Tribuna
SEVIS
Măsuri şi recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor la animale în perioada cu temperaturi scăzute
Măsuri şi recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor la animale în perioada cu temperaturi scăzute
Ninsorile şi temperaturile scăzute din perioada de iarnă, pot afecta starea fiziologică şi de sănătate a efectivelor de animale care sunt crescute în exploataţiile comerciale sau în gospodăriile populaţiei în situaţia în care nu sunt respectate normele de protecţie şi bunăstare, prin care să se asigure toate condiţiile impuse în această perioadă şi care se referă la biosecuritate, adăpostire, hrănire, îngrijire, exploatare, transportul la alte locaţii.

 

Proprietarii de animale trebuie să cunoască un element esenţial şi anume, că sănătatea animalelor presupune protecţia şi bunăstarea acestora, respectiv, un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalităţii, inclusiv a compor­tamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viaţă.

Acest deziderat înseamnă asigurarea spaţiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor animalelor, monitorizarea factorilor de microclimat, a ventilaţiei, a consumului de furaje şi de apă, aplicarea programelor de profilaxie a bolilor, etc.

Pentru a asigura o stare de sănătate normală animalelor şi implicit obţinerea de produse animaliere corespunzătoare, se recomandă proprietarilor de animale ca pentru perioada anotimpului rece să asigure:

- Adăpostirea animalelor în spaţii cores­punzătoare speciei şi categoriei de vârstă, care să asigure temperatura, densitatea, volumul de aer, umiditatea, luminozitatea şi zooigiena la parametrii normali, prin :

- remedierea, dupa caz, a elementelor de construcţie exterioare şi interioare deteriorate (alei de acces, padocuri, ziduri, geamuri, tâmplării, tavane, pardoseli, jgheaburi)

- etanşeitatea uşilor şi a ferestrelor pentru a se asigura o temperatură optimă şi constantă în adăposturi;

- asigurarea unor spaţii confortabile pentru perioada fătărilor la specia bovină, porcină şi în special pentru ovine.

- verificarea şi remedierea, elementelor tehno­logice (utilajele şi aparatura de muls, de furajare, de evacuare dejecţii, adăpare, ventilaţie);

- asigurarea apei calde necesare pentru igienizarea ugerului, a ustensilelor şi vaselor de muls;

- Verificarea şi protejarea surselor de apă şi furaje pentru a nu fi supuse îngheţului.

- Inventarul stocului de furaje pe sortimente, asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare, stabilirea şi respectarea raţiilor zilnice de furaje în funcţie de specie şi categoria de animale.

- Evitarea administrării de furaje (silozuri sau rădăcinoase) îngheţate care pot provoca avorturi sau alte afecţiuni grave.

- Evacuarea şi depozitarea dejecţiilor, a gunoiului, în platforme sau staţii de epurare, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor.

- Asigurarea de facilităţi pentru depozitarea cadavrelor şi a altor deşeuri de origine animală destinate distrugerii la unitate specializată.

- Transportul animalelor să se efectueze numai dacă situaţia o impune şi dacă sunt asigurate mijloace de transport echipate co­res­punzător care să le protejeze de intemperii.

- Animalelor de companie (câini, pisici, iepuri, etc.)  care sunt ţinute afară, să li se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi un adăpost corespunzător, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi a zăpezii.

- Să comunice medicului veterinar intenţia de introducere sau scoaterea de animale în / din exploataţie şi a altor mişcări interne de animale.

- Să anunţe urgent, medicul veterinar arondat despre apariţia unor modificări în starea de sănătate a animalelor şi păsărilor din exploataţie.

- Să colaboreze cu serviciile veterinare pen­tru prevenirea şi combaterea bolilor trans­mi­sibile la animale şi de la animale la om prin efec­tuarea acţiunilor de supraveghere, opera­ţiuni de vaccinare preventivă, tratamente antipa­razitare, tratamente curente, prelevarea şi afluirea de probe pentru examene de laborator. acţiuni programate pentru această perioadă.

Pentru perioada cu temperaturi scăzute, medicii veterinari verifică, evaluează şi colaborează  cu proprietarii de animale pentru respectarea normelor de biosecuritate, protecţie şi bunăstare pentru animalele cres­cute în exploataţii, precum şi pentru respectarea legislaţiei privind mişcarea acestora în judeţ pe teritorul naţional, în spaţiul intracomunitar şi la export în ţări terţe, după caz.

Dr. Penţea Ioan Viorel - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Electrica Furnizare

publicare anunturi

Somarest

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia