Tribuna
Mulţumiri din inimă din partea copiilor din Centrul de Plasament Orlat

Reprezenţanii Centru­lui de Plasament Orlat do­resc să mulţumească pentru această donaţie pe care membrii Rotary Club Ratingen, Germania, sub coordona­rea dr. Gunter Schamel şi a preşe­din­telui în exerciţiu Jurgen Sievers, au făcut-o pentru copiii din centru. Finan­ţarea constă în dota­rea cu echipament a bu­că­tăriei din centru cu: ma­şină de gătit profesională cu 6 arzătoare; două cup­toare cu câte 5 tăvi fiecare; friteuza cu două cuve a 10 l/cuva; maşină curăţat cartofi de mare productivi­tate; maşină curăţat şi tăiat legume; 120 seturi de tacâmuri, toate noi în valoarea de 8.500 Euro.
Această donaţie face ca aceşti copii să se poată bucura de o viaţ[ mai bună, să cunoască ceea ce nu au avut parte în familiile lor şi să se simtă în Centrul de Plasa­ment Orlat, ca într-o fami­lie adev[rată cu toate bucu­riile şi beneficiile ei. Dorim să vă mulţumim şi dum­neavoastră celor din Rotary Club Sibiu, repre­zentaţi prin preşedintele în exerciţiu Lucian Chirilă şi past president, Adrian Coman, cei care aţi ajutat ca aceşti oameni cu suflet mare, reprezentanţi ai Rotary Club Ratingen, să ajungă la noi, să ne cu­noas­că şi să ne ajute a­tunci când am avut mai mare nevoie. Vă mulţu­mim tuturor membrilor din Rotary Club pentru im­plicarea pozitivă din viaţa copiilor din centrele de plasament, pentru bucu­ria pe care le-aţi adus-o acestor copii, precum şi pentru ajutorul pe care l-aţi oferit celor care se ocupă de îngriji­rea, creş­terea şi educarea copiilor, făcându-le mun­ca mai uşoară. De aseme­nea vă transmitem din par­tea copiilor mulţumi­rile lor din inima.
VĂ MUL|UMIM

Cu deosebit[ consideraie, `ef Centru de Plasament Orlat, psih. Daniela Neguţcomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia