Tribuna
Pregătiri pentru realizarea unui nou obiectiv de investiţii, la Tălmaciu
Dan FRÂNCU
1215 vizualizari
Pregătiri pentru realizarea unui nou obiectiv de investiţii, la Tălmaciu

Reprezentanţii admi­nistraţiei publice locale din oraşul Tălmaciu au înce­put pregătirile pentru rea­lizarea unui nou şi impor­tant obiectiv de inves­tiţii. Astfel, în cadrul unei şedin­ţe extraordinare desfă­şurate la începutul acestei luni, Consiliul Local Tăl­maciu a adoptat Hotă­rârea nr. 155/2021 referi­toare la aprobarea dema­rării procedurii de achiziţie şi asigurarea finanţării obiectivului de investiţii "Reabilitare străzi:  str. Emil Cioran, str. Cor­neliu Co­po­su, str. Arinilor, zona SEIL, Tălmaciu II - Eta­pa I, Lot 3,  str. Arinilor", oraş Tăl­maciu, judeţul Sibiu. Pentru acoperirea cheltu­ielilor necesare în prima etapă din procesul de rea­lizare a acestei in­vestiţii, legislativul local a aprobat alocarea din bu­ge­tul ora­şului - fondul de rezervă, a sumei de 100.000 lei. Banii vor fi folosiţi pentru demararea procedurilor de achiziţie.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
SEVIS

Eurotrip

koenigfrankstahl

A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia