Tribuna
Noi speranţe pentru reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Avrig
Dan FRÂNCU
716 vizualizari
Noi speranţe pentru reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Avrig

De mai bine de 20 de ani, oraşul Avrig nu mai are o clădire care să corespundă, din toate punctele de vedere (funcţional, estetic, conform diverselor normative de siguranţă şi securitate etc) ca sediu principal pentru Casa de Cultură. Ajuns la o vârstă înaintată, dar şi din cauză că anumite lucrări de reparaţii, întreţinere ori reabilitare nu au fost efectuate atunci când era necesar sau la calitatea la care ar fi trebuit, imobilul ce a găzduit Casa de Cultură a oraşului, unul emblematic pentru Avrig, având în vedere fie şi numai poziţionarea sa centrală, este parţial dezafectat , necorespunzător şi aşteaptă o soluţie salvatoare pentru a putea reveni la viaţă. Deoarece s-a considerat că reabilitarea şi modernizarea acestui obiectiv sunt destul de scumpe pentru bugetul
oraşului, dar şi pentru că au existat anumite pârghii şi instrumente prin care acesta să fie parte într-un program naţional, astfel încât finanţarea lucrărilor necesare să fie asigurate, în cea mai mare parte, din fonduri guvernamentale, imobilul este, de mai bine de un deceniu, trecut în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii (CNI). Chiar dacă planurile şi speranţele imediate arătau foarte frumos, de la momentul adoptării Hotărârii Consiliului Local Avrig de trecere a imobilului către CNI nu s-au întâmplat prea multe lucruri către startul execuţiei lucrărilor de reabilitare şi modernizare, astfel că, şi în acest moment, avrigenii sau vizitatorii localităţii au în faţă o imagine a Casei de Cultură Avrig aproape la fel cu cea de acum 20 de ani.

O nouă luminiţă se zăreşte la capătul tunelului…

Totuşi, speranţa autorităţilor locale n-a murit niciodată, iar acum se pare că lucrurile încep să se mişte din nou, astfel că, în urma demersurilor şi intervenţiilor efectuate de conducerea executiv - administrativă a Primăriei Avrig, s-a ajuns la etapa elaborării Studiului de Fezabilitate mixt şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Aşezământ Cultural din oraşul Avrig".
Documentaţiile au fost aprobate de Consiliul Local al oraşului Avrig în cadrul ultimei şedinţe ordinare.

Un obiectiv modern

În cuprinsul SF-ului aprobat, se menţionează următoarele: "Imobilul Casei de Cultură a oraşului Avrig se află în proprietatea Primăriei Avrig, conform extrasului de carte funciară nr. 106978 Avrig. Primăria oraşului Avrig are în vedere reabilitarea Aşezământului Cultural Avrig prin programul de reabilitare şi modernizare a acestor clădiri din întreaga ţară, lansat de CNI. Reabilitarea acestei construcţii este importantă şi necesară pentru oraşul Avrig care în ultima perioadă a avut parte de diverse investiţii în infrastructură şi alte amenajări pentru mărirea confortului locuitorilor săi şi a ridicării potenţialului turistic al oraşului. Redeschiderea spaţiului cultural al oraşului, închis în momentul de faţă, este un pas firesc în contextul acestor demersuri. Casa de cultură reprezintă locul de întâlnire pentru toate activităţile culturale şi civice pe raza oraşului. Aici se desfăşoară sărbătorile de iarnă, întâlniri ale cetăţenilor cu diverse personalităţi din lumea artistică, culturală, politică, spectacole de folclor, adunări populare, simpozioane, conferinţe, întruniri cetăţeneşti cu ocazia evenimentelor din viaţa comunităţii, în sala multifuncţională ce va avea o capacitate de cca. 170 de locuri". După execuţia tuturor lucrărilor prevăzute, Casa de Cultură Avrig va fi un obiectiv modern, primitor, cu spaţii şi dotări deosebite, normale pentru o clădire cu asemenea utilitate. Reabilitări, extinderi şi modernizări vor fi efectuate în interiorul imobilului dar şi la exteriorul acestuia, astfel că acesta se va încadra foarte bine în centrul localităţii, unde recent au fost efectuate ample lucrări de modernizare.
Conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei, valoarea totală a investiţiei se ridică la suma de 4,618.424 mii lei (1,019.002 mii euro) - TVA inclus. Valoarea lucrărilor de construcţii şi montaj se ridică la suma de 2,802.538 mii lei (618.348 mii euro) - TVA inclus.
Poate, de data asta va fi cu mai mult noroc!

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Grant pentru capital de lucru TURTHA & SAVOURY SRL

Comunicat_de_Presa_Fagus ROM

Comunicat_de_Presa_ELLIXIRZ BAR

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia