FITS 2024
Tribuna
Ordine de zi bogată pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local Tălmaciu
Ordine de zi bogată pentru  şedinţa extraordinară a Consiliului Local Tălmaciu

Joi, 23 februarie, Consiliul Local al oraşului Tălmaciu, este convocat pentru o şedinţă extraordinară. Întâlnirea se va desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Tălmaciu, începând cu ora 17.
În conformitate cu cele menţionate în dispoziţia de convocare, şedinţa va avea o ordine de zi foarte bogată, pe lângă cele 20 de proiecte de hotărâre fiind incluse mai multe solicitări de avizare, informări, precum şi punctul ”Diverse”.
Printre iniţiativele legislative locale ce sunt propuse spre dezbatere şi adoptare în cadrul acestei întâlnire se află şi cele referitoare la aprobarea atribuirii unor denumiri de străzi în oraşul Tălmaciu, zona Câmpul Cibinului şi completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL nr. 135/2014, aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la  SC APĂ - CANAL TĂLMACIU SRL, aprobarea preţului maxim de prestare a serviciilor de exploatare forestieră în anul 2023, din fondul forestier proprietatea publică a UAT Tălmaciu, mandatarea primarului oraşului Tălmaciu, ca reprezentant al oraşului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze ”pentru”  faţă de  solicitarea  S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare, trecerea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea reprezentantului expropriatorului - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - a  imobilului - teren având categoria de folosinţă drum exploatare, număr parcelă 4865/14, în suprafaţă de 1.451 mp, din   proprietatea publică a oraşului Tălmaciu, imobil afectat de lucrarea de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sibiu - Piteşti”- secţiunea 1 Sibiu – Boiţa, completarea art. 1 din HCL nr. 149/2017 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tălmaciu şi din serviciile subordonate Consiliului Local Tălmaciu, aprobarea Metodologiei şi a Criteriilor de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al UAT Tălmaciu, pentru anul 2023, numirea administratorului SC APĂ - CANAL TĂLMACIU SRL, aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Oraşului Tălmaciu pe anul 2023 etc. Consilierii locali ce nu au posibilitatea de a participa fizic la şedinţă, pot fi prezenţi prin intermediul unei platforme online de videoconferinţe. (D.F.)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
CONTINENTAL

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica