Tribuna
PNL
Partenie Cosma - 175 de ani de la naştere

De-a lungul anilor, în Sibiu s-au afirmat numeroase perso­nalităţi, atât în domeniul cultural, c]t şi în cel economic, care nu trebuie să fie daţi uitării. Între aceştia au fost şi oameni proveniţi din alte părţi ale Transilvaniei şi care, aşezaţi în Sibiu, s-au făcut cunoscuţi, apreciaţi şi iubiţi prin activitatea lor. Printre aceştia a fost şi bihoreanul Partenie Cosma. Cine a fost el? S-a născut la 12 feb. 1837, în familia unui cojo­car din Beiuş. După şcolile din localitatea natală, ca şi alţi români, a mers la unversitatea din Budapesta, unde a studiat dreptul. Legătura lui cu Sibiul s-a făcut încă din anii studen­ţiei, el trimiţând la Telegraful Român relatări privind dezba­terile din Dieta (parlamentul maghiar), unde erau şi câţiva deputaţi ai Partidului Naţional Român, partid care va orga­niza adunarea de la Alba lulia din 1 decembrie 1918. La terminarea studiilor se întoarce în Beiuş, unde-şi va deschide un birou avocaţial, în scurt timp fiind recunoscut ca un bun jurist. Deşi ortodox, el a fost ales de către episcopia greco-catolică din Oradea ca avocat al domeniilor episco­pale. La chemarea mitropoli­tului Miron Romanul, în anul 1876, Partenie Cosma se mută la Sibiu, unde a fost coop­tat în Consiliul de administraţie al Băncii ALBINA, iar mai târziu va fi ales ca avocat şi juris­consult al băncii, cu dreptul de a deţine în continuare şi man­datul de deputat. El a desfă­şurat şi o vie activitate politică în rândurile Partidului Naţional Român, al cărui preşedinte a şi fost în perioada 1881-1884, un mare rol având în unificarea celor două ramuri ale partidului (cea din Transilvania şi cea din Banat). Timp de nouă ani a fost deputat în Dieta de la Buda­pesta, unde a susţinut intere­sele politice, culturale şi econo­mice ale românilor. Când în Dietă contele Szapary a adus o insultă sentimentului naţio­nal, negând românilor originea străveche, el i-a răspuns: "neg ca dl. ministru sau orişicine altul din patria aceasta şi-ar putea duce mai departe arborele genealogic, decât până unde şi-l poate duce şi cel din urmă opincar român". După moartea lui Visarion Roman, creatorul Băncii ALBINA, în anul 1885, Partenie Cosma este numit directorul băncii. Câteva cuvinte despre Ban­ca ALBINA, care anul acesta, în 10 aprilie, împlineşte 140 de ani de la începerea activităţii. Iniţiativa înfiinţării acestei bănci a avut-o Visarion Roman cu un comitet fondator format din mari patrioţi ca David Urs Baron de Margine, Paul Dunca şi Ilie Măcelariu. Sub condu­cerea lui Partenie Cosma, banca s-a consolidat financiar, prestigiul ei crescând în toată Transilvania şi în Banat, des­chizându-se filiale în Mediaş, Tg. Mureş, Lugoj şi în alte localităţi. Banca şi-a adus o mare contribuţie în emanci­parea economică a ţăranilor români, cumpărând mari su­pra­feţe de pământ mai ales de la grofii maghiari pe care le-a vândut ţăranilor sub forma credi­tului ipotecar, lucru care nu a scăpat atenţiei autorităţilor maghiare. Sub conducerea lui Partenie Cosma, anual din beneficii se repartizau sume importante în scopuri de binefacere. Astfel s-a contribuit cu suma de 10 mii de coroane pentru construirea Catedralei din Sibiu, el contribuind direct în strângerea fondurilor nece­sare, fiind sufletul realizării proiectului iniţiat de marele Şaguna, lucru recunoscut cu ocazia sfinţirii catedralei în anul 1906. De asemenea, a contri­buit cu importante sume la construirea Muzeului Asocia­ţiunii, a Institutului teologic (Academia Andreiană), a nu­me­roase biserici şi şcoli, a sprijinit financiar ASTRA, a acordat burse studenţilor. O mare realizare a fost înfiinţarea unei cantine, numită Masa Studenţilor, unde primeau un prânz gratuit numeroşi elevi care studiau în Sibiu la liceul maghiar de stat. Aceşti elevi stăteau în "gazdă în Sibiu" şi mâncau de regulă hrana rece adusă în "traistă" de către părinţi când veneau la oraş. La această masă au mâncat şi elevii Octavian Goga, istoricul loan Lupaş şi alte personalităţi. Este în viaţă dl. Bălaşiu Leon care, ca elev la Şcoala superioară de comerţ din Sibiu, a mâncat şi el la această masă. Masa Studenţilor a fost înfi­inţată în anul 1895 şi a funcţio­nat până în anii '20 din secolul trecut, când s-a construit inter­natul Liceului Gh. Lazăr, la care ALBINA a contribuit financiar. O intensă activitate a depus Partenie Cosma pe tărâm bisericesc, participând la re­dac­tarea Statutului organic, a Normativelor, regulamentelor şi instrucţiunilor privitoare la organizarea şi guvernarea bisericii, timp de 50 de ani făcând parte din toate corpo­raţiile bisericeşti. Numele lui este încrustat în marmură în partea dreaptă la intrarea în Catedrală, ca membru în Consistoriul Arhidiecezan. În anul 1895, când guvernul maghiar a cerut imperios schim­barea denumirii AS­TREI şi modificarea statutului, ce­rând ca în loc de "poporul român" să se prevadă "locui­tori cu buze valahe ai Ungariei", iar alegerea preşedintelui să fie aprobată de către Ministerul de Interne, conducerea Aso­cia­ţiei nu a cedat şi, la propu­nerea lui Partenie Cosma, se adoptă denumirea "Asocia­ţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român", denumire care a rămas până astăzi. Acest om a avut şi o înaltă ţinută morală. Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naştere în anul 1937, când la Sibiu s-a organizat o importan­tă manifestare, s-a arătat de un vorbitor că atunci când contele Coloman Tisza, un "mare prie­ten al românilor", i-a oferit suma de 10.000 de florini pen­tru a nu mai candida ca deputat, el a refuzat categoric. Partenie Cosma a fost şi o gazdă primitoare, casa lui de pe B-dul Victoriei nr. 25 din Sibiu, fiind deschisă marilor personalităţi ale timpului ca: dr. Ion Raţiu, dr. Vaida Voevod, Va­sile Lucaciu, Iuliu Maniu şi alţii. Partenie Cosma a trecut la cele veşnice în anul 1923 şi este înmormântat în cimitirul din Sibiu. n Am propus edililor din Sibiu ca o stradă nouă ce va apărea să poarte numele lui. Iar str. Poştei să revină la de­nu­mirea de Visarion Roman. Să văd dacă se va realiza. Nicolae DĂDÂRLAT, pensionar BNR Sibiucomentarii
3 comentarii

Da, a fost o mare personalitate a timpului sau si ar merita o atentie mai mare.
www
11.02.2012 18:58
In fata casei unde a locuit acesta personalitate este o gheata de toata frumusetea, poti sa-ti rupi linistit orice, daca ai nenorocul sa cazi. Ne cinstim inaintasii doar prin articole in ziar, in rest.....
trecator
11.02.2012 19:49
exista o strada cu acest nume in sibiu....!
13302
12.02.2012 16:56
Din aceeasi categorie
Sibiu Guitar Meeting

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

anunt-incepere-proiect-139830-final

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia