Tribuna
Oportunităţile oferite de legislaţia muncii pentru tinerii lucrători, discutate la ITM Sibiu
Oportunităţile oferite de legislaţia muncii pentru tinerii lucrători, discutate la ITM Sibiu
În lunile aprilie şi mai ale anului 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfăşurat o campanie de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul.

În cadrul campaniei,  au fost organizate şase sesiuni de informare, la care au participat reprezentanţi ai angajatorilor din toate domeniile de activitate, unde, inspectori de muncă din cadrul I.T.M. Sibiu au prezentat materiale şi au adus lămuriri referitoare la oportunităţile oferite de legislaţia muncii, pentru tinerii lucrători.Potrivit reprezentanţilor ITM Sibiu, principalul obiectiv al acestei campanii au fost îndrumarea şi creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi care pot, potrivit  legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, inclusiv contracte de ucenicie, contract de stagiu – anexă la contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-şi asigura forţă de muncă calificată, în funcţie de cerinţele organizaţiei.

 

”În contextul tot mai dinamic al relaţiilor de muncă, Inspecţia Muncii se implică, în virtutea funcţiei generale de comunicare pe care o are, în integrarea durabilă pe piaţa muncii şi asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii”, a spus Remus Furtună, inspector şef al ITM Sibiu.

 

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.

Stagiarul este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.Internul este persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale, familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă, cunoaşterea de către interni a specificului activităţii organizaţiei-gazdă în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acesteia şi dobândirea de experienţă profesională, abilităţi practice şi competenţe.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia