Tribuna
Porţile de la Grup Şcolar "Avram Iancu" s-au deschis
Porţile de la Grup Şcolar

Ieri, la Grup Şcolar "Avram Iancu"  oricine a putut să vizi­teze  sălile de clasă şi să cunoască profesorii. Au fost organizate ateliere de lucru, experimente şi concursuri la care au participat elevii liceului alături de elevii invitaţi de la gimnaziu. Elevilor li s-au pre­gătit mai multe opriri obliga­torii în traseul prevăzut: vizita în sălile de curs, prezentarea liceului printr-o creaţie multi­media a elevilor, ateliere litera­re cu concursuri şi jocuri inte­ractive. Diverse experimente au arătat măiestria elevilor şi profesorilor: demonstraţii de pro­iectare şi realizare a obiec­telor de mobilier, schiţa de proiect de măsurare a tăriei ceaiului şi cafelei, precum şi presa de compactat Pet-uri. Acestea reprezintă obiectul de activitate al celor două ateliere de creativitate şi inovare în cadrul proiectului MaST. De asemenea, au avut loc acţiuni în cadrul proiectelor Şcoala pentru un viitor verde şi Eco natura, prilej cu care elevii au realizat o expoziţie de obiecte şi vestimentaţie din materiale reciclabile. În laboratorul de fizică un experiment privind prezentarea sub mai multe forme a celor şapte radiaţii monocromatice, componente ale luminii albe i-a făcut pe elevii prezenţi să-şi pună mai multe întrebări privind lumea înconjurătoare.
Programul Zilei Porţilor Des­­chise a fost completat de cea de-a XVIII-a ediţie a Concursului judeţean de In­for­matică Infoliceanul. Com­petiţia s-a desfăşurat pe sec­ţiuni, Creativitate soft educa­ţional şi Creativitate pagini web, şi a fost deschisă şi ele­vilor din alte licee. Foarte inte­resantă a fost secţiunea dedi­cată desenării în programul Autocad, la care au luat parte elevii de la specializarea Teh­nician proiectant CAD din ju­deţul Sibiu. Pentru a arăta şi abilităţile sportive ale elevilor, în curtea liceului s-a organizat un joc de oină, echipa liceului fiind câştigătoarea mai multor medalii judeţene şi naţionale. Ca urmare a participării la concursuri naţionale, elevii de la Grup Şcolar Avram Iancu au obţinut: Premiul I - Dominte George - faza naţională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, desfăşurată la Târgu Mureş (specializarea Tehnician pre­lu­crarea lemnului), Pre­miul III Niculescu Alina (spe­cializarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioa­re), Menţiu­nea I Moldovan Bogdan (Teh­ni­cian proiectant CAD). De asemenea, Dan Cor­doş a ob­ţi­nut  Premiul I la Simpo­zionul Naţional Sunt copil, res­pectă-mi drepturile desfăşurat la Grupul Şcolar Autome­ca­nica Mediaş şi Pre­miul II la Se­siunea Judeţeană de Comu­nicări ştiinţifice Ştiin­ţele socio-umane - Provocări şi tendinţe actuale, ed. III, iar Dragotă Ga­briel un premiu special. La Olim­piada de religie, faza jude­ţeană elevul Pleşa Ciprian a obţinut locul I. Alţi premianţi au fost şi Suciu Ruxandra, Mihu Ioan, Tudo­sescu Cristian şi Căpăţină Andrei la concursul Cu viaţa mea apăr viaţa. Oferta educa­ţională a Grupului Şcolar "Avram Iancu" este compusă din specializări precum: Tehni­cian proiectant CAD, Tehnician mecatronist, Tehni­cian designer mobilă şi ame­najări interioare, Tâmplar universal şi Tehnician în prelucrarea lemnului.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia