Tribuna
Polonia din timpul războiului, în afişe la "Brukenthal"
Andra MARINESCU
2094 vizualizari
Polonia din timpul războiului, în afişe la
Afişele din Polonia anilor 1939 - 2014 fac obiectul celei mai noi expoziţii la Muzeul Naţional "Brukenthal" din Sibiu. "Războiul în afişul polonez. Colecţia Krzysztof Dydo" a fost deschisă la începutul acestei luni în Cabinetul de Cartografie al Palatului din Piaţa Mare, unde poate fi văzută până pe 31 octombrie.

Expoziţia, organizată în cola­borare cu Institutul Polonez din Bucureşti, este structurată pe două segmente. Primul dintre ele cuprinde afişe dedicate anilor 1939 - 1945, reflectând unele dintre cele mai importante momente ale istoriei, precum izbucnirea războiului, masacrul de Katyń, lagărele de concentrare, revolta din ghetoul Varşovia şi insurecţia varşoviană. În ceea ce priveşte cel de-al doilea segment, el pune în evidenţă afişe dintre anii 1955 - 2014, dedicate apărării păcii, con­flictelor internaţionale şi dife­ritelor forme de terorism con­temporan. Aceasta este cea de-a doua expoziţie oferită de Institutul Polonez din Bucu­reşti, la Muzeul Naţional "Bru­kenthal" din Sibiu. "Este o expoziţie dramatică, plină de forţă şi foarte actuală prin mesajele ei", a spus dr. Dana Hrib, director adjunct al MNB Sibiu.
 
Pro sau contra războiului

La vernisajul expoziţiei ce a avut loc la începutul lunii octombrie a fost prezent şi Leszek Biały, directorul adjunct al Institutului Polonez din Bu­cureşti."Expoziţia este dedi­cată subiectului războiului, în general. Este dificil să spu­nem dacă este împotriva sau pentru război, deoarece toate conceptele care ţin de  eve­niment se regăsesc în afişele expoziţiei", a spus acesta. Cel mai vechi afiş din expoziţie datează din vara anului 1939. "Este mobilizator, reprezen­tativ pentru starea de fapt din Polonia de atunci", a mai spus directorul adjunct al Institutului Polonez din Bucureşti, care a remarcat diversitatea stilis­tică. "Fiecare artist a încercat să găsească propria modali­tate de exprimare, fără a se baza pe clişeele consacrate. Astfel, au contribuit, prin creaţia lor, la dezvoltarea imagisticii de război", a mai adăugat Leszek Biały.
Creaţiile ce fac parte din expoziţie au titluri sugestive: "La arme în rândurile Armatei Ţării (1944)", "Luptând cu focul, aperi Varşovia (1944)", "NU! (1952)", "Să nu-i iertăm pe criminali (1966)", "Un viitor non nuclear (1979)", "Poveste fără sfârşit (1998)", "Produ­sele finale (1987)" şi altele. "Afişele prezentate în această expoziţie sunt lucrări ale unei întregi pleiade de artişti polonezi, din diferite generaţii, care for­mea­ză aşa-numita Şcoală de Afiş Polonez, printre aceştia aflân­du-se artişti renumiţi, precum Henryk Tomaszewski, Ta­deusz Trepkowski, Andrzej Pawłowski, Maciej Urbaniec, Marian Nowiński, Jan Sawka, Rafał Olbiński, Janusz Stanny, Tomasz Bogusławski, Fran­ciszek Starowieyski sau Sebastian Kubica", au spus dr. Raluca Maria Frîncu şi Răzvan Malanca, curatorii expoziţiei de la Palat.

Colecţie particulară, din Polonia

Lucrările expuse provin din­tr-o colecţie particulară din Polonia, ce cuprinde peste 20.000 de afişe. Ele aparţin renumitului expert în arta afi­şu­lui şi autorului a nenumă­rate publicaţii dedicate acestei teme, Krzysztof Dydo, cofon­dator al Galeriei Afişului din Cracovia. Acesta şi-a pre­zen­tat colecţiile în peste 350 de expoziţii, în Europa, Aus­tralia, China, Iran, Statele Uni­te ale Americii şi Canada. Co­lec­ţio­narul nu a putut ajun­ge la Si­biu, pentru că - potrivit or­gani­zatorilor - a avut pro­ble­me de sănătate. Expoziţia "Războiul în afişul polonez. Colecţia Krzys­ztof Dydo" rămâne des­chisă până pe 31 octombrie.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia