Tribuna
PNL
Ponta a pornit hidrocentrala de la Racoviţa
Dan FRÂNCU
4094 vizualizari
Ponta a pornit hidrocentrala de la Racoviţa
Vizita întreprinsă în judeţul Sibiu de delegaţia condusă de premierul Victor Ponta a fost, cu siguranţă, evenimentul zilei de joi. Prezenţa primului ministru al României în această regiune a avut ca scop participarea la festivităţile de inaugurare a celei mai noi hidrocentrale de pe râul Olt şi a trei din cele patru tronsoane ce compun autostrada ce leagă oraşele Sibiu şi Orăştie.
”Turul inaugural” al lui Victor Ponta a început în jurul orei prânzului, la Centrala Hidroelectrică Racoviţa. Aici, înaltul oficial guvernamental a fost întâmpinat de primarul comunei Racoviţa, Simion Olariu, şi directorul general al Hidrolelectrica, Mihai Stănculescu.
Împreună cu premierul, la Racoviţa au sosit şi mai mulţi oficiali ai Guvernului Româ­niei (printre aceştia, ministrul delegat pentru energie, Con­stantin Niţă), dar şi preşe­dintele Consiliului Judeţean Sibiu, Ioan Cindrea, prefectul Ovidiu Ioan Sitterli, repre­zentanţi ai administraţiilor judeţene din vecinătate, alţi invitaţi.
În interiorul Centralei Hi­droelectrice l-au aşteptat pe Victor Ponta mai mulţi repre­zentanţi din câteva judeţe ai companiei deţinătoare a o­biec­tivului, responsabili ai societăţii constructoare (Hi­dro­construcţia), primari sau reprezentanţi ai unor admi­nistraţii locale şi judeţene, reprezentanţi ai conducerii Bisericii Ortodoxe din Ardeal, parlamentari de Sibiu, diverşi alţi invitaţi.
Imediat după sosirea la hidrocentrala Racoviţa, Victor Ponta, alături de primarul Simion Olariu, ministrul Con­stantin Niţă şi directorul Hi­droelectrica, Mihai Stăncu­lescu, au tăiat panglica inaugurală a obiectivului. Apoi, premierul şi ceilalţi invitaţi au fost poftiţi în sala de comandă a centralei, unde, după ce li s-au oferit câteva detalii tehnice despre obiectiv şi agregatele ce se află în componenţa acestuia, a fost rugat să pornească instalaţia şi a urmărit primele minute de funcţionare a celei dintâi turbine.
Când s-a asigurat că totul funcţionează la parametri normali, Ponta şi-a exprimat speranţa că această insta­laţie va funcţiona mulţi ani de acum înainte şi, alături de principalii invitaţi, s-au întors în sala principală a hidro­centralei, pentru a participa la momentul declaraţiilor oficiale.
Mai întâi, reprezentanţii Hidroelectrica au trecut în revistă toate informaţiile despre noua hidrocentrală şi amenajarea hidroelectrică a râului Olt, sector Olt Defileu (dintre localităţile Avrig şi Cornetu).
La rândul său, premierul României a salutat oficiali­tăţile participante la acest eveniment şi a mulţumit tutu­ror celor prezenţi pentru pri­mirea făcută şi a felicitat constructorii întregului o­biec­tiv, furnizorii de hidro­agre­gate şi proprietarii hidro­centralei.

Inaugurarea hidrocentralei- semn bun...

”Cred că inaugurarea de astăzi este un semn foarte bun, în primul rând pentru Hidroelectrica, dar şi pentru industria noastră. Mi s-a spus astăzi de mai multe ori că aici este vorba de tehnică ro­mânească şi de capacitatea industrială românească şi mi-am adus aminte de vre­murile în care eram un mo­del în multe, pe mai multe con­tinente. Uite că acum, uşor-uşor ne cam re­câşti­găm piaţa noastră şi acesta e un lucru foarte important. Vreau să apreciez faptul că Hidroelectrica, după vremuri foarte grele, în care unii doar s-au îmbogăţit de pe urma a ceea ce este, categoric, o bogăţie naţională, a trecut cu bine de perioada dificilă a anului 2012. Acum, aceasta nu mai e doar o societate care a revenit pe profit, a ieşit din insolvenţă, ci este o societate pe care eu sper că, împreună cu toată condu­cerea şi cu ministrul pentru energie, să o ducem exact acolo unde a ajuns şi Rom­gaz-ul: la listarea pe Bursa din Londra. Ceea ce, cred eu, că nu e deloc puţin lucru pen­tru o companie româ­nească. Sunt modest când spun aşa ceva. De fapt, după Romgaz, Hidroelectrica ar fi a doua companie româ­neas­că listată la bursa lon­doneză şi asta ar fi o recu­noaştere internaţională deo­sebită. Am foarte mare în­credere că ceea ce s-a făcut, s-a făcut bine, chiar dacă au mai fost şi sacrificii şi lucruri criticabile”, a spus primul ministru.

Energie electrică pentru România şi Moldova
 
”Cred foarte mult în con­ducerea actuală a Hidro­elec­trica, cred că e mare nevoie de seriozitate şi perseve­ren­ţă, în aşa fel încât anul să se încheie bine iar anul 2014 să fie de succes , iar compania, prin uriaşa cotă de piaţă pe care o are în piaţa energiei româneşti, să influenţeze dezvoltarea în continuare a zonei energiei din România, să reuşim să păstrăm preţu­rile scăzute şi să asigurăm protecţia me­diului. Pentru că vreau să spun un lucru, pen­tru că acesta nu se prea spu­ne: se vorbeşte despre ener­gie verde numai cu referire la eolian şi fotovoltaic. Ei bine, energia hidro e la fel de curată, la fel de bună pentru mediu, la fel de sigură. Ro­mânia are o şansă uriaşă: să aibe energie nucleară, ener­gie pe cărbune, energie hi­dro, cu potenţial extraor­dinar, regenerabilă . Cred că, în acest moment marea provo­care pentru România este să iasă din graniţă. Din punct de vedere al energiei electrice, producţia e mai mare decât consumul, decât avem ne­voie şi atunci trebuie să în­cepem să exportăm. Trebuie ca, atât ministrul Niţă cât şi conducerea Hidroelectrica, să joace un rol important şi să înceapă să gândească strategia începând de anul viitor, nu doar pentru Româ­nia, ci pentru România şi Moldova. Trebuie să asigu­răm toată energia electrică pentru România şi Moldova, nu doar pentru 20 de mili­oane de locuitori, ci pentru 24 de milioane. De aseme­nea, trebuie să avem infra­structura necesară pentru a asigura exportul în alte ţări, pentru a rezista pe piaţa des­chisă a Uniunii Europene”, a com­pletat Victor Ponta.
În finalul discursului său, premierul a mulţumit organi­za­torilor ”că m-aţi făcut martor la un moment într-adevăr special şi îmi doresc ca ase­menea momente să existe cât mai des...”.
A mai vorbit celor prezenţi ministrul Constantin Niţă.
După acest moment, Victor Ponta şi delegaţia guver­namentală s-au îndreptat spre autostrada Sibiu – Orăştie.

Despre Centrala Hidroelectrică Racoviţa

După parcurgerea perioa­dei de probă, Centrala Hidro­electrică de la Racoviţa va intra, începând cu anul 2014, în funcţionare normală.
Hidrocentrala este situată în dreptul localităţii sibiene Racoviţa şi face parte din amenajarea hidroenergetică a râului Olt, sector Defileu Olt. În afară de CHE Racoviţa, în această zonă mai există patru centrale hidroelectrice, în diferite stadii de execuţie: CHE Cornetu - în funcţiune din 2002, CHE Robeşti - în funcţiune din 2011, CHE Câi­neni - stadiu fizic 20 % şi CHE Lotrioara - finanţare sistată din 1992, în stadiu incipient de execuţie.
CHE Racoviţa are o pu­tere instalată de 31,5 MW, funcţionează cu două hi­droagregate tip Kaplan vertical şi va avea o producţie anuală de 73,99 GWh.
Lacul de acumulare al hi­drocentralei are o lungime de 8,60 km şi o suprafaţă totală de 334,89 hectare, cu un volum total de 14,83 mili­oane metri cubi. Digul malu­lui stâng are o lungime totală de 14,775 km (de la baraj până la capătul aval al canalului de fugă de la CHE Avrig) iar digul malului drept are o lungime de 4.657 metri (până la versantul din zona localităţii Bradu).
comentarii
3 comentarii

IN SPATELE LUI PONTA ERAU BAIETI DESTEPTI,SACALI,RECHINI,IAR EL LE FACEA SOCOTELILE.DIN PRIMA ZI CENTRALA DEJA-I PE PIERDERI.NIMENI NU SPUNE CAT A COSTAT SI CE VA PRODUCE.PARDON! SIGUR VA PRODUCE GAURI IN BUGET.POATE NE SPUNE TRIHENEA PRIMUL SPECILIST ENERGETIC AL JUDETULUI,DUPA CUM SE VEDE NU IA PREA PRIIT LA HIDROELECTRICA
`ben
20.12.2013 08:04
La indolenta lu' trihenea, nu-i prieste nicaieri!
@
20.12.2013 10:03
cam asa se face pe la noi,vorba multa saracia omului. ai dreptate ben.
luk
20.12.2013 10:05
Din aceeasi categorie
Sibiu Guitar Meeting

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

anunt-incepere-proiect-139830-final

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia