Tribuna
Nemţenii au deschis expoziţie la "Brukenthal"
Andra MARINESCU
860 vizualizari
Nemţenii au deschis expoziţie la
Ce au în comun Dumitru Bostan, ~tefan Potop şi Lucian Tudorache? Ei bine, toţi trei sunt artişti plastici, membri ai UAP Piatra Neamţ. Totodată, au făcut echipă bună şi au deschis vineri expoziţia "Interstiţiu plastic. Nemţeni la Palatul Brukenthal", la Sibiu.
Vernisajul a avut loc la ora 13, în prezenţa dr. Iulia Mesea, curatorul expoziţiei. De vineri, Sălile de Ex­poziţii Temporare găzduiesc picturi şi sculpturi ce alcătuiesc trei capi­tole diferite ale vieţii. "O cercetare atentă poate duce la descoperirea subtilei unităţi ce leagă operele a­cestor plasticieni, acel glas al pă­mântului moldav, al tradiţiei acestui areal cultural cu carac­teristici di­ferite faţă de celelalte provincii ale României, deosebiri clar consem­nate în istoria artei româneşti, care persistă, într-o anume măsură, până în contemporaneitate", a spus dr. Iulia Mesea. Despre artişti Sunt trei oameni legaţi de pa­siuni de-o viaţă. Lucian Tudorache este "înfrăţit" cu piatra sau lemnul, stăpânind materialul şi fiind înzes­trat cu simţul volumetriei şi al spaţialităţii formelor. Totodată, este pasionat de detalii, fiind inspirat de realitate. De fapt, ceea ce trăieşte ori vede în jurul său este mereu un mo­del pentru creaţiile sale, dar reformulările sale clădesc o nouă realitate, cu sensuri multiple. Despre Dumitru Bostan se ştie că are o sensibilitate lirică aparte. Artistul pare să stea mereu aproa­pe de tradiţia acuarelei româneşti interbelice prin tematică, manieră, stil şi atmosferă. Lucrările sale sur­prind locuri cunoscute, comune, pre­cum străzile şi curţile din Piatra Neamţ, Bulevardul Verdun din Biarritz, casele, podurile şi pieţele din Veneţia, Insula Murano şi, chiar, Podul Minciunilor din Sibiu. Nu în ultimul rând, portretele lui ~tefan Potop induc o altă realitate. "Capacitatea sa de observaţie îi dă posibilitatea să identifice şi să redea noi atribute ale realităţii, rămase nedezvăluite, pe care le revelează în formulări alterate şi personalizate. Abordând genul por­tretistic în lucrări cu câteva efecte suprarealiste, pictorul pare a ne spune o poveste despre sine şi despre umanitate, poveste pe care o ilustrează prin fizionomii expre­sive, alegorice, stranii, care, osci­lând între ironie şi cinism, introduc fine observaţii asupra spiritului uman", a explicat dr. Iulia Mesea. Expoziţia ce a unit lucrările celor trei moldoveni, "Interstiţiu plastic. Nemţeni la Palatul Brukenthal", rămâne deschisă publicului sibian până pe 30 septembrie.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia