Tribuna
Ora de şcoală la muzeu a început la ASTRA
Adrian POPESCU
1273 vizualizari
Ora de şcoală la muzeu a început la ASTRA

În cadrul proiectului cul­tural "Patrimoniul muzeal - instrument de învăţare" Glo­bal Mindscape, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucu­reşti, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi Insti­tutul de Ştiinţe ale Educaţiei au lansat la Sibiu proiectul cultural "Patrimoniul muzeal - instrument de învăţare”, care se desfăşoară în peri­oa­da octombrie-noiembrie 2015", proiect cofinanţat de Admi­nistraţia Fondului Cul­tural Naţional. Demersul vine în completarea "Caravanei Mu­zeelor", cu scopul de a pune în valoare domeniul mu­zeal şi din perspectiva sis­­temului educaţional adre­sat copiilor. Orele de şcoală la muzeu au debutat ieri la Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu şi vor con­tinua în Bucureşti la Muzeul "Theodor Aman", Muzeul Municipiului Bucureşti (Pala­tul Suţu) şi la Muzeul "Fre­deric Storck şi Cecilia Cuţes­cu Storck". Noutatea abor­dării este oferită de inver­sarea raportului practicat în general: activităţile educative desfăşurate în muzee vor fi iniţiate pornind de la disci­plinele studiate la şcoală, nu de la tipul de patrimoniu caracteristic unui muzeu (artă, istorie, literatură ş.a.). Astfel, în cadrul proiectului se vor avea în vedere urmă­toarele discipline: Ştiinţe ale Naturii - din aria curriculară ”Matematică şi Ştiinţe ale Naturii” pentru clasele I-IV; Biologie pentru clasa a V-a şi Chimie pentru clasa a VII-a din aria curriculară ”Mate­matică şi Ştiinţe ale Naturii”. Colaborarea dintre specia­liştii în educaţie şcolară, ca­drele didactice şi specialiştii în educaţie muzeală se va con­cretiza prin realizarea unor kituri educative care vor cuprinde materiale multime­dia, informaţii pentru cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial şi file e­du­cative pentru copii, pre­cum şi prin desfăşurarea u­nor ore de şcoală la mu­zeele partenere. În plus, vor fi organizate două sesiuni de formare pentru profesori şi învăţători – una la Sibiu şi una la Bucureşti. În cadrul sesiunilor se vor prezenta rezultatele proiectului, kiturile educative şi modul în care muzeul poate fi folosit drept spaţiu creativ şi atrăgător pentru lecţiile de şcoală. A­cest proiect a fost prezentat la Conferinţa Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia a VI-a, găzduită de Comple­xul Naţional Muzeal ASTRA.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia