Tribuna
Proiectul „Prietenii din Spital” a adus mai mulţi voluntari la Psihiatrie
Proiectul „Prietenii din Spital” a adus mai mulţi voluntari la Psihiatrie

În aprilie 2016 Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu şi Asociaţia ReGeneraţia au finalizat proiectul „Prietenii din Spital - Serviciul de voluntariat al ASPPS”, acesta fiind catalogat drept o remarcabilă iniţiativă civică, cu impact pozitiv pentru semenii aflaţi în suferinţă psihică şi emoţională.  „Prie­tenii din Spital” a marcat o premieră reuşită pentru România, fiind un proiect complex şi multidisciplinar, o premieră pentru Sibiu, deoa­rece a asigurat înfiinţarea, operarea şi dezvoltarea profesionistă a serviciului de voluntariat în Spitalul de Psihiatrie Dr. Gh.Preda din Sibiu prin stagii în programe de voluntariat conturate chiar de nevoile concrete ale beneficiarilor.
În cadrul acestul proiect inovativ au fost instruiţi volun­tari, prin cursuri periodice, în scopul informării generale în domeniul voluntariatului şi dezvoltării personale. Cursu­rile au cuprins noţiuni despre rolul şi funcţionarea organi­zaţiilor societăţii civile şi me­tode specifice de promovare a cetăţeniei active, dar s-au adresat şi  nevoii de  toleranţă şi integrare a grupurilor vulne­rabile şi eradicarea unor forme de discriminare.
Au fost derulate 22 de sesiuni de training, la care au participat 112 persoane. Cursu­rile s-au axat pe legis­laţia în domeniul voluntaria­tului, organizarea şi funcţio­narea organizaţiilor neguver­na­mentale, dezvoltarea per­sonală. Un succes important în cadrul Proiectului „Prietenii din Spital” a fost aderarea
la Reţeaua Naţională MindReset.Net, alături de alte 22 de ONG-uri active în domeniul sănătăţii mintale.
În cifre, Prietenii din Spital înseamnă 10 programe şi proiecte permanente de voluntariat în beneficiul pacienţilor spitalizaţi sau trataţi prin Centrele de Sănătate Mintală pentru adulţi şi copii, 60 de voluntari înscrişi în programe, proiecte şi evenimente ale asociaţiei, 30 de membri ai ASPPS implicaţi în proiecte şi programe, alături de voluntari, două evenimente publice dedicate combaterii discriminării cu care se confruntă persoanele care su­feră de tulburări psihice, 8 parteneriate  şi colaborări cu organizaţii şi instituţii (ASPS - Asociaţia Studenţilor în Psihologie de la ULBS, Crucea Roşie-Filiala Sibiu, Staţia de Ambulanţă Sibiu, Asociaţia De la Noi pentru Noi, Asociaţia Sportivă Hard Work­out, Help Autism România şi Facultatea de Ştiinţe Socio-umane - Specializarea Psiho­logie de la ULBS).
Proiectul „Prietenii din Spi­tal” a consolidat dezvol­tarea organizaţională a Spitalului de Psihiatrie din Sibiu, prin ame­najarea completă a unui spa­ţiu special destinat activităţilor cu voluntarii, realizarea unor achiziţii pentru continuitate în voluntariat, dotarea tuturor secţiilor pediatrice cu TV şi DVD player, organizarea unui curs de autoapărare pentru angajaţii spitalului şi a unui curs de tip shadow (integrarea copiilor cu tulburări din spec­trul autist)  pentru studenţii facultăţii de psihologie.
Eforturile depuse în acest an au fost răsplătite cu recu­noaşterea la nivel naţional a valorii ASPPS, care a fost premiată la Gala pentru Supervoluntari pentru cel mai reuşit proiect realizat cu sprijinul voluntarilor. „Toate acestea au fost posibile doar prin seriozitate, încredere şi sprijin, cu precădere  datorită finanţării primite de la Fondul ONG. Partenerii şi finanţatorii proiectului Prietenii din Spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS promovează cetăţenia activă, voluntariatul prin infor­mare şi conştientizare despre climatul de stigmă şi discri­minare. Rezultatele concrete sunt crearea de noi servicii pentru pacienţi, prin impli­carea membrilor în formare şi activităţi voluntare, prin infor­marea comunităţii locale despre voluntariat şi com­baterea discursului instigator la ură (no hate speech) şi, nu în ultimul rând, prin dezvol­tarea organizaţiilor pe baza profesionalizării efective şi eficiente a tuturor membrilor, fie ei voluntari sau angajaţi”, au arătat reprezentanţii Aso­ciaţiei Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu şi ai Asociaţiei ReGeneraţia.
Proiectul Prietenii din Spital - Serviciul de Voluntariat al ASPPS s-a derulat din aprilie 2015 până în aprilie 2016. Proiectul a fost finanţat cu suma de 30.250 Euro prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, Runda 2 - Compo­nenta 5. Dezvoltarea capa­cităţii ONG-urilor. Reţele şi Colaliţii Subcomponenta 5.3 - Consolidarea bazei de mem­bri şi voluntari ai orga­nizaţiilor negu­vernamentale şi creşterea participării mem­brilor/voluntarilor în activităţile ONG-urilor.

 


comentarii
1 comentarii

or fi fost informati cum se ia spaga
BEN
10.05.2016 00:38
Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA