Tribuna
Marş împotriva violenţei, la Avrig
Dan FRÂNCU
2663 vizualizari
Marş împotriva violenţei, la Avrig

Vineri, 11 aprilie, începând cu ora 11, Sala de Sport a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig va găzdui festivitatea de premiere a Concursului Interjudeţean şi Regional „Împreună, împo­triva violenţei!”.
Timp de câteva săptămâni, elevi din toate formele de învăţământ preuniversitar au fost „provocaţi” de lăzăriştii avrigeni să realizeze diverse lucrări pentru a fi înscrise la una dintre secţiunile com­petiţiei.
Astfel, cei mai mici elevi (cla­sele I-IV) au realizat de­sene, colaje şi afişe publici­tare, copiii din ciclul gimna­zial au scris eseuri sau poezii iar liceenii interesaţi au putut realiza prezentări de video­clipuri (CD), prezentări power point (CD), dramatizări sau jocuri de rol (DVD), toate având ca temă „Împreună, împotriva violenţei!”.
Lucrările realizate şi în­scrise în competiţie au parti­cipat la etapa finală şi cele mai reuşite dintre acestea vor fi premiate în cadrul ac­ţiunii de vinerea viitoare. Pe lângă cunoaşterea celor mai talentaţi elevi implicaţi în pro­iect, participanţii la festivitate vor avea posibilitatea de a admira majoritatea lucrărilor înscrise, în cadrul expoziţiei ce va fi organizată cu acest prilej. 
„Acţiunea are un spectru larg, în sensul implicării unui număr foarte mare de elevi, care au participat la diferite ac­tivităţi. Activităţile extra­curri­culare pe care organizatorii le-au avut în vedere s-au a­dresat elevilor de învăţământ primar, gim­na­zial şi liceal, cu accent deo­sebit pe grupurile poten­ţial defavorizate. De aseme­nea, o atenţie deose­bită s-a acordat implicării ele­vilor cu tulburări de com­por­tament, a celor cu părinţi plecaţi în străinătate şi a ele­vilor care întâmpină dificultăţi de învă­ţare. Am propus acest proiect deoarece violenţa şcolară este, din punct de ve­dere statistic, cea mai frec­ventă con­duită deviantă şco­lară. Şcoa­la este spaţiul de manifestare a conflictelor între copii şi între adulţi - copii, iar raportu­rile de forţă sau planul în care se con­sumă conduitele ofen­sive (ver­bal, acţional, simbo­lic) sunt variabile, importante în înţelegerea fenomenului", ne-au declarat reprezentanţi ai organizatorilor.
Pe lângă liceul gazdă, la organizarea şi desfăşurarea acestui concurs şi-au adus contribuţia mai multe instituţii locale (Primăria şi Consiliul Local, Poliţia oraşului, Proto­popiatul Ortodox Român,  Centrul Cultural – Misionar “Gheorghe Lazăr"), precum şi CJRAE Sibiu împreună cu Inspectoratul Şcolar Jude­ţean Sibiu, Asociaţia de pă­rinţi a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig etc.
După festivitatea de premiere, aşa cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi, elevii şi cadrele didactice din Avrig şi invitaţii acestora vor participa la “Marşul împotriva violen­ţei”, acţiune ce se va desfă­şu­ra pe traseul Liceul Teo­re­tic “Gheorghe Lazăr” – Cate­drala – Poliţia oraşului Avrig - Piaţa “Gheorghe Lazăr” – platoul din faţa Casei de Cultură (centrul oraşului).
Concursul se află în Ca­len­darul Activităţilor Educative Regionale şi Interjude­ţene, anul 2014.

comentarii
3 comentarii

mai exista casa de cultura in avrig?????
elena
10.04.2014 18:35
NU.Nici cultură,nici Casă de Cultură.Vai de noi !
Nicu
10.04.2014 18:59
Parinti plecati in strainatate, Mai bine ar sta acasa SI sa-si creasca copii. Nu au nevoie de masini noi SI case mai mari. COPII AU NEVOIE DE PARINTI, NU DE BANI MAI MULTI!
MB
11.04.2014 00:02
Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Medialcare24

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA