FITS 2024
Tribuna
„Poteci incluzive”, un proiect pentru persoanele cu dizabilităţi
„Poteci incluzive”, un proiect pentru persoanele cu dizabilităţi
Asociaţia Diakoniewerk International anunţă demararea celei de a treia ediţii a proiectului „Poteci incluzive” dedi-cat persoanelor cu dizabilităţi, cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu cu suma de 20.000 lei.

 

 

„Acest proiect vine în întâmpinarea nevoilor şi dorinţelor unei părţi im­portante a comunităţii noastre, oferindu-le posibi­litatea de a participa la experienţe unice şi de a se bucura de frumuseţea şi bogăţia culturală a regiunii noastre. Prin intermediul acestui proiect, dorim să deschidem noi orizonturi pentru persoanele cu dizabilităţi şi să le oferim oportunităţi de dezvoltare personală şi socială.

În cadrul primei etape, pe 23-24 mai, vom or­ga­niza o incursiune în pito­rescul oraş Avrig. Parti­cipanţii vor avea ocazia să exploreze atracţiile cultu­rale şi istorice locale într-un tur ghidat accesibil, alături de ghidul de turism Nicoleta Ocneriu, care va include vizite la Palatul Brukenthal şi la Biserica cu cel mai vechi ceas din Transilvania, împreună cu un joc interactiv de recon­stituire istorică. De aseme­nea, vom organiza un ate­lier de ţesătorie tradiţională în Avrig, condus de doam­na Rodica Ispas, unde participanţii vor putea des­coperi secretele meşteşu­gurilor locale.

A doua etapă, progra­mată pentru 17-18 iunie, constă într-o incursiune în spectaculoasa Valea Avri­gului. Participanţii vor avea parte de o drumeţie pe un traseu adaptat nivelului lor de condiţie fizică, ghidaţi de Nicoleta Ocneriu şi vor explora peisajele naturale. De asemenea, vor fi im­plicaţi în activităţi precum colectarea de plante pentru un ierbar unde alături de ei va fi ecologul Mihaela Sava, care va oferi îndru­mare în identificarea şi colectarea responsabilă a plantelor şi vizitarea unor obiective turistice impor­tante, cum ar fi Casa Întoarsă şi Ferma de Cerbi.

Proiectul nostru îşi pro­pune să ofere persoanelor cu dizabilităţi experienţe pozitive şi împlinitoare, să le încurajeze să exploreze lumea din jurul lor şi să le ofere oportunităţi de dez­vol­tare personală şi socială într-un mediu inclusiv şi susţinător. Prin aceste activităţi, dorim să promo­văm sănătatea şi bunăsta­rea, să dezvoltăm relaţii sociale şi să contribuim la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru toţi participanţii” declară organizatorii.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica