Tribuna
PNL
Părtăşie evanghelică la Roma
Părtăşie evanghelică la Roma

Între 3 – 7 februarie a.c. s-au desfăşurat la Roma lucrările Congresului „Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine” organizat de către Comunitatea Sant’Egidio.
Comunitatea Sant’Egidio a luat fiinţă în anul 1968 îndată după Conciliul II Vatican şi cuprinde astăzi peste 50.000 de membri mireni care sub supravegherea Bisericii şi a slujitorilor ei au ca obiective primordiale: rugăciunea, împărtăşirea Evangheliei, întrajutorarea celor săraci, ecumenismul şi dialogul inter-religios.
Ea îşi desfăşoară activitatea în peste 70 de ţări din aproape toate continentele fiind condusă de un grup de membri avându-l în frunte pe prof. dr. Andreea Ricardi din Roma cunoscut şi la noi prin lucrarea „Martirii secolului XX” apărută în urmă cu câţiva ani şi în limba română.
În 1998 Comunitatea Sant’Egidio a organizat la Bucureşti o întrunire internaţională cu tema „Pacea este numele lui Dumnezeu” şi la care au participat aproximativ 3000 de reprezentanţi ai diverselor religii.
Această adunare a avut un ecou internaţional pozitiv şi a fost ca un preambul al vizitei papei Ioan Paul al II-lea în ţara noastră în anul următor 1999.
Ajuns la cea de a XII-a ediţie Congresul din acest an a avut ca temă principală „A trăi şi a comunica Evanghelia în secolul XXI” şi la lucrările lui au participat aproximativ 100 de episcopi catolici din Europa, Africa, Asia, America de Sud.
Au luat parte ca invitaţi din partea Bisericii Ortodoxe Române: Î.P.S. Serafim mitropolitul Germaniei şi al Europei Centrale şi de Nord, P.S. Visarion episcopul Tulcii şi P.S. Siluan episcop al românilor ortodocşi din Italia. Din partea Bisericii Greco – Catolice din România a participat P.S. Alexandru Mesian de la Lugoj.
Lucrările au debutat miercuri 3 februarie a.c. prin săvârşirea la mormântul Sf. Petru din subsolul Bazilicii San Pietro din Roma a unei Liturghii în rit catolic prezidată de Episcopul Vincenzo Paglia de Terni, după care s-a vizitat mormântul Papei Ioan Paul I. Participanţii au fost primiţi apoi în audienţă de S.Sa Papa Benedict al XVI-lea în Sala Paul al VI-lea din Vatican.
Lucrările propriu-zise ale congresului au început în după masa aceleiaşi zile în Sala de Conferinţe a Comunităţii Sant’Egidio din cartierul Trastevere – Roma.
Prof. Andreea Ricardi, preşedintele Comunităţii a susţinut referatul „A trăi şi a împărtăşi Evanghelia în secolul XXI” în care s-a reliefat importanţa slujirii lui Hristos prin slujirea aproapelui mai ales a celui aflat în suferinţă şi lipsuri.
A fost amintită vizita pe care Papa Benedict al XVI-lea a făcut-o în 27 decembrie 2009 la sediul Comunităţii şi unde a luat cina împreună cu persoane defavorizate care se bucură de ajutorul membrilor Comunităţii.
După expunere au urmat discuţii din partea episcopilor prezenţi, ziua încheindu-se cu Rugăciunea comună în bazilica Santa Maria în Trastevere din Roma.
În dimineaţa zilei de 4 februarie au continuat lucrările în plen pe marginea temei prezentate anterior de prof. Ricardi.
Un cuvânt emoţionant a rostit episcopul Pierre Duma din Haiti, ţară grav zguduită de un devastator cutremur în 12 ianuarie a.c. în urma căruia peste 250.000 de oameni au murit iar câteva milioane au rămas fără adăpost.
A luat cuvântul Î.P.S. Serafim mitropolit al Germaniei vorbind despre datoria păstorilor sufleteşti de a fi pilde de rugăciune, de evlavie şi de a sta mereu în sprijinul semenilor.
P.S. Visarion luând cuvântul a transmis Congresului binecuvântarea P.F. Daniel patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, arătând apoi importanţa temei alese pentru discuţie. A subliniat apoi faptul că la iniţiativa P.F. părinte Daniel patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în toată Patriarhia Română s-au iniţiat colecte în bani pentru ajutorarea victimelor cutremurului din Haiti, precum şi faptul că s-au făcut rugăciuni pentru odihna celor pieriţi ca şi pentru mângâierea celor rămaşi în urma dezastrului.
După masa în sala de Conferinţe a casei San Bernardo din Roma a avut loc vizionarea unui film închinat Rugăciunii pentru Pace ce a avut loc la Kracovia - Polonia în septembrie 2009 şi la care au participat reprezentanţi ai marilor religii ale lumii, rugăciune urmată de un pelerinaj la lagărele de concentrare din Auschwitz şi Birkenau.
Seara în grandioasa bazilică San Giovanni in Laterano, vechea Catedrală a episcopilor Romei, a avut loc o Missă solemnă prezidată de către Excelenţa Sa cardinalul Angelo Bagnasco, preşedinte al Conferinţei Episcopale Italiene şi la care au slujit toţi episcopii catolici prezenţi. Au fost de faţă autorităţi de stat italiene, reprezentanţi ai Bisericilor Creştine din Roma şi o mare mulţime de credincioşi. La sfârşitul slujbei cardinalul Angelo Bagnasco a rostit un cuvânt de învăţătură şi de felicitare pentru activitatea meritorie a Comunităţii Sant’Egidio în slujba carităţii creştine şi a înfrăţirii între popoare. A urmat apoi o recepţie în Palatul Episcopal din Lateran la care au participat oficialităţile prezente, în timp ce în curtea interioară a acestuia câteva sute de persoane asistate luau parte la o agapă a dragostei creştine.
Ziua de 5 februarie a.c. a debutat cu o liturghie oficiată de episcopii catolici în biserica Sf. Pavel din complexul monahal Tre-Fontane – Roma, chiar în locul în care apostolul neamurilor a fost martirizat. Profesorul Armando Pueg de la Facultatea de Teologie din Barcelona – Spania a rostit o meditaţie reliefând legătura dintre Jertfa Mântuitorului Hristos şi jertfa martirilor şi continuarea acesteia în jertfa creştinilor de astăzi.
Ca o prelungire a acestei atmosfere de reculegere s-a făcut un pelerinaj la Catacombele St. Domitilla din apropiere unde au fost vizitate locurile ce amintesc de viaţa primilor creştini din Roma.
La Casa San Bernardo prof. Marco Impagliazzo a prezentat referatul „Comunitatea Sant’Egidio şi săracii” după care a fost vizionat un film închinat vizitei papei Benedict al XVI-lea la Sediul Comunităţii în 27 decembrie 2009 când a luat masa cu săracii din Roma.
După masa participanţii împărţiţi pe grupe au vizitat principalele Centre sociale şi de asistenţă din Roma care sunt în grija Comunităţii Sant’Egidio.
Î.P.S. Mitropolit Serafim, P.S. Visarion şi P.S. Alexandru episcop greco – catolic de Lugoj au vizitat un Azil de bătrâni dintr-un cartier al oraşului Roma unde au avut întâlniri cu asistaţii.
Sâmbătă 6 februarie lucrările au continuat în plen episcopul Vincenzo Paglia prezentând referatul „Fraternitatea noastră spirituală” după care au fost prezentate concluziile Congresului mulţumindu-se tuturor participanţilor. Seara Congresul s-a încheiat printr-o liturghie slujită în bazilica Santa Maria în Trastevere şi la care au slujit toţi episcopii romano – catolici.
Duminică 7 februarie s-a făcut o călătorie pelerinaj la locurile franciscane din Umbria, călătorie încheiată cu un prânz oferit de către Episcopia Catolică din Terni în Palatul Episcopal.
La invitaţia P.S. Siluan, P.S. Visarion al Tulcii a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească sâmbătă 6 februarie în biserica comunităţii româneşti din Ladispoli păstorită de către P.C. pr. Petru – Lucian Bârzu.
Prin tema tratată, prin discuţiile purtate ca şi prin experienţa împărtăşită pe parcursul desfăşurării lui, Congresul Internaţional al Comunităţii Sant’Egidio a fost cu adevărat un moment de frăţietate, de comuniune şi de mărturie a tuturor celor chemaţi să fie păstori, vestitori şi trăitori ai Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea contemporană.
Dr. VISARION BĂLŢAT


Episcopul Tulcii

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica