Tribuna
PNL
Mesaj de suflet transmis de Comandantul Garnizoanei Sibiu, de Ziua Naţională
Adrian POPESCU
1478 vizualizari
Mesaj de suflet transmis de Comandantul Garnizoanei Sibiu, de Ziua Naţională

"Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii”, nota Nicolae Bălcescu, în  "Scrieri istorice". Din această perspectivă putem afirma că Sibiul a fost martorul  şi actorul principal al unor evenimente impor­tante pentru istoria ţării.  Marea Unire, de la 1 Decembrie 1918, rămâne în acest sens pecetarul auriu al naţiunii noastre.Să nu uităm că oraşul nostru a fost propus ca un posibil loc de desfăşurare a evenimentului de la 1 De­cembrie. Ulterior Marii Adu-nări Naţionale de la Alba Iulia, oraşul nostru a devenit sediul noului parlament tran­silvan (Marele Sfat Naţional) şi al noului guvern al Tran­silvaniei (Consiliul Dirigent). În acest cadru de remember nu putem omite mediul cazon, aşa cum a rămas întipărit în memoria colectivă după Marea Unire, cu ocazia  primirii generalului francez Henri Berthelot la Sibiu . În  contextul enunţat, dar cu o raportare şi la  Ro­mânia de mâine, coman­dantul Garni­zoanei Sibiu,
gl. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN, ne-a emis următorul mesaj. "Marea Unire a fost şi rămâne pagina cea mai frumoasă a istoriei româneşti. 1 Decembrie 1918 reprezintă momentul trium­fului naţional, momentul în care năzuinţa înaintaşilor noştri de a trăi liberi, uniţi şi demni, într-un stat naţional, independent, unitar s-a împlinit pentru totdeauna. Înfăptuirea măreţului ideal, prin adoptarea Rezoluţiei Adunării Naţionale de la Alba Iulia, a fost meritul întregii naţiuni. Elite politice, culturale, diplomatice sau militare ale vremii, alături de oamenii simpli, anonimi, au rămas, prin acţiunea lor hotărâtă, un exemplu pentru noi toţi. România Mare s-a creat prin sacrificiile poporului şi cu sângele ostaşilor români care au pus mai presus de orice naţiunea, scriind pagini glorioase de eroism în luptele Primului Război Mondial.Cu ocazia Zilei Naţionale a României, în numele tuturor militarilor din Garnizoana Sibiu, adresez locuitorilor din judeţul nostru cele mai calde urări de sănătate, împliniri profesionale, satisfacţii per­sonale şi bucurii alături de cei dragi! LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! LA MULŢI ANI, DRAGI ROMÂNI!"


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica