu", pentru asigurarea sănătăţii efectivelor de animale, medicii veterinari atenţionează operatorii economici care deţin exploataţii cu animale şi păsări, tabere de vară pentru animale, proprietarii cu animale de companie, transportatori de animale, unităţi care abatorizează animale, să implementeze şi să respecte următoarele recomandări: să asigure adăposturi corespunzătoare pentru animale şi păsări care să ofere protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive, precum şi respectarea densităţii, ventilaţiei, temperaturii şi a zooigienei la parametri optimi; să asigurare normele de biosecuritate în special în exploataţiile cu porcine şi pasări, precum şi limitarea circulaţiei animalelor şi a oamenilor, în şi din ferme; să asigure cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ şi calitativ în funcţie de specie, categorie şi stare fiziologică. Cantitatea de apă recomandată este pentru: bovine 38-52 de litri ; cabaline 20-40 de litri; porci 4-11 litri, ovine şase litri; păsări 0,5 litri.

 

Confort termic pentru animale

 

De asemenea, Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Sibiu recomandă fermierilor să verifice permanent buna funcţionare a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie; să asigure echipamente de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilaţie şi generatoarelor de energie electrică;să nu folosească animalele pentru tracţiune sau pentru alte activităţi în intervalul de timp 12- 18, dacă temperatura exterioară, la umbră, depăşeşte 25 grade C; în păşuni să se evite păşunatul între orele 10-18. Când temperaturile sunt toride şi să amenajeze umbrare şi sursă de apă la nivelul necesarului, pentru a reduce riscul de deshidratare; să se asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale; animalele de companie (câinii, pisicile, iepurii, etc.) care sunt ţinute afară, să aibă asigurate o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare; transportul animalelor să se efectueze numai cu mijloace de transport dotate corespunzător care să asigure densitatea şi confortul necesar în funcţie de specia şi categoria de animale, precum şi distanţa la care se efectuează transportul; se va reduce densitatea animalelor în mijlocul de transport cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică; transportul să se efectueze numai în situaţii în care acest lucru se impune folosind perioada mai răcoroasă din zi, asigurându-se funcţionarea sistemului de ventilaţie din vehicul pentru a se menţine temperatura de confort termic şi să se asigure planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi.

 

Colaborare cu serviciile veterinare

 

Operatorii economici şi fermierii trebuie să colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor şi pentru intervenţii operative în situaţii deosebite;să anunţe urgent medicului veterinar, responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă, orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum şi de apariţia unor modificări comportamentale; să participe activ la efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii stabilite de medicii veterinari pentru această perioadă, sau acţiuni de necesitate, (acţiuni de supraveghere a bolilor transmisibile prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, tratamente antiparazitare, examinarea apei potabile, dezinfecţii, dezinsecţii,  etc.); să fie asigurarate la nivelul unităţilor veterinare şi la fermele comerciale stocurile de medicamente, dezinfectante şi produse biologice necesare pentru situaţii de urgenţă; sacrificrea animalelor este permisă numai în unităţi de abatorizare autorizate, însoţite de documente sanitar- veterinare; să se asigure de către autorităţile locale şi fermieri colectarea, gestionarea şi neutralizarea cadavrelor şi a deşeurilor animaliere; să urmărească înformaţiile şi comunicatele instituţiilor de specialitate despre fenomenele meteorologice prognozate.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia