Tribuna
PNL
NUMĂRUL CONTRIBUABILILOR CARE AU SPONSORIZAT ENTITĂŢILE NONPROFIT

La nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu au depus formularul - “cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 % din impozitul pe venitul aferent anului 2007”, un număr de 26.227 contribuabili, persoane fizice, pentru 1.524 entităţi nonprofit. 
    Administraţiile finanţelor publice au prelucrat cererile de sponsorizare şi au virat până la data de 2 decembrie 2008, suma de 1.329.153,00 lei, entităţilor nonprofit beneficiare, respectiv 99,78 % din totalul rezultat de 2 % din impozitul pe venit.
ATENŢIE! Dacă formularul a fost completat eronat cu datele de identificare a entitatilor nonprofit ( denumire, codul de identificare fiscala, codul IBAN ), organul fiscal competent a notificat persoana fizică care a optat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit în vederea realizării corecţiilor şi a virării sumelor.

Biroul de Presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiucomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
jidvei

qhouse sibiu

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia