Tribuna
PNL
Modelul pistelor de biciclete din Olanda, expus la Sibiu
Laura BUCIU
2656 vizualizari
Modelul pistelor de biciclete din Olanda, expus la Sibiu

Firma americană WTB, alături de asociaţia ameri­ca­nă non-profit TAM, în cola­bo­rare cu firma Eurosport DHS Deva au organizat la Sibiu, în sediul Primăriei din oraş, o întâlnire de lucru inti­tu­lată “Tu­rul de prezentare a sis­temului de mobilitate sus­te­nabilă în Olanda”. Motivul pen­tru care a fost ales pentru pre­zentare, în Sibiu, modelul Olan­dei se datorează faptului că aceasta este un exemplu recunoscut de bune practici în domeniul mobilităţii suste­nabile.
Primăria Sibiu continuă pro­iectul de amenajare a pis­telor pentru biciclete pe străzile din oraş. Pentru ca amenajarea acestora să fie cât mai corectă, serviciul abi­litat a iniţiat o serie de discuţii şi întâlniri de lucru cu spe­cialişti la nivel internaţional din acest domeniu.
Invitaţii au fost întâmpinaţi la sediul Primăriei Sibiu de viceprimarul Astrid Fodor. Principalul invitat care a sus­ţinut o prezentare a fost pre­şedintele WTB şi TAM, Pa­trick Seidel, care a arătat exem­plul oraşului San Francisco în crearea unui sistem de transport sustenabil care îmbină transportul public cu trenul, metroul şi autobuzul cu transportul cu bicicleta. Din partea Sibiului, directorul Serviciului Public de Admi­nis­trare a Domeniului Public a prezentat sistemul de piste pentru biciclete care se dezvoltă în prezent în Sibiu şi a arătat, de asemenea, con­cluziile unui schimb de expe­rienţă ce a avut loc în cadrul unei deplasări în Olanda pe tema amenajării pistelor pen­tru biciclete. În cadrul a­ces­tei vizite, reprezentantul Pri­măriei Sibiu a avut ocazia să se întâl­nească cu autorităţi publice, ingineri şi experţi în finanţare din Olanda care au oferit ex­perienţa lor în spriji­nul parte­nerilor români pen­tru elabo­rarea unor sisteme funcţionale şi bine gândite astfel încât să fie sigure în trafic.
Alte prezentări au fost sus­ţinute de un reprezentant al Turului Ciclist al Sibiului şi unul al Asociaţiei Tura în Natură. La întâlnire au parti­ci­pat şi un reprezentant al Inspectoratului de Poliţie Si­biu, un reprezentant al Uni­versităţii “Lucian Blaga” Si­biu, reprezentanţi ai Primăriei Deva şi reprezentanţi ai aso­ciaţiilor de profil din Sibiu.
Potrivit Primăriei Sibiu, oas­peţii au fost invitaţi apoi să participe la un tur pe bicicletă prin Sibiu, aceştia apreciind lungimea pistelor deja existente cât şi modul de amenajare a acestora.
În prezent Sibiul are o reţea de peste 60 de km de piste pentru biciclete care leagă centrul istoric de cartiere şi de Zona Industrială Vest, precum şi de zonele comer­ciale din oraş.
comentarii
1 comentarii

...ahh, abia acum inteleg si eu de ce in Sibiu s-au tot aprobat constructii pe 90-100% din suprafata terenului sau mult peste inaltimea zonei si drumuri tot mai inguste. Da, acum imi este evident. Pentru ca in viitor oricum o sa circulam numai cu biciclete si ricse! Parcarile vor fi oricum inutile.
...
05.09.2014 19:26
Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica