FITS 2024
Tribuna
Planul Urbanistic General al Avrigului rămâne în vigoare
Planul Urbanistic General al Avrigului rămâne în vigoare

Valabilitatea Planului Urbanistic General al orașului Avrig și a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate în urmă cu 10 ani prin Hotărârea Consiliului Local Avrig nr. 84/2014, a fost prelungită până la elaborarea, aprobarea și intrarea în vigoare a noii documentații de urbanism.

Hotărârea de prelungire a valabilității acestor documente deosebit de importante a fost adoptată de Consiliul Local al orașului Avrig în cadrul ședinței ordinare desfășurate la finalul lunii trecute iar la baza acesteia se află, printre altele, o altă hotărâre a legislativului local avrigean (HCL nr. 62/2024) prin care s-a aprobat participarea UAT – Avrig la Programul Național Multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism.

Tot prin hotărârea adoptată la ultima ședință ordinară, a fost aprobată și inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism ale orașului Avrig, județul Sibiu.

Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă. Documentația cuprinde analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază (suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan). În acelaşi timp, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile ş apoi PUD-urile. În cadrul unui PUG sunt abordate și reglementate probleme și situații referitoare la optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean, valorificarea potențialului natural, economic și uman, stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație, stabilirea și delimitarea zonelor construibile și a celor cu interdicție temporară și definitivă de construire, stabilirea și delimitarea zonelor funcționale și a zonelor protejate, modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare, evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a terenurilor, delimitarea suprafețelor pe care se intenționează realizarea obiectivelor de utilitate publică, stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor etc.

D.F.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica